Macro FCTreeView

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Macro FCTreeView and the translation is 88% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:

Macro FCTreeView

Opis
Ova makronaredba prikazuje sve objekte projekta na jednom popisu s opcijama sortiranja pretraživanja po nazivu oznake ...

Makronaredba verzije : 00.07
Datum zadnje izmjene : 2018-05-06
Verzija FreeCAD : 0.17 and below
Preuzimanje datoteka : Macro FCTreeView Icon package unzip the .zip file and copy the icon in your macro directory.
Autor : Mario52
Autor
Mario52
Preuzimanje datoteka
Macro FCTreeView Icon package unzip the .zip file and copy the icon in your macro directory.
Linkovi
Verzija
00.07
Datum zadnje izmjene
2018-05-06
Verzije FreeCAD-a
0.17 and below
Zadani prečac
None
Vidi također
None

Opis

Makro za popis svih objekata u projektu na jednom popisu bez hijerarhije, opcije sortiranja po imenu, oznaci, vidljivosti, grupi, po duljini opcije pretraživanja po nazivu, naljepnici .... bez velikih i malih slova ili s osjetljivim i velikim slovima i odabir svih objekata prikazanih u makro prozor.

Temporary code for external macro link. Do not use this code. This code is used exclusively by Addon Manager. Link for optional manual installation: Macro


# This code is copied instead of the original macro code
# to guide the user to the online download page.
# Use it if the code of the macro is larger than 64 KB and cannot be included in the wiki
# or if the RAW code URL is somewhere else in the wiki.

from PySide import QtGui, QtCore

diag = QtGui.QMessageBox(QtGui.QMessageBox.Information,
  "Information",
  "This macro must be downloaded from this link\n"
  "\n"
  "https://gist.githubusercontent.com/mario52a/67517ef758ff20005d0a6adcfd8c9190/raw/59bc2028978c82744c83c6b138ab3ef30e0bf6f3/Macro_FCTreeView.FCMacro" + "\n"
  "\n"
  "Quit this window to access the download page")

diag.setWindowFlags(QtCore.Qt.WindowStaysOnTopHint)
diag.setWindowModality(QtCore.Qt.ApplicationModal)
diag.exec_()

import webbrowser 
webbrowser.open("https://gist.githubusercontent.com/mario52a/67517ef758ff20005d0a6adcfd8c9190/raw/59bc2028978c82744c83c6b138ab3ef30e0bf6f3/Macro_FCTreeView.FCMacro")


Kako koristiti

Macro FCTreeView

Macro FCTreeView window

Odjeljak Window

Naslov prikazuje opciju, broj i vrstu prikazanih objekata

 • O = Objects
 • N = Name
 • L = Label
 • T = Total
 • G = Group
 • S = Single
 • V = Visible
 • H = Hidden

Ako je odabran jedan objekt: prikazuje se baza položaja, rotacija i središte mase (ako je dostupno !)

Icon used for the Name of object Ikona koja se koristi za Naziv objekta (klizač je obojen u plavo)

Ikona koja se koristi za oznaku objekta Ikona koja se koristi za oznaku objekta (klizač je obojen plavom bojom)

Ikona koja se koristi za vizualizaciju ako je objekt status Vidljiv (klik mišem za skriven) Ikona koja se koristi za vizualizaciju ako je objekt status Vidljivo (klik mišem za Skriven) (klizač je obojen zeleno)

Ikona koja se koristi za vizualizaciju ako je objekt status Skriven (klik miša za vidljivi) Ikona koja se koristi za vizualizaciju ako je objekt status Skriven (klik miša za Vidljivo) (klizač je obojen crvenom bojom)

Ikona koja se koristi za ime sadrži objekte (ili grupu mapa) Ikona koja se koristi za ime sadrži objekte (ili grupu mapa)

Ikona koja se koristi za ime sadrži objekte (ili grupu mapa) Ikona koja se koristi za ime sadrži objekte (ili grupu mapa)

Ikona korištena za prikaz pojedinačnog objekta (ne grupe) Ikona korištena za prikaz pojedinačnog objekta (ne grupe)

Odjeljak Sort by :

Name Ikona koja se koristi za flip/flop normalan/obrnuti unos podataka sortira po imenu

Label Ikona koja se koristi za flip/flop normalan/obrnuti unos podataka sortira prema oznaci

Visible Ikona koja se koristi za flip/flop normalan/obrnuti unos podataka sortirati prema Visibile/Hidden

Group Ikona koja se koristi za flip/flop normalan/obrnuti unos podataka sortira prema Group/Single object

Length Ako je potvrdni okvir označen, sortiranje se kreira prema duljini s gumbom na koji ste kliknuli (ime, oznaka ...)

