Makrodefinicja: Skale w calach

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Macro ImperialScales and the translation is 100% complete.
Other languages:

Generic macro icon. Create your personal icon with the same name of the macro Skale w calach

Opis
To makro wyświetla listę amerykańskich imperialnych skal Architektonicznych wraz z odpowiednim współczynnikiem do zastosowania na stronach lub widokach Rysunku Technicznego.

Macro version: 0.1
Last modified: 2021-06-01
FreeCAD version: 0.18+
Autor: Yorik
Autor
Yorik
Do pobrania
Nie określono
Odnosniki
Wersja Makrodefinicji
0.1
Data zmian
2021-06-01
Wersja FreeCAD
0.18+
Domyślny skrót
Brak
Zobacz również
-

Opis

Dzięki użyciu tej makrodefinicji pojawi się okno dialogowe z listą skal Architektury Amerykańskiej w calach pobranych z Archtoolbox CAD Scale Factors, z odpowiednim współczynnikiem do zastosowania na stronach lub widokach Rysunku Technicznego. Współczynniki skal mogą zostać dwukrotnie kliknięte w celu skopiowania.

Skrypt

Macro_ImperialScales.FCMacro

# -*- coding: utf-8 -*-

from PySide2.QtCore import *
from PySide2.QtGui import *
from PySide2.QtWidgets import *

class Dialog(QDialog):

  def __init__(self):

    QDialog.__init__(self)
    self.resize(221, 413)
    self.verticalLayout = QVBoxLayout(self)
    self.tableWidget = QTableWidget(self)
    self.tableWidget.setColumnCount(1)
    qtablewidgetitem = QTableWidgetItem()
    qtablewidgetitem.setTextAlignment(Qt.AlignHCenter|Qt.AlignVCenter|Qt.AlignCenter)
    self.tableWidget.setHorizontalHeaderItem(0, qtablewidgetitem)
    self.tableWidget.setRowCount(11)
    qtablewidgetitem1 = QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setVerticalHeaderItem(0, qtablewidgetitem1)
    qtablewidgetitem2 = QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setVerticalHeaderItem(1, qtablewidgetitem2)
    qtablewidgetitem3 = QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setVerticalHeaderItem(2, qtablewidgetitem3)
    qtablewidgetitem4 = QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setVerticalHeaderItem(3, qtablewidgetitem4)
    qtablewidgetitem5 = QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setVerticalHeaderItem(4, qtablewidgetitem5)
    qtablewidgetitem6 = QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setVerticalHeaderItem(5, qtablewidgetitem6)
    qtablewidgetitem7 = QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setVerticalHeaderItem(6, qtablewidgetitem7)
    qtablewidgetitem8 = QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setVerticalHeaderItem(7, qtablewidgetitem8)
