Siatka: Wiele przekrojów

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Mesh CrossSections and the translation is 100% complete.
Other languages:

Mesh CrossSections.svg Siatka: Wiele przekrojów

Lokalizacja w menu
Siatki → Cięcie → Przekrój poprzeczny ...
Środowisko pracy
Siatka
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.19
Zobacz także
Przekrój płaszczyzną

Opis

Polecenie Wiele przekrojów tworzy wiele przekrojów przez obiekty siatki. Przekroje są wykonywane równolegle do jednej z głównych płaszczyzn globalnych (XY, XZ lub YZ). Dla każdego zestawu przekrojów tworzona jest pojedyncza Cecha.

Użycie

 1. Wybierz jeden lub więcej obiektów siatki.
 2. Istnieje kilka sposobów na wywołanie polecenia:
 3. Otwiera się panel zadań Przekrój poprzeczny.
 4. Płaszczyzny, które zostaną użyte do utworzenia przekrojów są wskazane w oknie widoku 3D i będą aktualizowane na podstawie danych z panelu zadań.
 5. Wybierz Płaszczyznę prowadzenia:
  • XY
  • XZ
  • YZ
 6. Określa Pozycję płaszczyzny prowadzącej od początku. Domyślna pozycja jest oparta na środku ramki otaczjącej wybranych obiektów siatkowych. Wybranie innej Płaszczyzny prowadzenia lub przełączenie pola wyboru Przekroje spowoduje przywrócenie wartości domyślnej Pozycji.
 7. Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Przekroje, aby utworzyć wiele przekrojów:
  • Po obu stronach: jeśli zaznaczone, przekroje są tworzone po obu stronach płaszczyzny prowadzącej.
  • Licznik: liczba przekrojów.
  • Odległość: odległość między przekrojami. Wartość domyślna jest oparta na wymiarach ramki otaczjącej, opcji Po obu stronach oraz wartości Licznik. Zmiana wartości Licznik spowoduje zresetowanie opcji Odległość do tej wartości domyślnej. Zmiana opcji Po obu stronach spowoduje ponowne obliczenie wartości Odległość (*2.0 lub *0.5). Zauważ, że pole wejściowe może być nieaktywne, ale wartość może być w rzeczywistości zmieniona.
  • Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Połącz krawędzie jeśli odległość jest mniejsza niż i określ wartość.
 8. Naciśnij przycisk Zastosuj, aby utworzyć zestaw przekrojów.
 9. Opcjonalnie zmień jedno lub więcej ustawień i utwórz dodatkowe zestawy przekrojów.
 10. Naciśnij przycisk OK lub przycisk Anuluj, aby zamknąć panel zadań i zakończyć polecenie.

Właściwości

Zapoznaj się z informacjami na stronie: cecha środowiska Część.