Podręcznik:Interfejs programu FreeCAD

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Manual:The FreeCAD Interface and the translation is 100% complete.

FreeCAD wykorzystuje Qt framework do rysowania i zarządzania swoim interfejsem. Ten framework jest używany w szerokim zakresie aplikacji, więc interfejs FreeCAD jest bardzo klasyczny i nie sprawia szczególnych trudności w zrozumieniu. Większość przycisków jest standardowa i można je znaleźć tam, gdzie się ich spodziewamy Plik → Otwórz, Edycja → Wklej, itp. Oto wygląd FreeCAD po pierwszym uruchomieniu, zaraz po instalacji, pokazujący centrum startowe:

Centrum startowe to wygodny "ekran powitalny", który wyświetla przydatne informacje dla nowicjuszy, takie jak najnowsze pliki, nad którymi pracowałeś, co nowego w świecie FreeCAD lub szybkie informacje o najpopularniejszych środowiskach pracy. Powiadomi Cię również, jeśli dostępna będzie nowa stabilna wersja FreeCAD.

Po pewnym czasie, gdy będziesz bardziej zaznajomiony z FreeCAD, możesz wprowadzić zmiany w preferencjach, aby po uruchomieniu FreeCAD znaleźć się bezpośrednio w jednym z środowisk pracy z otwartym nowym dokumentem. Można też po prostu zamknąć kartę strony startowej i utworzyć nowy dokument:

Środowiska pracy

Zwróć uwagę, że niektóre ikony zmieniły się między dwoma powyższymi zrzutami ekranu. W tym miejscu pojawia się najważniejsza koncepcja używana w interfejsie FreeCAD: Środowiska pracy.

Środowiska pracy to grupy narzędzi (przycisków paska narzędzi, menu i innych elementów sterujących interfejsu), które są pogrupowane według specjalizacji. Pomyśl o warsztacie, w którym pracują różne osoby: Osoba, która pracuje z metalem, inna z drewnem. Każdy z nich ma w swoim warsztacie oddzielne środowisko z określonymi narzędziami do swojej pracy. Jednak wszyscy mogą pracować nad tymi samymi obiektami. To samo dzieje się w FreeCAD.

Najważniejszym elementem sterującym interfejsu FreeCAD jest selektor środowiska pracy, który służy do przełączania się z jednego środowiska pracy na drugie:

Workbench często dezorientuje nowych użytkowników, ponieważ nie zawsze łatwo jest wiedzieć, w którym środowisku pracy szukać konkretnego narzędzia. Ale można się ich szybko nauczyć, a po krótkim czasie będzie to naturalne - zdając sobie sprawę, że jest to wygodny sposób na uporządkowanie wielu narzędzi, które FreeCAD ma do zaoferowania. Środowiska pracy są również w pełni konfigurowalne (patrz poniżej). To samo narzędzie może pojawić się w więcej niż jednym środowisku pracy. Ikona przycisku dla danego narzędzia będzie zawsze taka sama, niezależnie od tego, w którym środowisku pracy się pojawi.

W dalszej części niniejszej instrukcji znajduje się również tabela przedstawiająca zawartość wszystkich środowisk pracy.

Interfejs użytkownika

Przyjrzyjmy się bliżej różnym częściom interfejsu:

 • Widok 3D jest głównym elementem interfejsu. Jest to miejsce, w którym obiekty, z którymi pracujesz, są rysowane i manipulowane. Możesz mieć kilka widoków tego samego dokumentu (lub tych samych obiektów) lub kilka dokumentów otwartych w tym samym czasie. Każdy z tych widoków można indywidualnie odłączyć od okna głównego. Obiekty lub ich części można zaznaczać, klikając je, a także przesuwać, powiększać i obracać widok za pomocą przycisków myszy. Zostanie to wyjaśnione w następnym rozdziale.

Oprócz panelu widoku 3D dostępne są następujące panele informacyjne. Mogą one być widoczne lub ukryte poprzez wybranie ich z menu Widok → Panele. Nazwa panelu pojawia się w lewym górnym rogu panelu, gdy jest on wyświetlany:

 • Widok połączony ma dwie zakładki:
  • Zakładka Model pokazuje zawartość i strukturę dokumentu powyżej oraz właściwości (lub parametry) wybranych obiektów poniżej. Właściwości te są podzielone na dwie kategorie:
   • Dane (właściwości, które dotyczą samej geometrii)
   • Widok (właściwości, które wpływają na wygląd geometrii na ekranie).
  • Zakładka Zadania to miejsce, w którym FreeCAD poprosi o podanie wartości specyficznych dla aktualnie używanego środowiska pracy i narzędzia. Na przykład, wprowadzenie wartości "długości", gdy używane jest narzędzie Rysunek Roboczy: Linia. Zostanie ona wyczyszczona i przełączy się z powrotem na zakładkę Model po naciśnięciu przycisku OK (lub Anuluj). Dwukrotne kliknięcie powiązanego obiektu w zakładce Model zazwyczaj spowoduje ponowne otwarcie odpowiedniej zakładki Zadanie w celu zmodyfikowania ustawień.