    qtablewidgetitem9 = QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setVerticalHeaderItem(8, qtablewidgetitem9)
    qtablewidgetitem10 = QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setVerticalHeaderItem(9, qtablewidgetitem10)
    qtablewidgetitem11 = QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setVerticalHeaderItem(10, qtablewidgetitem11)
    qtablewidgetitem12 = QTableWidgetItem()
    qtablewidgetitem12.setTextAlignment(Qt.AlignHCenter|Qt.AlignVCenter|Qt.AlignCenter)
    self.tableWidget.setItem(0, 0, qtablewidgetitem12)
    qtablewidgetitem13 = QTableWidgetItem()
    qtablewidgetitem13.setTextAlignment(Qt.AlignHCenter|Qt.AlignVCenter|Qt.AlignCenter)
    self.tableWidget.setItem(1, 0, qtablewidgetitem13)
    qtablewidgetitem14 = QTableWidgetItem()
    qtablewidgetitem14.setTextAlignment(Qt.AlignHCenter|Qt.AlignVCenter|Qt.AlignCenter)
    self.tableWidget.setItem(2, 0, qtablewidgetitem14)
    qtablewidgetitem15 = QTableWidgetItem()
    qtablewidgetitem15.setTextAlignment(Qt.AlignHCenter|Qt.AlignVCenter|Qt.AlignCenter)
    self.tableWidget.setItem(3, 0, qtablewidgetitem15)
    qtablewidgetitem16 = QTableWidgetItem()
    qtablewidgetitem16.setTextAlignment(Qt.AlignHCenter|Qt.AlignVCenter|Qt.AlignCenter)
    self.tableWidget.setItem(4, 0, qtablewidgetitem16)
    qtablewidgetitem17 = QTableWidgetItem()
    qtablewidgetitem17.setTextAlignment(Qt.AlignHCenter|Qt.AlignVCenter|Qt.AlignCenter)
    self.tableWidget.setItem(5, 0, qtablewidgetitem17)
    qtablewidgetitem18 = QTableWidgetItem()
    qtablewidgetitem18.setTextAlignment(Qt.AlignHCenter|Qt.AlignVCenter|Qt.AlignCenter)
    self.tableWidget.setItem(6, 0, qtablewidgetitem18)
    qtablewidgetitem19 = QTableWidgetItem()
    qtablewidgetitem19.setTextAlignment(Qt.AlignHCenter|Qt.AlignVCenter|Qt.AlignCenter)
    self.tableWidget.setItem(7, 0, qtablewidgetitem19)
    qtablewidgetitem20 = QTableWidgetItem()
    qtablewidgetitem20.setTextAlignment(Qt.AlignHCenter|Qt.AlignVCenter|Qt.AlignCenter)
    self.tableWidget.setItem(8, 0, qtablewidgetitem20)
    qtablewidgetitem21 = QTableWidgetItem()
    qtablewidgetitem21.setTextAlignment(Qt.AlignHCenter|Qt.AlignVCenter|Qt.AlignCenter)
    self.tableWidget.setItem(9, 0, qtablewidgetitem21)
    qtablewidgetitem22 = QTableWidgetItem()
    qtablewidgetitem22.setTextAlignment(Qt.AlignHCenter|Qt.AlignVCenter|Qt.AlignCenter)
    self.tableWidget.setItem(10, 0, qtablewidgetitem22)
    self.tableWidget.setEditTriggers(QAbstractItemView.AnyKeyPressed|QAbstractItemView.DoubleClicked|QAbstractItemView.EditKeyPressed)
    self.tableWidget.horizontalHeader().setVisible(True)
    self.tableWidget.verticalHeader().setVisible(True)

