Trang chính

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Main Page and the translation is 44% complete.

Giới thiệu

Đây là tài liệu wiki của FreeCAD. Có một số cách để sử dụng tài liệu này: bằng cách khám phá các trung tâm (hub), làm theo hướng dẫn sử dụng (manual) hoặc bằng cách sử dụng các mục trong menu Trợ giúp (Help) trong giao diện FreeCAD. Bộ tài liệu này do cộng đồng người dùng và những người phát triển FreeCAD viết và chưa hoàn thiện. Nếu bạn tìm thấy thông tin sai hoặc thiếu, vui lòng liên hệ help FreeCAD!

Các trung tâm

Trung tâm người dùng: Trang này chứa tài liệu hữu ích cho người dùng FreeCAD nói chung: danh sách tất cả các bàn làm việc (workbenches), hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt và sử dụng các ứng dụng FreeCAD , các bài hướng dẫn và tất cả những gì bạn cần lúc bắt đầu.

Trung tâm người dùng tích cực: Trang này tập hợp tài liệu dành cho người dùng nâng cao và những người quan tâm đến việc viết các đoạn mã Python. Ở đó, bạn cũng sẽ tìm thấy kho macro, hướng dẫn về cách cài đặt và sử dụng chúng cũng như thông tin khác về cách tùy chỉnh FreeCAD theo nhu cầu cụ thể của bạn.

Trung tâm người phát triển: Phần này chứa tài liệu dành cho người phát triển: Cách tự biên dịch FreeCAD, cấu trúc mã nguồn FreeCAD, cách điều hướng mã nguồn, cách tạo bàn làm việc mới và nhúng FreeCAD vào ứng dụng của riêng bạn.

Hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng FreeCAD là một cách khác để trình bày thông tin có trong wiki này trực tiếp hơn. Nó được thiết kế để bạn có thể đọc giống như một cuốn sách và sẽ nhẹ nhàng giới thiệu cho bạn nhiều trang khác từ các trung tâm ở trên. phiên bản ebook, cũng như một vài bản dịch dưới định dạng pdf cũng có thể được sử dụng.

Mục lục

The Table of contents is available in several languages:

Get involved

How to participate

There is plenty to do inside the FreeCAD project, if you are interested in helping us. Of course, there are programming tasks for C++ or Python programmers, but there are also many things you can do even if you cannot code, such as

  • writing documentation and editing the wiki (en)
  • helping newcomers
  • translating the application and documentation
  • helping with the packaging of the latest release of FreeCAD for your favourite operating system
  • helping other people around you to discover FreeCAD.

The help FreeCAD page describes it all with more details. Starting from 2016, FreeCAD also participates in the Google Summer of Code.

Source code

FreeCAD can be compiled on all platforms using CMake. The source code is LGPL-licensed and hosted on GitHub and mirrored on GitLab, SourceForge and CodeBerg. There are build instructions for Windows, Linux and MacOS. The source code documentation is hosted here, generated by Doxygen, and documented on the wiki.

About the development

Check the Development roadmap for news about what is being planned, the Changelog and Roadmap pages on the FreeCAD tracker to see the progress towards next release, or the Project statistics for even more information about the FreeCAD codebase. All the development communication happens on the forum, so be sure to visit it if you are interested in participating.