Manual:Toate atelierele dintr-o privire

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Manual:All workbenches at a glance and the translation is 61% complete.
Outdated translations are marked like this.

Una dintre cele mai mari dificultăți pentru noii utilizatori de FreeCAD este să știm în ce atelier de lucru să găsim un instrument specific. Tabelul de mai jos vă va oferi o imagine de ansamblu asupra celor mai importante tabele de lucru și a instrumentelor acestora. Consultați fiecare pagină de atelier workbench în documentația FreeCAD pentru o listă mai completă.

Patru ateliere de lucru sunt, de asemenea, proiectate pentru a lucra în perechi, iar una dintre ele este pe deplin inclusă în cealaltă: Arch conține toate instrumentele Draft și PartDesign toate instrumentele Sketcher. Cu toate acestea, pentru claritate, acestea sunt separate mai jos.

Part

Atelierul Part oferă instrumente de bază pentru lucrul cu componente solide: primitive, cum ar fi cuburile și sferele, precum și operații geometrice simple și operații booleene. Fiind punctul principal de ancorare cu OpenCasCade OpenCasCade, atelierul Part furnizează fundamentul sistemului de geometrie al FreeCAD, iar aproape toate celelalte ateliere de lucru produc o geometrie bazată pe Part.

Tool Description Tool Description
Box Draws a box Cone Desenează un con
Cylinder Desenează un cilindru Sphere Desenează o sferă
Torus Desenează un tor (tor) Create primitives Creează diverse alte primitive geometrice parametrice
Shape builder Creați forme mai complexe de la primitivi Union Siguranțe (sindicate) două obiecte
Common Extrage partea comună (intersecție) a două obiecte Cut Cuts (subtracts) one object from another
JonConnect Conectează interioarele obiectelor cu pereți JoinEmbed Încorporează un obiect concav în alt obiect concav
Join Cutout Creează o decupare în peretele unui obiect pentru un alt obiect obturat Extrude Extrudează fațetele unui obiect
Fillet Rotunjirea colțurilor Revolve Creează un solid prin rotirea unui alt obiect (nu solid) în jurul unei axe
Section Creează o secțiune prin intersectarea unui obiect cu o secțiune plană SectionCross Creează mai multe secțiuni transversale de-a lungul unui obiect
Chamfer Șanfrenarea muchiilor unui obiect Mirror Oglindirea unui obiect în raport cu un plan
Ruled Surface Creați o suprafață riglată între curbele selectate Sweep Baleiere unul sau mai multe profiluri de-a lungul unei căi
Part_Loft Lofts from one profile to another Offset Creează o copie scalată a obiectului original
Thickness Assign a thickness to the faces of a shape

Desen 2 D

Atelierul Desen 2D (Draft) oferă instrumente pentru a efectua sarcini de bază de desenare 2D CAD: linii, cercuri etc. și o serie de instrumente generice, cum ar fi mișcarea, rotirea sau scalarea. Acesta oferă, de asemenea, mai multe ajutoare de desen, cum ar fi grila și ancorarea. Este în principal destinat să deseneze liniile directoare pentru obiectele Arch, dar servește și ca "briceag elvețian" bun la toate în FreeCAD.

Tool Description Tool Description
Line Desenează un segment de linie între 2 puncte Wire Creează o linie formată din mai multe segmente de linie(polyline)
Circle Draws a circle from center and radius Arc Desenează un segment de arc de la centru, rază, unghi de pornire și unghi de capăt
Ellipse Desenează o elipsă încadrată între două puncte de colț Polygon Desenează un poligon definit prin centru și o rază
Rectangle Desenează un dreptunghi definit de două puncte opuse Text Elaborează o notă text în mai multe linii
Dimension Creează o notă pentru dimensiuni BSpline Desenează o funcție B-spline definită de serie de puncte
Point Inserează un punt unic Shapestring Instrumentul ShapeString introduce o formă compusă reprezentând un șir de text într-un punct dat în documentul curent
Facebinder Creează un obiect nou din fațetele selectate pe obiectele existente Bezier Curve Desenează o curbă Bezier dintr-o serie de puncte
Move Mută sau copiază obiecte de la o locație la alta Rotate Rotirea obiectelor cu un anumit unghi în jurul unui punct
Offset Se compensează un obiect la o anumită distanță Trimex Taie, extinde sau extrudează un obiect
Upgrade Retrimite sau unește obiecte într-un obiect de nivel superior Downgrade Retrimite sau unește obiecte într-un obiect de nivel inferior
Scale Scalează un obiect în raport cu un punct Shape 2D View Creează o proiecție 2D a unui alt obiect 3D
Draft to Sketch Convertește un obiect Draft la o Sketch și invers Array Creează o multiplicare în matrice polară sau dreptunghiulară dintr-un obiect
Path Array Creează o matrice a unui obiect pe o traiectorie dată Clone Creează clone dependentă de obiectul inițial
Mirror Oglindește un obiect față de o linie

Sketcher

Sketcher Workbench conține instrumente pentru a construi și edita obiecte complexe 2D, numite schițe. Geometria din interiorul acestor schițe poate fi poziționată precis și relaționată de utilizarea constrângerilor. Acestea sunt în primul rând menite a fi elementele de bază ale geometriei PartDesign, dar sunt utile oriunde în FreeCAD.

