Makrodefinicja: Utwórz łuk przez 3 punkty

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Macro Make Arc 3 Points and the translation is 100% complete.
Other languages:

Macro Make Arc 3 Points

Opis
Tworzy łuk na podstawie trzech wybranych punktów.

Macro version: 02.00
Last modified: 2019-07-29
FreeCAD version: wszystkie
Download: ToolBar Icon
Autor: Mario52
Autor
Mario52
Do pobrania
ToolBar Icon
Odnosniki
Wersja Makrodefinicji
02.00
Data zmian
2019-07-29
Wersja FreeCAD
wszystkie
Domyślny skrót
Brak
Zobacz również
-

Opis

Tworzy łuk na podstawie trzech wybranych punktów.

Użycie

Uruchom makrodefinicję, wybierz trzy punkty, łuk zostanie utworzony, a współrzędne i długość łuku zostaną wyświetlone w oknie widoku raportu.

(Nie jest wymagane przytrzymanie klawisza Ctrl)

Skrypt

Ikonka paska narzędzi

Macro_Make_Arc_3_Points.FCMacro

# -*- coding: utf-8 -*-
from FreeCAD import Base

__title__  = "Macro_Make_Arc_3_points"
__author__ = "Mario52"
__url__   = "http://www.freecadweb.org/index-fr.html"
__version__ = "00.02"
__date__  = "29/07/2019"

global selected; selected = []
App = FreeCAD

class SelObserver:
  print( "Create Arc to 3 points ...")
  def addSelection(self,doc,obj,sub,pnt): # Selection 
    global selected
    selected.append(pnt)
    if len(selected) == 1:
      print( "Point 1 : ",FreeCAD.Vector(selected[0]))
    elif len(selected) == 2:
      print( "Point 2 : ",FreeCAD.Vector(selected[1]))
    elif len(selected) == 3:
      print( "Point 3 : ",FreeCAD.Vector(selected[2]))
      try:
        C1 = Part.Arc(FreeCAD.Vector(selected[0]),FreeCAD.Vector(selected[1]),FreeCAD.Vector(selected[2]))
        S1 = Part.Shape([C1])
        W = Part.Wire(S1.Edges)
        Part.show(W)
        App.ActiveDocument.ActiveObject.Label  = "Arc_3_Points"
        print( "Length  : ",W.Length)
      except Exception:
        print( "Three points are collinear or bad selection")
      del selected[:]
      FreeCADGui.Selection.removeObserver(s)
      print( "End Make_Arc_3_Points")
      print( "_____________________")

s=SelObserver()
FreeCADGui.Selection.addObserver(s)