Makrodefinicja ArrayCopy

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Macro ArrayCopy and the translation is 100% complete.

ArrayCopy

Opis
Makro kopiuje zaznaczony obiekt kilka razy, na siatce tablicy Możesz zdefiniować liczbę wierszy i kolumn oraz odległość między nimi.

Macro version: 1.0
Last modified: 2014-05-04
FreeCAD version: Wszystkie
Download: ToolBar Icon
Autor: Yorik
Autor
Yorik
Do pobrania
ToolBar Icon
Odnosniki
Wersja Makrodefinicji
1.0
Data zmian
2014-05-04
Wersja FreeCAD
Wszystkie
Domyślny skrót
Brak
Zobacz również
-

Opis

Makro kopiuje zaznaczony obiekt kilka razy, na siatce tablicy Możesz zdefiniować liczbę wierszy i kolumn oraz odległość między nimi.

Tworzenie skryptów

ToolBar Icon

Macro_ArrayCopy.FCMacro

import FreeCAD, FreeCADGui, Part
from PySide import QtGui,QtCore
 
def proceed():
  try:
    u = (int(l1.text()),float(l2.text()))  
    v = (int(l3.text()),float(l4.text()))
  except:
    FreeCAD.Console.PrintError("Wrong input! Only numbers allowed...\n")
  sel = FreeCADGui.Selection.getSelection()
  if sel:
    sel = sel[0]
    name = sel.Name  
    shape = sel.Shape
    for column in range(u[0]):
      for row in range(v[0]):
        if (column != 0) or (row != 0):
          delta = FreeCAD.Vector(column*u[1],row*v[1],0)  
          newshape = sel.Shape.copy()
          newshape.translate(delta)
          newobject = FreeCAD.ActiveDocument.addObject("Part::Feature",name)
          newobject.Shape = newshape
  else:
    FreeCAD.Console.PrintError("Error: One object must be selected")
  hide()
 
def hide():
  dialog.hide()
 
dialog = QtGui.QDialog()
dialog.resize(200,300)
dialog.setWindowTitle("Array")
la = QtGui.QVBoxLayout(dialog)
t1 = QtGui.QLabel("number of columns")
la.addWidget(t1)
l1 = QtGui.QLineEdit()
la.addWidget(l1)
t2 = QtGui.QLabel("distance between columns")
la.addWidget(t2)
l2 = QtGui.QLineEdit()
la.addWidget(l2)
t3 = QtGui.QLabel("number of rows")
la.addWidget(t3)
l3 = QtGui.QLineEdit()
la.addWidget(l3)
t4 = QtGui.QLabel("distance between rows")  
la.addWidget(t4)
l4 = QtGui.QLineEdit()
la.addWidget(l4)
okbox = QtGui.QDialogButtonBox(dialog)
okbox.setOrientation(QtCore.Qt.Horizontal)
okbox.setStandardButtons(QtGui.QDialogButtonBox.Cancel