Instrument Descriere Instrument Descriere
Point Desenează un punct Line Desenează un segment de linie definit prin 2 puncte
Arc Desenează un arc de cer definit prin centru , rază, unghiul de start și unghiul de finiș Arc 3 points Desenează un arc de cerc definit prin 2 puncte de capăt și un punct de circumferință
Circle Desenează un cerc definit prin centru și rază Circle 3 points Desenează un cerc definit prin 3 puncte pe circumferință
Ellipse Desenează o elipsă definită prin centru, semiaxa majoră și semiaxa minoră Ellipse 3 points Desenează o elipsă definită prin axa majora (2 puncte) și centrul la semiaxa minoră
Arc of ellipse Desenează un arc de elipsă definit prin punctul de centrucentrul semiaxei majore punctul de start și punctul de finiș Polyline Draws a line made of multiple line segments. Several drawing modes available
Rectangle Desenează un dreptunghi definit prin 2 puncte opuse Triangle Desenează un tringhi echilateral inscris unui cerc
Square Desenează un pătrat inscris într-un cerc Pentagon Desenează un pentagon regulat inscris într-un cerc
Hexagon Desenarea unui hexagon regulat înscris într-un cerc Heptagon Desenează un heptagon regulat înscris într-un cerc
Octagon Desenează un octogaon regulat înscris într-un cerc Slot Desenează un oval selectând cetrul unui semicerc și a unui punct final al celuilalt semicerc
Fillet Desenează o racordare între două linii care se unesc într-un punct Trimming Ajustează o linie , cerc sau arc de cerc începând cu punctul de clicl
External geometry Creează o muchie legată de o geometrie externă Construction mode Comută un element în / din modul de construcție. Elementele de construcție (în albastru) sunt ignorate în timpul unei operații de geometrie 3D și sunt vizibile numai atunci când schița care le conține este în modul de editare.
Point on point Se aplică pentru a indica (coincidența cu) unul sau mai multe alte puncte. Point on object Creează o constrângere de membru (punct-pe-obiect) între un vârf și un alt obiect (linie, arc, cerc, axă ...).
Vertical Creează o constrângere verticală pe linia (ele) selectată (ele) sau segmentul (ele) de polilinie. Horizontal Crează o constrângere liniile selectate sau elementele de polilinie la o orientare orizontală reală. Pot fi selectate mai multe obiecte înainte de aplicarea acestei constrângeri.
Parallel Constrânge două sau mai multe linii a fi paralele una cu celaltă Perpendicular Constrânge două linii a fi perpendiculare una pe alta sau perpendicular pe un punct final de arc.
Tangent Creează o constrângere de tangență între două entități selectate sau o constrângere co-liniară între două segmente de linie. Equal length Constrânge două entități selectate a fi egale una cu celălaltă. Dacă sunt folosite pe cercuri sau arce, raza lor va fi egală.
Symmetric Constrânge două puncte a fi simetrice față de o linie sau constrânge primele două puncte simetric cu privire la un al treilea punct selectat. Lock Constrânge elementul selectat prin setarea distanțelor verticale și orizontale față de origine
Horizontal distance Fixează distanța orizontală dintre două puncte sau capete de linie. Dacă este selectat un singur element, distanța este setată de la origine. Vertical distance Fixează distanța verticală între 2 puncte sau capetele liniei. Dacă este selectat un singur element, distanța este setată de la origine.
Distance Limitează distanțe prin limitarea lungimii liniei dselectate sau definește distanța dintre două puncte prin limitarea distanței dintre ele. Radius Definește raza unui arc sau cerc selectat prin limitarea razei.
Internal anglr Definește unghiul intern dintre două linii selectate. Map sketch Aplică o schiță pe o fațetă sau solidul selectat.
Merge Fuzionează două sau mai multe schițe Mirror Creează o schiță simetrică de-a lungul axei X, axei Y sau a originii.

Proiectarea Pieselor

Atelierul Piese(Part Design) conține instrumente avansate pentru a construi părți solide. Acesta conține, de asemenea, toate instrumentele de la sketcher. Deoarece nu poate produce decât forme solide (regula numărul unu al Part Design), este atelierul principal de utilizat la proiectarea pieselor (Parts) care urmează a fi fabricate sau imprimate 3D, deoarece veți obține întotdeauna un obiect imprimabil.

