Podręcznik:Import i eksport do plików innych formatów

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Manual:Import and export to other filetypes and the translation is 100% complete.

FreeCAD może importować i eksportować projekty do wielu formatów plików. Oto lista najważniejszych z nich wraz z krótkim opisem dostępnych funkcji:

Format Import Eksport Uwagi
STEP Tak Tak Jest to najwierniejszy dostępny format importu/eksportu, ponieważ obsługuje geometrię bryłową i NURBS. Należy go używać zawsze, gdy jest to możliwe.
IGES Tak Tak Starszy format bryłowy, również bardzo dobrze obsługiwany. Niektóre starsze aplikacje nie obsługują STEP, ale mają IGES.
BREP Tak Tak Natywny format OpenCasCade, jądra geometrii FreeCAD.
DXF Tak Tak Otwarty format utrzymywany przez Autodesk. Ponieważ dane 3D wewnątrz pliku DXF są zakodowane w zastrzeżonym formacie, FreeCAD może importować / eksportować tylko dane 2D do / z tego formatu.
DWG Tak Tak Zastrzeżona wersja DXF. Wymaga instalacji narzędzia Konwerter plików Teigha. Format ten ma takie same ograniczenia jak DXF.
OBJ Tak Tak Format oparty na siatce. Może zawierać tylko siatki triangulacyjne. Wszystkie obiekty bryłowe i oparte na NURBS FreeCAD zostaną przekonwertowane na siatkę podczas eksportu. Alternatywny eksporter jest dostarczany przez środowisko robocze Arch, bardziej odpowiednie do eksportu modeli architektonicznych.
DAE Tak Tak Główny format importu i eksportu programu Sketchup. Może zawierać tylko siatki triangulacyjne. Wszystkie obiekty bryłowe i oparte na NURBS programu FreeCAD zostaną przekonwertowane na siatkę podczas eksportu.
STL Tak Tak Format oparty na siatce, powszechnie używany do drukowania 3D. Może zawierać tylko siatki trójkątów. Wszystkie obiekty bryłowe i oparte na NURBS FreeCAD zostaną przekonwertowane na siatkę podczas eksportu.
PLY Tak Tak Starszy format oparty na siatce. Może zawierać tylko siatki trójkątów. Wszystkie obiekty bryłowe i oparte na NURBS w FreeCAD zostaną przekonwertowane na siatkę podczas eksportu.
IFC Tak Tak Industry Foundation Classes. Wymaga instalacji IfcOpenShell-python. Format IFC i jego kompatybilność z innymi aplikacjami jest skomplikowana, należy zachować ostrożność.
SVG Tak Tak Doskonały, szeroko rozpowszechniony format grafiki 2D
VRML Tak Tak Dość stary format sieciowy oparty na siatce.
GCODE Tak Tak FreeCAD może już importować i eksportować do / z kilku odmian GCode, ale obecnie obsługiwana jest tylko niewielka liczba maszyn.
CSG Tak Nie Format OpenSCAD CSG Geometria konstrukcyjna brył (Constructive Solid Geometry).

Niektóre z tych formatów plików mają opcje konfiguracyjne. Można je przeglądnąć i zmienić w menu Edycja → Preferencje ...→ Import / eksport:.

Więcej informacji: