Rutnätskopiering

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Macro ArrayCopy and the translation is 100% complete.

ArrayCopy

Beskrivning
Detta makro kopierar det valda objektet flera gånger, på ett matris

Versions makro : 1.0
Datum senaste ändring : 2014-05-04
FreeCAD-versionen : All
Ladda ner : ToolBar Icon
Författare : Yorik
Författare
Yorik
Ladda ner
ToolBar Icon
länkar
Makroversion
1.0
Datum senaste ändring
2014-05-04
FreeCAD Version(s)
All
Standard genväg
None
Se även
None

Deskription

Detta makro kopierar det valda objektet flera gånger på ett rutnät. Du kan definiera antalet rader, kolumner och avståndet mellan dem.

Script

ToolBar Icon

Macro_ArrayCopy.FCMacro

import FreeCAD, FreeCADGui, Part
from PySide import QtGui,QtCore
 
def proceed():
  try:
    u = (int(l1.text()),float(l2.text()))  
    v = (int(l3.text()),float(l4.text()))
  except:
    FreeCAD.Console.PrintError("Wrong input! Only numbers allowed...\n")
  sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()
  if sel:
    sel = sel[0]
    name = sel.Name  
    shape = sel.Shape
    for column in range(u[0]):
      for row in range(v[0]):
        if (column != 0) or (row != 0):
          delta = FreeCAD.Vector(column*u[1],row*v[1],0)  
          newshape = sel.Shape.copy()
          newshape.translate(delta)
          newobject = FreeCAD.ActiveDocument.addObject("Part::Feature",name)
          newobject.Shape = newshape
  else:
    FreeCAD.Console.PrintError("Error: One object must be selected")
  hide()
 
def hide():
  dialog.hide()
 
dialog = QtGui.QDialog()
dialog.resize(200,300)
dialog.setWindowTitle("Array")
la = QtGui.QVBoxLayout(dialog)
t1 = QtGui.QLabel("number of columns")
la.addWidget(t1)
l1 = QtGui.QLineEdit()
la.addWidget(l1)
t2 = QtGui.QLabel("distance between columns")
la.addWidget(t2)
l2 = QtGui.QLineEdit()
la.addWidget(l2)
t3 = QtGui.QLabel("number of rows")
la.addWidget(t3)
l3 = QtGui.QLineEdit()
la.addWidget(l3)
t4 = QtGui.QLabel("distance between rows")  
la.addWidget(t4)
l4 = QtGui.QLineEdit()
la.addWidget(l4)
okbox = QtGui.QDialogButtonBox(dialog)
okbox.setOrientation(QtCore.Qt.Horizontal)
okbox.setStandardButtons(QtGui.QDialogButtonBox.Cancel