Zakładka Zadania ma czasami zagadkowe i frustrujące efekty uboczne. Jeśli zakładka Zadania nie jest pusta, niektóre operacje FreeCAD nie będą działać zgodnie z oczekiwaniami. Na przykład, jeśli w modelu znajduje się pojedynczy obiekt, taki jak sześcian, dwukrotne kliknięcie na nim otworzy zakładkę Zadania, aby umożliwić modyfikację parametrów charakteryzujących sześcian. Jeśli masz otwarty Widok zaznaczenia, zobaczysz tam wewnętrzną nazwę sześcianu. Cały sześcian zmieni kolor na zielony w panelu 3D, wskazując, że cały sześcian jest zaznaczony. Kliknięcie tła spowoduje usunięcie zaznaczenia całego sześcianu i wyczyszczenie widoku zaznaczenia. Jak dotąd jest to normalne zachowanie. Jeśli jednak klikniesz teraz powierzchnię sześcianu, zamiast zaznaczenia tej powierzchni, nic nie zostanie zaznaczone — ponieważ karta Zadania nie została wypełniona. Nawet jeśli nie dokonałeś żadnych modyfikacji parametrów, FreeCAD czeka na przycisk OK (lub inny) przycisk w zakładce Zadania.

 • Widok raportu zazwyczaj jest ukryty, ale warto go otworzyć, ponieważ wyświetli on wszelkie informacje, ostrzeżenia lub błędy, które pomogą ci rozszyfrować (lub debugować), co mogłeś zrobić źle.
 • Konsola Python jest również domyślnie ukryta. Jest to miejsce, w którym można wchodzić w interakcje z zawartością dokumentu przy użyciu języka Python. Ze względu na to, że każda czynność wykonywana w interfejsie FreeCAD faktycznie wykonuje fragment kodu Python, otwarcie tej konsoli pozwala obserwować, jak kod rozwija się w czasie rzeczywistym — umożliwiając wspaniały i łatwy sposób na naukę odrobiny Pythona przy okazji, prawie tego nie zauważając.
 • Widok drzewa wyświetla tylko drzewo obiektów pokazane w zakładce Model w widoku połączonym. Normalnie jest on ukryty.
 • Widok właściwości wyświetla tylko informacje o właściwościach obiektu wyświetlane w dolnej części Widoku połączonego. Normalnie jest ukryty.

Widok zaznaczenia pokazuje nazwy wszystkich obiektów, które są aktualnie zaznaczone. Są to obiekty, do których zostanie zastosowana operacja środowiska pracy. Można go użyć do doprecyzowania wyboru poprzez odznaczenie niektórych z tych obiektów przed zastosowaniem operacji w środowisku pracy. Widok zaznaczenia może być również używany do wyszukiwania obiektów według nazwy, a następnie ich zaznaczania. Domyślnie widok zaznaczenia jest ukryty. Chociaż często można określić aktualnie wybrany obiekt (obiekty), patrząc na drzewo obiektów w zakładce Model widoku połączonego, w przypadku złożonych operacji wymagających wielokrotnego wyboru i gdy wybór jest trudny, pomocne jest uczynienie tego widoku widocznym, aby można było zarówno zobaczyć etykiety, jak i policzyć wybrane obiekty.

Dostosowanie interfejsu graficznego

Interfejs FreeCAD jest wysoce konfigurowalny. Wszystkie panele i paski narzędzi można przenosić w różne miejsca lub układać jeden nad drugim. Można je również zamknąć i ponownie otworzyć w razie potrzeby z menu Widok lub klikając prawym przyciskiem myszy pusty obszar interfejsu. Dostępnych jest jednak znacznie więcej opcji, takich jak tworzenie niestandardowych pasków narzędzi z narzędziami z dowolnego środowiska pracy, czy też przypisywanie i zmienianie skrótów klawiaturowych.

Te zaawansowane opcje dostosowywania są dostępne w menu Przybory → Dostosuj ...:

Więcej informacji: