Macro Airfoil Import & Scale

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Macro Airfoil Import & Scale and the translation is 96% complete.
Other languages:

Macro Airfoil Import & Scale

Popis
Trace the perimeter of a Airfoil from a .dat file.

Version macro : 2.1.2
Date last modification : 2019-07-16
FreeCAD version : All
Download : ToolBar Icon
Autor: quick61
Autor
quick61
Download
ToolBar Icon
Odkazy
Verze
2.1.2
Datum poslední úpravy
2019-07-16
Verze FreeCAD
All
Výchozí zástupce
None
Viz též
None

Popis

Toto makro při spuštění nejprve poskytne uživateli souborový prohlížeč, který vyhledá a vybere textový soubor profilu dat .dat. Po zvolení se zadá délka akordů a po stisknutí tlačítka OK se vytvoří správně měřítko profilu. K dispozici jsou zde dvě verze. Verze 1.5 by měla pracovat na verzích FreeCADu, 0.13 stabilních i všech verzích 0.14. Verze 2 by měla být použita pouze s verzemi FreeCAD rovnajícími se nebo vyššími než 0.14 3077 a bude fungovat nejlépe s verzemi vytvořenými s verzemi OCE / OCC verze 6.7 nebo vyšší.

See also Common Airfoil Data Import

Jak používat - verze 1.5

Vyberte soubor

Spuštění makra nejprve zobrazí uživateli prohlížeč souborů, který vám umožní vybrat požadovaný soubor datového souboru. Projděte si, kam jste uložili soubor profilu, vyberte jej a stiskněte Otevřít.

File browser window for importing .dat airfoil files
File browser window for importing .dat airfoil files

Zadejte délku chordu

Po výběru souboru profilu se objeví nové dialogové okno s žádostí o délku akordů. Může být zadána libovolná délka, v milimetrech. Po zadání požadované délky vytvoří makro předběžný vodič (DWire) podle bodů popsaných v dříve vybraném souboru profilu .dat v měřítku, které jste zadali pro délku akordy.

Chord length dialog for import and scale macro v1.5
Chord length dialog for import and scale macro v1.5

Křídlový profil, správně měřítko, by nyní měl být ve vašem projektu připraven k použití.

Jak používat - verze 2

Volba souboru je stejná jako verze 1.5. S verzí 2 máte nyní možnost mít buď výsledný profil vytvořený pomocí DWire nebo Basic Spline (BSpline). Stejně jako u verze 1.5 zadáte požadovanou délku. Dále můžete vybrat, který typ fólie chcete. Stačí kliknout na přepínač BSpline nebo nechat jako výchozí DWire.

Version 2 Airfoil Import and scale dialog with choice of DWire or BSpline
Version 2 Airfoil Import and scale dialog with choice of DWire or BSpline

Makra

Latest

The latest version of the macro is to be found at AirfoilImportAndScale.FCMacro but the easiest way to install this macro is through the Addon Manager.


Version 2.1.2

ToolBar icon

Macro_Airfoil_Import_&_Scale.FCMacro


# This Macro, when run, will first provide the user with a file browser to
# locate and select a .dat airfoil text file. Once selected, a chord length is
# entered and upon pressing the OK button, a properly scaled airfoil is
# produced. There are two versions provided here. Version 1.5 should work on
# FreeCAD versions, 0.13 stable as well as all 0.14 versions. Version 2 should
# only be used with FreeCAD versions equal to or greater than 0.14 3077 and
# will work best with versions built with OCE/OCC versions 6.7 or greater (See
# the Wiki page for all available version).
#
# (c) quick61

__Name__ = 'Airfoil Import and Scale'
__Comment__ = 'Imports and scales an Airfoil in the form of a Draft Wire (DWire) or Basic Spline (BSpline)'
__Author__ = "quick61"
__Version__ = '2.1.2'
__Date__ = '2019-07-16'
__License__ = ''
__Web__ = "http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=22&t=5554"
__Wiki__ = "http://www.freecadweb.org/wiki/Macro_Airfoil_Import_%26_Scale"
__Icon__ = 'https://www.freecadweb.org/wiki/images/0/0c/Macro_Airfoil_Import_%26_Scale.png'
__Help__ = ''
__Status__ = 'stable'
__Requires__ = 'Freecad >= 0.14.3706'
__Communication__ = ''
__Files__ = ''


import FreeCAD as app
import PySide
from PySide import QtCore, QtGui
from PySide.QtGui import QLineEdit, QRadioButton
import Draft
import importAirfoilDAT


# Select .dat airfoil data file to be imported

# PySide returns a tuple (filename, filter) instead of just a string like in PyQt

global filename
global nameFile

try:
  filename, filefilter = QtGui.QFileDialog.getOpenFileName(QtGui.qApp.activeWindow(), 'Open An Airfoil File', '*.dat')
except Exception:
  param = FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/Macro")# macro path
  path = param.GetString("MacroPath","") + "/"            # macro path
  filename, filefilter = PySide.QtGui.QFileDialog.getOpenFileName(None, "Open An Airfoil File", path, "*.dat")

nameFile = filename.split("/")[-1][:-4]

class AirfoilImporterAndScaler():
  def __init__(self):
    self.dialog = None
    self.s1 = None

    # Make dialog box and get the scale size
    self.dialog = QtGui.QDialog()
    self.dialog.resize(350,100)
    self.dialog.setWindowTitle("Airfoil Import & Scale")
    la = QtGui.QVBoxLayout(self.dialog)
    t1 = QtGui.QLabel("Chord Length")
    la.addWidget(t1)
    self.s1 = QtGui.QLineEdit()
    la.addWidget(self.s1)

    # Add radio buttons to select between DWire and BSpline
    self.radio1 = QtGui.QRadioButton("Make DWire")
    self.radio2 = QtGui.QRadioButton("Make BSpline")

    # set default to DWire & make radio buttons - Change self.radio1.setChecked(True) to
    # self.radio2.setChecked(True) to set BSpline as default

    self.radio1.setChecked(True)
    la.addWidget(self.radio1)
    la.addWidget(self.radio2)

    # Add OK / Cancel buttons
    okbox = QtGui.QDialogButtonBox(self.dialog)
    okbox.setOrientation(QtCore.Qt.Horizontal)
    okbox.setStandardButtons(QtGui.QDialogButtonBox.Cancel|QtGui.QDialogButtonBox.Ok)
    la.addWidget(okbox)
    QtCore.QObject.connect(okbox, QtCore.SIGNAL("accepted()"), self.proceed)
    QtCore.QObject.connect(okbox, QtCore.SIGNAL("rejected()"), self.close)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(self.dialog)
    self.dialog.show()
    self.dialog.exec_()  def proceed(self):
    global filename
    global nameFile

    if self.radio1.isChecked():
      try:
        # This produces a scaled Airfoil with a DWire
        scalefactor=float(self.s1.text())
        f1=str(filename)
        importAirfoilDAT.insert(f1,"Unnamed")
        try:
          Draft.scale(App.ActiveDocument.ActiveObject,delta=App.Vector(scalefactor,scalefactor,scalefactor),center=App.Vector(0,0,0),legacy=True)
        except Exception:
          Draft.scale(App.ActiveDocument.ActiveObject,scale=App.Vector(scalefactor,scalefactor,scalefactor),center=App.Vector(0.0,0.0,0.0),copy=False)
        
        App.ActiveDocument.ActiveObject.Label = nameFile + "_(DWire)"

      except Exception as e:
        app.Console.PrintError("Error, not a valid .dat file\n")

    if self.radio2.isChecked():
      try:
        # This produces a scaled Airfoil with a BSpline
        scalefactor=float(self.s1.text())
        f1=str(filename)
        importAirfoilDAT.insert(f1,"Unnamed")
        points = app.ActiveDocument.ActiveObject.Points
        App.getDocument("Unnamed").removeObject(App.ActiveDocument.ActiveObject.Name)
        Draft.makeBSpline(points, closed=True)
        try:
          Draft.scale(App.ActiveDocument.ActiveObject,delta=App.Vector(scalefactor,scalefactor,scalefactor),center=App.Vector(0,0,0),legacy=True)
        except Exception:
          for i in range(len(points)):
            Draft.scaleVertex(App.ActiveDocument.ActiveObject, i, App.Vector(scalefactor,scalefactor,scalefactor), App.Vector(0.0,0.0,0.0))