    self.verticalLayout.addWidget(self.tableWidget)

    self.buttonBox = QDialogButtonBox(self)
    self.buttonBox.setOrientation(Qt.Horizontal)
    self.buttonBox.setStandardButtons(QDialogButtonBox.Ok)

    self.verticalLayout.addWidget(self.buttonBox)

    self.retranslateUi()
    self.buttonBox.accepted.connect(self.accept)
    self.buttonBox.rejected.connect(self.reject)

    QMetaObject.connectSlotsByName(self)

  def retranslateUi(self,dlg=None):

    self.setWindowTitle(QCoreApplication.translate("Dialog", u"Arch scale factors", None))
    qtablewidgetitem = self.tableWidget.horizontalHeaderItem(0)
    qtablewidgetitem.setText(QCoreApplication.translate("Dialog", u"Factor", None))
    qtablewidgetitem1 = self.tableWidget.verticalHeaderItem(0)
    qtablewidgetitem1.setText(QCoreApplication.translate("Dialog", u"1/16\" = 1'-0\"", None))
    qtablewidgetitem2 = self.tableWidget.verticalHeaderItem(1)
    qtablewidgetitem2.setText(QCoreApplication.translate("Dialog", u"3/32\" = 1'-0\"", None))
    qtablewidgetitem3 = self.tableWidget.verticalHeaderItem(2)
    qtablewidgetitem3.setText(QCoreApplication.translate("Dialog", u"1/8\" = 1'-0\"", None))
    qtablewidgetitem4 = self.tableWidget.verticalHeaderItem(3)
    qtablewidgetitem4.setText(QCoreApplication.translate("Dialog", u"3/16\" = 1'-0\"", None))
    qtablewidgetitem5 = self.tableWidget.verticalHeaderItem(4)
    qtablewidgetitem5.setText(QCoreApplication.translate("Dialog", u"1/4\" = 1'-0\"", None))
    qtablewidgetitem6 = self.tableWidget.verticalHeaderItem(5)
    qtablewidgetitem6.setText(QCoreApplication.translate("Dialog", u"3/8\" = 1'-0\"", None))
    qtablewidgetitem7 = self.tableWidget.verticalHeaderItem(6)
    qtablewidgetitem7.setText(QCoreApplication.translate("Dialog", u"1/2\" = 1'-0\"", None))
    qtablewidgetitem8 = self.tableWidget.verticalHeaderItem(7)
    qtablewidgetitem8.setText(QCoreApplication.translate("Dialog", u"3/4\" = 1'-0\"", None))
    qtablewidgetitem9 = self.tableWidget.verticalHeaderItem(8)
    qtablewidgetitem9.setText(QCoreApplication.translate("Dialog", u"1\" = 1'-0\"", None))
    qtablewidgetitem10 = self.tableWidget.verticalHeaderItem(9)
    qtablewidgetitem10.setText(QCoreApplication.translate("Dialog", u"1 1/2\" = 1'-0\"", None))
    qtablewidgetitem11 = self.tableWidget.verticalHeaderItem(10)
    qtablewidgetitem11.setText(QCoreApplication.translate("Dialog", u"3\" = 1'-0\"", None))

    sortingEnabled = self.tableWidget.isSortingEnabled()
    self.tableWidget.setSortingEnabled(False)
    qtablewidgetitem12 = self.tableWidget.item(0, 0)
    qtablewidgetitem12.setText(QCoreApplication.translate("Dialog", u"1/192", None))
    qtablewidgetitem13 = self.tableWidget.item(1, 0)
    qtablewidgetitem13.setText(QCoreApplication.translate("Dialog", u"1/128", None))
    qtablewidgetitem14 = self.tableWidget.item(2, 0)
    qtablewidgetitem14.setText(QCoreApplication.translate("Dialog", u"1/96", None))
    qtablewidgetitem15 = self.tableWidget.item(3, 0)
    qtablewidgetitem15.setText(QCoreApplication.translate("Dialog", u"1/64", None))
    qtablewidgetitem16 = self.tableWidget.item(4, 0)
    qtablewidgetitem16.setText(QCoreApplication.translate("Dialog", u"1/48", None))
    qtablewidgetitem17 = self.tableWidget.item(5, 0)
    qtablewidgetitem17.setText(QCoreApplication.translate("Dialog", u"1/32", None))
    qtablewidgetitem18 = self.tableWidget.item(6, 0)
    qtablewidgetitem18.setText(QCoreApplication.translate("Dialog", u"1/24", None))
    qtablewidgetitem19 = self.tableWidget.item(7, 0)
    qtablewidgetitem19.setText(QCoreApplication.translate("Dialog", u"1/16", None))
    qtablewidgetitem20 = self.tableWidget.item(8, 0)
    qtablewidgetitem20.setText(QCoreApplication.translate("Dialog", u"1/12", None))
    qtablewidgetitem21 = self.tableWidget.item(9, 0)
    qtablewidgetitem21.setText(QCoreApplication.translate("Dialog", u"1/8", None))
    qtablewidgetitem22 = self.tableWidget.item(10, 0)
    qtablewidgetitem22.setText(QCoreApplication.translate("Dialog", u"1/4", None))
    self.tableWidget.setSortingEnabled(sortingEnabled)

dlg = Dialog()
dlg.show()