Makro SpojDrát

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Macro JointWire and the translation is 67% complete.
!!! This macro needs to be corrected. !!!

JointWire

Popis
!!! This macro needs to be corrected. !!!
Toto makro umožňuje najít a spojit nespojené hrany do jedné uzavřené nespojené použitím přímky.

Jako vstup dostává matici tvarů ([shape1,, shape2,...])

Version macro : 0.1
Date last modification : 2011-08-24
FreeCAD version : All
Download : ToolBar Icon
Autor: Tremblou

Autor
Tremblou
Download
ToolBar Icon
Odkazy
Verze
0.1
Datum poslední úpravy
2011-08-24
Verze FreeCAD
All
Výchozí zástupce
None
Viz též
None

Description

Toto makro umožňuje najít a spojit nespojené hrany do jedné uzavřené nespojené použitím přímky. Jako vstup dostává matici tvarů ([shape1,, shape2,...])

Script

ToolBar Icon

Macro_JointWire.FCMacro

def findWires(edges):
  def verts(shape):
        return [shape.Vertexes[0].Point,shape.Vertexes[-1].Point]
    def group(shapes):
        shapesIn = shapes[:]
        pointTst = []
    pointOut =[]
    for s in shapesIn :
      pointTst=pointTst+[s.Vertexes[0].Point]
      pointTst=pointTst+[s.Vertexes[-1].Point]
    print pointTst        
    changed = False
        for s in shapesIn:
            if len(s.Vertexes) < 2:
        print "one vertex, its a circle, just add"
            else:               
                for v in verts(s):
          twoDot=0
                    for vv in pointTst:
                        if v == vv:
              twoDot=twoDot+1              
            if v==vv and twoDot==2 :          
              changed = True
              print "found matching vert"
              break
                  if twoDot<2:
            print "didn't find any matching vert..."
            pointOut.append(v)
     print "Dots non connected", pointOut
        return(changed,pointOut)
  def joint(point):
    for p in range(len(point)/2) :
      print point
      deltI=Part.Vertex(100,100,100).Point
      pos=1
      for pp in range(len(point)-1) :
        print "position:",pp+1
        if len(point)-1>1:
          deltN=(point[0]-point[pp+1])
          if deltN.Length<deltI.Length:
            deltI=deltN
            pos=pp+1
            print "changement",pos
        else:
          pos=1  
      print "points a joindre",point[0],point[pos]
      if point[0]!=point[pos]:
        Part.show(Part.makePolygon([point[0],point[pos]]))
      else:
        print "WARNING les points ont la meme valeurs "
      point.pop(0)
      point.pop(pos-1)
    point=0 #to have a return normally void
    return(point)
  working = True
    edgeSet = edges
  result = group(edgeSet)
    working = result[0]
    edgeSet = result[1]
  joint(result[1])
    return result[1]