        App.ActiveDocument.ActiveObject.Label = nameFile + "_(BSpline)"

      except:
        app.Console.PrintError("Error, not a valid .dat file\n")

    try:  
      # delete the directory created by importAirfoilDAT
      for obj in App.ActiveDocument.Objects:
        if (obj.TypeId == "App::DocumentObjectGroup") and (obj.Name == nameFile):
          App.getDocument("Unnamed").removeObject(nameFile)
    except Exception:
      None

    self.close()  # close the window

  def close(self):
    self.dialog.hide()


AirfoilImporterAndScaler()


Version 1.5

Macro_Airfoil_Import_&_Scale.FCMacro

# # # #
#
# AIRFOIL IMPORT & SCALE v1.5
# 
# Imports and scales an Airfoil in the form of a Draft Wire (DWire) 
#
# # # #


from PySide import QtCore, QtGui
from PySide.QtGui import QLineEdit
import FreeCAD, FreeCADGui, Draft
import importAirfoilDAT

# Select .dat airfoil data file to be imported

filename = QtGui.QFileDialog.getOpenFileName(QtGui.qApp.activeWindow(),'Open An Airfoil File','*.dat')

class p():

  def proceed(self):
      try:
        
        # This produces a scaled Airfoil with a DWire

        scalefactor=float(self.s1.text())
        f1=str(filename)
        importAirfoilDAT.insert(f1,"Unnamed")
        Draft.scale(App.ActiveDocument.ActiveObject,delta=App.Vector(scalefactor,scalefactor,scalefactor),center=App.Vector(0,0,0),legacy=True)
      
      except:
        FreeCAD.Console.PrintError("Error, not a valid .dat file\n")

      self.close()

  def close(self):
    self.dialog.hide()

  def __init__(self):
    self.dialog = None
    self.s1 = None

    # Make dialog box and get the scale size

    self.dialog = QtGui.QDialog()
    self.dialog.resize(350,100)
    self.dialog.setWindowTitle("Airfoil Import & Scale")
    la = QtGui.QVBoxLayout(self.dialog)
    t1 = QtGui.QLabel("Chord Length")
    la.addWidget(t1)
    self.s1 = QtGui.QLineEdit()
    la.addWidget(self.s1)

    # Add OK / Cancel buttons

#ori    okbox = QtGui.QDialogButtonBox(self.dialog)
#ori    okbox.setOrientation(QtCore.Qt.Horizontal)
#ori    okbox.setStandardButtons(QtGui.QDialogButtonBox.Cancel -PIPE- QtGui.QDialogButtonBox.Ok)
#    modify original code for install with addon-install cause -PIPE- 05-12-2016 FC 0.16

    okbox = QtGui.QDialogButtonBox(self.dialog)
    okbox.setOrientation(QtCore.Qt.Horizontal)
    okbox.setStandardButtons(QtGui.QDialogButtonBox.Ok)

    cancelbox = QtGui.QDialogButtonBox(self.dialog)
    cancelbox.setOrientation(QtCore.Qt.Horizontal)
    cancelbox.setStandardButtons(QtGui.QDialogButtonBox.Cancel)
    cancelbox.move(0,62)

    la.addWidget(okbox)
    QtCore.QObject.connect(okbox, QtCore.SIGNAL("accepted()"), self.proceed)
    QtCore.QObject.connect(cancelbox, QtCore.SIGNAL("rejected()"), self.close)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(self.dialog)
    self.dialog.show()
    self.dialog.exec_()

p()

Úprava výchozího výběru

Pokud si přejete, aby vaše importované a zmenšené profilové lišty byly vytvořeny s BSplines spíše než s DWires, Marco může být předem nastaven na Bspline. To se provádí úpravou řádku -

##exampleCode##
self.radio1.setChecked(True) 


- a změnu -

##exampleCode##
self.radio2.setChecked(True) 


Poznámka k tomuto je obsažena v textu makra.