OdjeljakGlobal

Split flip/flop Podijeli popis imena

Split flip/flop Podijelite popis imena i oznaka

Expend flip/flop popis podataka Fold/Expend

Expend flip/flop popis podataka Expend/Fold

Visibility flip/flop normal/Vidljivost

Group flip/flop Normalan/Grupa

Reload ponovno učitati podatke u projektu

Original povratak u izvornu organizaciju nakon vidljivosti operacije/Skriven

All Visible vizualizirati je li objekt status Vidljiv

All Hidden vizualizirajte je li objekt skriven

OdjeljakSearch

Clear Izbrišite uređivanje retka pretraživanja

Mogućnosti radio gumba Search:

 • ("NLwc") : Pretraživanje po nazivu i oznaci Without respecting the sensitive Case
 • ("Nsc") : Pretraživanje po nazivu i poštivanje Sensitive Case
 • ("Lwc") : Search by Label Without poštujući osjetljivo Case
 • ("NLsc") : Pretraživanje po nazivu i oznaci i poštivanje Sensitive Case
 • ("NLwsc") : Search by Name and Label in Word and respecting the Sensitive Case (isti izbor panela FreeCAD-a)
 • (Nu)  : Pretraživanje po numeričkoj vrijednosti (radijus, duljina, kut .....) vidi odjeljak o verziji

Select flip/flop za odabrane sve objekte prikazane u prozoru

Unselected flip/flop Unselected svi objekti

S Sheet pristup u opcijama proračunske tablice

Opcije raspoređivanja:

Macro FCTreeView

 • CheckBox opcije za odabir podataka za spremanje u proračunsku tablicu

Select : Odaberite sve opcije checkBox za spremanje

Select : unSelect sve checkBox opciju za spremanje

 • Value : samo se vrijednost sprema u ćeliju
  • Ex : 10.00
 • Val Gr : vrijednost i jedinica spremaju se u jedinstvenu ćeliju
  • Ex : 10.00 mm
 • Val Gr Ph : vrijednost, jedinica i fizički podaci spremaju se u jedinstvenu ćeliju
  • Ex : 10.00 mm Length
 • Split : ako je označena Split checkBox, podaci se spremaju u zasebnu ćeliju
  • Ex : 10.00 | mm | length

 • Combobox mm : odaberite željenu duljinu jedinice. Vrijednost se pretvara u odabranu jedinicu. Dostupne su jedinice:
  • km, hm, dam, m, dm, cm, mm, um, nm, pm, fm, in, lk, ft, yd, rd, ch, fur, mi, lea, nmi
 • Combobox gram : odaberite željenu težinu jedinice. Vrijednost se pretvara u odabranu jedinicu. Težine jedinica dostupne su:
  • t, q, kg, hg, dag, g, dg, cg, mg, µg, ng, pg, fg, gr, dr, oz, oz t, lb, t lb, st, qtr, cwt, tonneau fr, ct
 • Spinbox Densite : dati gustoću od dm3 upotrijebljenog materijala (Zadano : 1.0000)
 • Spinbox Round : dati željenu vrijednost zaokruživanja (Zadano : 3)

 • Combobox Name spreadSheet : Navedite proračunsku tablicu u dokumentu
 • Line edit Name spreadSheet : Prikažite stvarnu proračunsku tablicu ili navedite naziv nove proračunske tablice

Select odaberite sve opcije potvrdnog okvira

Unselect isključili sve mogućnosti potvrdnog okvira

Save spremite podatke u prikazanu tablicu. ako proračunska tablica nije aktivna, proračunska tablica s nazivom FCSpreadSheet je stvoren

