Siatka: Scal

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Mesh Merge and the translation is 100% complete.

Mesh Merge.svg Siatka: Scal

Lokalizacja w menu
Siatki → Scal
Środowisko pracy
Mesh
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Rozbij na komponenty

Opis

Polecenie Scal tworzy nowy nieparametryczny obiekt siatkowy, cecha siatki, poprzez połączenie siatek dwóch lub więcej obiektów siatkowych. Polecenie nie wykonuje połączenia logicznego, nowy obiekt będzie zawierał oddzielne elementy siatki. Dla połączenia logicznego użyj zamiast tego polecenia, funkcji Połączenie. To polecenie jest odpowiednikiem polecenia Rozbij na komponenty.

Użycie

  1. Wybierz jeden lub więcej obiektów siatki.
  2. Istnieje kilka sposobów na wywołanie polecenia:
    • Naciśnij przycisk Mesh Merge.svg Scal.
    • Wybierz z menu opcję Siatki → Mesh Merge.svg Scal.

Właściwości

Zapoznaj się z informacjami na stronie: cecha siatki.