Version 2

Varování - pomocí tohoto makra s verzemi FreeCADu menší než 0,14, revize 3077 nebude produkovat očekávané výsledky při použití možnosti BSpline a může mít za následek zhroucení FreeCADu a ztrátu neuložených dat!
# # # #
#
# AIRFOIL IMPORT & SCALE v2.
# 
# Imports and scales an Airfoil in the form of a Draft Wire (DWire) or Basic Spline (BSpline)
#
# For FreeCAD Versions = or > 0.14 Revision 3077
#
# Works best with OCC/OCE = or > 6.7
#
# # # #


from PySide import QtCore, QtGui
from PySide.QtGui import QLineEdit, QRadioButton
import FreeCAD, FreeCADGui, Draft
import importAirfoilDAT

# Select .dat airfoil data file to be imported

filename = QtGui.QFileDialog.getOpenFileName(QtGui.qApp.activeWindow(),'Open An Airfoil File','*.dat')

class p():

  def proceed(self):
    if self.radio1.isChecked():
      try:
        
        # This produces a scaled Airfoil with a DWire

        scalefactor=float(self.s1.text())
        f1=str(filename)
        importAirfoilDAT.insert(f1,"Unnamed")
        Draft.scale(App.ActiveDocument.ActiveObject,delta=App.Vector(scalefactor,scalefactor,scalefactor),center=App.Vector(0,0,0),legacy=True)
      
      except:
        FreeCAD.Console.PrintError("Error, not a valid .dat file\n")

      self.close()

    if self.radio2.isChecked():
      try:

        # This produces a scaled Airfoil with a BSpline

        scalefactor=float(self.s1.text())
        f1=str(filename)
        importAirfoilDAT.insert(f1,"Unnamed")
        points = FreeCAD.ActiveDocument.ActiveObject.Points
        Draft.makeBSpline(points, closed=True)
        Draft.scale(App.ActiveDocument.ActiveObject,delta=App.Vector(scalefactor,scalefactor,scalefactor),center=App.Vector(0,0,0),legacy=True)
        App.getDocument("Unnamed").removeObject("DWire")

      except:
        FreeCAD.Console.PrintError("Error, not a valid .dat file\n")

      self.close()

  def close(self):
    self.dialog.hide()


  def __init__(self):
    self.dialog = None
    self.s1 = None


    # Make dialog box and get the scale size

    self.dialog = QtGui.QDialog()
    self.dialog.resize(350,100)
    self.dialog.setWindowTitle("Airfoil Import & Scale")
    la = QtGui.QVBoxLayout(self.dialog)
    t1 = QtGui.QLabel("Chord Length")
    la.addWidget(t1)
    self.s1 = QtGui.QLineEdit()
    la.addWidget(self.s1)

    # Add radio buttons to select between DWire and BSpline

    self.radio1 = QRadioButton("Make DWire")
    self.radio2 = QRadioButton("Make BSpline")

      # set default to DWire & make radio buttons - Change self.radio1.setChecked(True) to
      # self.radio2.setChecked(True) to set BSpline as default

    self.radio1.setChecked(True)
    la.addWidget(self.radio1)
    la.addWidget(self.radio2)

    # Add OK / Cancel buttons

    okbox = QtGui.QDialogButtonBox(self.dialog)
    okbox.setOrientation(QtCore.Qt.Horizontal)
    okbox.setStandardButtons(QtGui.QDialogButtonBox.Cancel|QtGui.QDialogButtonBox.Ok)
    la.addWidget(okbox)
    QtCore.QObject.connect(okbox, QtCore.SIGNAL("accepted()"), self.proceed)
    QtCore.QObject.connect(okbox, QtCore.SIGNAL("rejected()"), self.close)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(self.dialog)
    self.dialog.show()
    self.dialog.exec_()

p()