Quit zatvorite opcije proračunske tablice

Ikone

Ikona mora biti kopirana u isti direktorij kao i makronaredba

Macro_FCTreeView_Icon

Icon used for the Name of object Icon used for visualise if the object is status Visible (mouse click for Hidden) Icon used for visualise if the object is status Hidden (mouse click for Visible) Icon used for inform the object in a group the number objects is displayed in top group Icon used for displayed the single object (not group) Icon used for the Label of object Icon used for flip/flop normal/Visibility Icon used for flip/flop normal/Group Icon used for Reverse the data listing (momentarily not used) Icon used for quit Macro FCTreeView (momentarily not used) Icon used for flip/flop normal/reverse the data listing sort by Name Icon used for flip/flop normal/reverse the data listing sort by Label Icon used for flip/flop normal/reverse the data listing sort by Visibility/Hidden Icon used for flip/flop normal/reverse the data listing sort by Grout/Single object Icon used for flip/flop the data listing Fold/Expend Icon used for flip/flop the data listing Expend/Fold Icon used for reload the data in the project Icon used for the Name contains objects (or folder Group) Icon used for return in original organisation after operation visibility/Hidden If this check Box is checked the sort is created by length with the button clicked (Name, Label ...) Icon used for Clear the search line edit Icon used for flip/flop Split the Name list Icon used for flip/flop Split the Name and Label list Icon used for Selected all object(s) displayed in the window Icon used for Unselected all object(s) Icon used for access in Spreadsheet options Icon used for quit the Spreadsheet options Icon used for save the data in Spreadsheet Icon used for select all checkbox options Icon used for unselected all checkbox options Icon used for save the value data in Spreadsheet Icon used for save the value and Unit data in Spreadsheet Icon used for save the value, Unit and type data in Spreadsheet Icon used for split the value, Unit and type in cell separate in Spreadsheet

Skripta

Za sprečavanje mnogih primjera klik na gumb alatne trake je efekt flip/flop (sakrij/vidljivo)

Makronaredba se nalazi u desnom pristaništu za promjenu mijenja broj retka vrijednosti133 testing = 0 (ili ga promijenite mišem kao widget normalno)

The toolbar icon Macro FCTreeView

Macro_FCTreeView.FCMacro


Za napraviti

Docked the macro

Verzija

ver 00.07 (06/05/2018) : modify procedure for search the last cell used

ver 00.09 (2020-09-24) : correct the "freeze" macro after call the assembly4 workbench i try activate "Class SelObserver" and it work ???

class SelObserver:
  def addSelection(self, document, object, element, position): # Selection
    global sourisPass
    global listeSorted
    global ui

    None

ver 00.08 (2020-02-25) : upgrade with Layout

ver 00.07 (06/05/2018) : modify procedure for search the last cell used

ver 00.06 (13/12/2017) : correct little bug line del line num 1881 "del listeSortedBis[doublon][4:] # supprime le fond inutile" thanks renatorivo

ver 00.05 (27/11/2017) : add creation spreadsheet and many option for him

ver 00.04 (29-09-2017) : add search by numeric value (length, radius....)

values researched :

global impost         ; impost = ["Angle","Angle0","Angle1","Angle2","Angle3","ChamferSize","Circumradius","Columns","Degree",
                     "FilletRadius","FirstAngle","Growth","Height","LastAngle","Length","Length2","MajorRadius",
                     "MinorRadius","Pitch","Polygon","Radius","Radius1","Radius2","Radius3","Rows","Size","Width",
                     "X","X1","X2","Xmax","Xmin","X2max","X2min",
                     "Y","Y1","Y2","Ymax","Ymin","Y2max","Y2min",
                     "Z","Z1","Z2","Zmax","Zmin","Z2max","Z2min"]

ver 00.03 (23/09/2017) : add search by type object

ver 00.02 (11/09/2017) : modify for docked and prevent many instance the clic on button are effect flip/flop (macro hide/visible)

ver 00.01 (08/09/2017)  :