Skrytpy w środowisku Siatek

  From FreeCAD Documentation
  This page is a translated version of the page Mesh Scripting and the translation is 100% complete.

  Wprowadzenie

  Aby uzyskać dostęp do modułu Mesh musisz go najpierw zaimportować:

  import Mesh
  

  Tworzenie

  Aby utworzyć pusty obiekt siatki wystarczy użyć standardowego konstruktora:

  mesh = Mesh.Mesh()
  

  Możesz również utworzyć obiekt na podstawie pliku:

  mesh = Mesh.Mesh("D:/temp/Something.stl")
  

  Lub stwórz go z zestawu trójkątów opisanych przez ich punkty narożne:

  triangles = [
  # triangle 1
  [-0.5000, -0.5000, 0.0000], [0.5000, 0.5000, 0.0000], [-0.5000, 0.5000, 0.0000],
  #triangle 2
  [-0.5000, -0.5000, 0.0000], [0.5000, -0.5000, 0.0000], [0.5000, 0.5000, 0.0000],
  ]
  meshObject = Mesh.Mesh(triangles)
  Mesh.show(meshObject)
  

  Jądro Mesh zapewnia utworzenie topologicznie poprawnej struktury danych, poprzez sortowanie zbieżnych punktów i krawędzi.

  Przewiń na górę strony

  Modelowanie

  Do tworzenia regularnych geometrii można użyć jednej z metod create*(). Torus, na przykład, może być utworzony w następujący sposób:

  m = Mesh.createTorus(8.0, 2.0, 50)
  Mesh.show(m)
  

  Pierwsze dwa parametry określają promienie torusa, a trzeci parametr jest współczynnikiem podpróbkowania dla liczby utworzonych trójkątów. Im wyższa jest ta wartość, tym gładsza jest siatka.

  Moduł Mesh dostarcza również trzy logiczne metody do modelowania: union(), intersection() i difference():

  m1, m2       # are the input mesh objects
  m3 = Mesh.Mesh(m1) # create a copy of m1
  m3.unite(m2)    # union of m1 and m2, the result is stored in m3
  m4 = Mesh.Mesh(m1)
  m4.intersect(m2)  # intersection of m1 and m2
  m5 = Mesh.Mesh(m1)
  m5.difference(m2)  # the difference of m1 and m2
  m6 = Mesh.Mesh(m2)
  m6.difference(m1)  # the difference of m2 and m1, usually the result is different to m5
  

  Oto przykład, który tworzy rurę za pomocą metody difference():

  import FreeCAD, Mesh
  cylA = Mesh.createCylinder(2.0, 10.0, True, 1.0, 36)
  cylB = Mesh.createCylinder(1.0, 12.0, True, 1.0, 36)
  cylB.Placement.Base = (FreeCAD.Vector(-1, 0, 0)) # move cylB to avoid co-planar faces
  pipe = cylA
  pipe = pipe.difference(cylB)
  pipe.flipNormals() # somehow required
  doc = FreeCAD.ActiveDocument
  obj = d.addObject("Mesh::Feature", "Pipe")
  obj.Mesh = pipe
  doc.recompute()
  

  Przewiń na górę strony

  Uwagi

  Rozległym (choć trudnym w użyciu) źródłem skryptów związanych z siatkami są skrypty do testów jednostkowych Środowiska pracy Mesh. Podczas tych testów jednostkowych wywoływane są dosłownie wszystkie metody i wszystkie właściwości/atrybuty są udoskonalane. Więc jeśli jesteś wystarczająco odważny, spójrz na Moduł testowy jednostek.

  Zobacz również: API dla Mesh

  Przewiń na górę strony