Version 2.1

Updated by mangtronix to use PySide instead of PyQt (used in older versions of FreeCAD)

# # # #
#
# AIRFOIL IMPORT & SCALE v2.1
# 
# Imports and scales an Airfoil in the form of a Draft Wire (DWire) or Basic Spline (BSpline)
#
# For FreeCAD Versions = or > 0.14 Revision 3703
#
# Works best with OCC/OCE = or > 6.7
#
# # # #
 
 
from PySide import QtCore, QtGui
from PySide.QtGui import QLineEdit, QRadioButton
import FreeCAD, FreeCADGui, Draft
import importAirfoilDAT
 
# Select .dat airfoil data file to be imported
 
# PySide returns a tuple (filename, filter) instead of just a string like in PyQt
filename, filefilter = QtGui.QFileDialog.getOpenFileName(QtGui.qApp.activeWindow(),'Open An Airfoil File','*.dat')

class p():
 
  def proceed(self):
    global filename
    if self.radio1.isChecked():
      #if True:
      try:
 
        # This produces a scaled Airfoil with a DWire
 
        scalefactor=float(self.s1.text())
        f1=str(filename)
        importAirfoilDAT.insert(f1,"Unnamed")
        Draft.scale(App.ActiveDocument.ActiveObject,delta=App.Vector(scalefactor,scalefactor,scalefactor),center=App.Vector(0,0,0),legacy=True)
 
      except Exception, e:
        FreeCAD.Console.PrintError("Error, not a valid .dat file\n")
 
      self.close()
 
    if self.radio2.isChecked():
      try:
 
        # This produces a scaled Airfoil with a BSpline
 
        scalefactor=float(self.s1.text())
        f1=str(filename)
        importAirfoilDAT.insert(f1,"Unnamed")
        points = FreeCAD.ActiveDocument.ActiveObject.Points
        Draft.makeBSpline(points, closed=True)
        Draft.scale(App.ActiveDocument.ActiveObject,delta=App.Vector(scalefactor,scalefactor,scalefactor),center=App.Vector(0,0,0),legacy=True)
        App.getDocument("Unnamed").removeObject("DWire")
 
      except:
        FreeCAD.Console.PrintError("Error, not a valid .dat file\n")
 
      self.close()
 
  def close(self):
    self.dialog.hide()
 
 
  def __init__(self):
    self.dialog = None
    self.s1 = None
 
 
    # Make dialog box and get the scale size
 
    self.dialog = QtGui.QDialog()
    self.dialog.resize(350,100)
    self.dialog.setWindowTitle("Airfoil Import & Scale")
    la = QtGui.QVBoxLayout(self.dialog)
    t1 = QtGui.QLabel("Chord Length")
    la.addWidget(t1)
    self.s1 = QtGui.QLineEdit()
    la.addWidget(self.s1)
 
    # Add radio buttons to select between DWire and BSpline
 
    self.radio1 = QRadioButton("Make DWire")
    self.radio2 = QRadioButton("Make BSpline")
 
      # set default to DWire & make radio buttons - Change self.radio1.setChecked(True) to
      # self.radio2.setChecked(True) to set BSpline as default
 
    self.radio1.setChecked(True)
    la.addWidget(self.radio1)
    la.addWidget(self.radio2)
 
    # Add OK / Cancel buttons
 
    okbox = QtGui.QDialogButtonBox(self.dialog)
    okbox.setOrientation(QtCore.Qt.Horizontal)
    okbox.setStandardButtons(QtGui.QDialogButtonBox.Cancel|QtGui.QDialogButtonBox.Ok)
    la.addWidget(okbox)
    QtCore.QObject.connect(okbox, QtCore.SIGNAL("accepted()"), self.proceed)
    QtCore.QObject.connect(okbox, QtCore.SIGNAL("rejected()"), self.close)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(self.dialog)
    self.dialog.show()
    self.dialog.exec_()
 
p()

Odkaz

Diskuse o Forum

UIUC Applied Aerodynamics Group Departement of Aerospace Engineering