Macro Draw 2D Function

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Macro Draw 2D Function and the translation is 100% complete.

Rita 2D-funktionen

Beskrivning
Använd den för att rita en funktion som beskrivs av en "ekvation" [z=F(x)] (Z-X plane)

Versions makro : 1.0
Datum senaste ändring : 2011-08-01
FreeCAD-versionen : All
Ladda ner : ToolBar Icon
Författare : unknown
Författare
unknown
Ladda ner
ToolBar Icon
länkar
Makroversion
1.0
Datum senaste ändring
2011-08-01
FreeCAD Version(s)
All
Standard genväg
None
Se även
None

Beskrivning

Använd den för att rita en funktion som beskrivs av en "ekvation" [z=F(x)] (Z-X plan) Exemplet här genererar en parabol. Behöver definieras :

F=variabel som används i funktionen,

X=startvärde på x,

Nb= antal steg,

Z=funktionsuttryck med x

ZZ=funktionsuttryck med xx

Manus

ToolBar Icon

Macro_Draw_2D_Function.FCMacro

# F = variable used in the function,
# X = initial value of x,
# Nb = Number of step,
# Z = function express with x
# ZZ = function express with xx

import FreeCAD, FreeCADGui, Part
import math
F=800
X=-500
Nb=10
Step=1000/Nb
Y=0
for I in range(Nb):
	XX=X+Step 
 	Z=X*X/(4*F)
 	ZZ=XX*XX/(4*F)
 	if I==0:
 		print( "Le test est vrai !")
 		nomme=Part.makeLine((X,Y,Z),(XX,Y,ZZ))
 		WWire=Part.Wire([nomme])
 	else :
 		print( "Le test est 2 !")
 		nomme=Part.makeLine((X,Y,Z),(XX,Y,ZZ))		
 		WWire=Part.Wire([WWire,nomme])
 	X=XX 
 
Part.show(WWire)