Instrument Descriere Instrument Descriere
Pad Extrudarea unui obiect solid dintr-o schiță selectată Pocket Crearea unui buzunar/cavitate av#nd forma schiței selectate. Schița trebuie să fie mapată la fața obiectului solid existent
Revolution Crearea unui solid prin rotirea unei schițe în judrul unei axe Groove Crearea unei caneluri prin rotirea unei schițe în jurul unei axe
Fillet Rotunjirea muchiilor unui obiect Chamfer Șanfrenarea muchiilor unui obiect
Draft Crează o pantă pe fețele unui obiect Mirrored Oglindirea unei caracteristici pe un plan sau o fațetă
Linear pattern Multiplică o caracterisctică după un model liniar matricial Polar pattern Multiplică o caracteristică după un model circular/polar
Scaled Scalează caracteristici la o mărime diferită Multitransform Permite crearea unui model cu orice combinație a celorlalte transformări
Shaft wizard Generă un arbore dintr-o tabelă de valori și permite analizarea forțelor și momentelor Involute gear wizard Vă permite să creați mai multe tipuri de angrenaje

Architectură

Atelierul Architectură (sau pe scurt Arch) furnizează la FreeCAD instrumente pentru lucrul cu proiectele BIM (Construcții civile și arhitectură) BIM projects (civil engineering and architecture). Acesta conține, de asemenea, toate instrumentele de la Atelierul Desen 2 D (Draft). Utilizarea principală a atelierului Arch este de a crea obiecte BIM sau de a da atribute BIM obiectelor construite cu alte ateliere de lucru, pentru a le exporta în format IFC IFC.

Instrument Descriere Insrument Descriere
Wall Creează un zid pornind de la o shiță sau utilizând un obiect selectat ca bază Structure Creează un element structural de la zero sau utilizează un obiect selectat ca bază
Rebar Creează o bară de armătură într-un element structural selectat C Floor Creează un etaj incluzând obeictele selectate
Building Creează o clădite incluzând obiectele selectate Site Creează un site incluzând obeictele selectate
Window Creează o fereastră utilizând obiectul selectat ca bază Section plane Adaugă un plan de secțiune la document
Axis Adăugarea unui sistem de axe la document Roof Creează un acoperiș în pantă de o față selectată
Space Creează un obiect spațiu în document Stairs Creează un obiect tip scări în document
Panel Creează un obiect tip panou de la obeictul 2D selectat Frame Creează un obiect cadru din layer selectat
Equipment Creează un obeict tip echipament sau mobilă Material Atribuie un material la obiectele selectate
Schedule Creează diferite tipuri of schedules Cut plane Secționează un obiect cu un plan
Add Adaugă obiecte la componentă Remove Extrage sau scade obiecte din componente
Survey Activează sau dezactivează modul de supraveghere

Alte ateliere integrate

Rezumând cele de mai sus, cele mai importante instrumente ale FreeCAD, sunt disponibile mai multe ateliere de lucru, printre care:

Deși plasele nu sunt tipul de geometrie preferat pentru a lucra în FreeCAD, din cauza lipsei de precizie și a suportului pentru curbe, ochiurile de plasă au încă multe utilizări și sunt pe deplin suportate în FreeCAD. Mesh Workbench oferă, de asemenea, un număr de unelte de la o Piesă la o Plasă și invers, respectiv de la Mesh la o Parte.

oferă instrumente de interfață cu randare a exteriorului, cum ar fi povray sau luxrender. Chiar din interiorul FreeCAD, acest atelier de lucru vă permite să realizați performanțe de înaltă calitate din modelele dvs.

permite crearea și manipularea datelor din foaia de calcul, care pot fi extrase din modelele FreeCAD. Tabelele de foi de calcul pot fi de asemenea menționate în multe zone ale FreeCAD, permițându-le să le utilizeze ca structuri de date principale.

și permite efectuarea calculelor FEM (Analiza elementului FInit) înainte și după prelucrare și afișarea grafică a rezultatelor.

Ateliere externe

Există, de asemenea, multe alte ateliere de lucru foarte folositoare produse de membrii comunității FreeCAD. Deși nu sunt incluse într-o instalare standard a FreeCAD, ele sunt ușor de instalat ca plugin-uri. Acestea sunt toate menționate în FreeCAD-addons repertoriu. Printre cele mai dezvoltate sunt:

  • The Drawing Dimensioning Workbench offers many new tools to work directly on Drawing Sheets and allow you to add dimensions, annotations and other technical symbols with great control over their aspect.
  • The Fasteners Workbench offers a wide range of ready-to-insert fasteners objects like screws, bolts, rods, washers and nuts. Many options and settings are available.
  • The Assembly2 Workbench offers a series of tools to mount and work with assemblies.

De citit în plus