Instalacja w systemie Linux

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Installing on Linux and the translation is 100% complete.

Przegląd

Instalacja FreeCAD na większości znanych systemów Linux jest wspierana przez społeczność, a FreeCAD jest dostępny za pośrednictwem menedżera pakietów w tych systemach. Zespół FreeCAD zapewnia również kilka alternatyw:

Ubuntu i systemy oparte na Ubuntu

Wiele dystrybucji Linuksa opiera się na Ubuntu i udostępnia jego repozytoria. Oprócz oficjalnych wariantów (Kubuntu, Lubuntu i Xubuntu), istnieją również dystrybucje pochodne, takie jak Linux Mint, Voyager i inne. Poniższe (rozwiń) opcje instalacji powinny być kompatybilne z tymi systemami.

Wersja oficjalna

FreeCAD jest dostępny z uniwersalnych repozytoriów Ubuntu i może być zainstalowany poprzez Centrum Oprogramowania lub za pomocą tego polecenia w terminalu:

sudo apt install freecad

Note: pakiet Ubuntu Universe może być nieaktualny, ponieważ może pozostawać niezgodny z najnowszym stabilnym kodem źródłowym. W tym przypadku, sugeruje się zainstalowanie pakiet -stable PPA dostępny poniżej. Dodatkowo, instalacja pakietu -daily może być wykonana w celu przetestowania tej gałęzi rozwoju.

Wersja stabilna PPA

Ostrzeżenie: FreeCAD PPA jest obecnie nie utrzymywany i poszukuje się ochotników. Proszę używać alternatywy (snap, appimage) do czasu naprawienia problemu!

Osobiste Archiwum Pakietów (PPA) dla stabilnego wydania FreeCAD jest utrzymywane przez społeczność FreeCAD na Launchpadzie. Repozytorium Launchpada nazywa się FreeCAD Stable Releases .

GUI

Instalacja stabilnego PPA za pomocą graficznego interfejsu użytkownika (GUI):

 • Przejdź do Zainstaluj stabilne PPA za pomocą graficznego interfejsu użytkownika (GUI):
 • Kliknij na And, a następnie skopiuj i wklej następującą linię
ppa:freecad-maintainers/freecad-stable
3. Dodaj źródło, zamknij okno dialogowe i ponownie załaduj źródła oprogramowania, jeśli zostaniesz o to poproszony.

Teraz możesz znaleźć i zainstalować ostatnią stabilną wersję FreeCAD z Centrum oprogramowania Ubuntu.

CLI

Instalacja stabilnego PPA za pomocą interfejsu wiersza poleceń (CLI):

1. Dodaj PPA do swoich źródeł oprogramowania:
sudo add-apt-repository ppa:freecad-maintainers/freecad-stable
2. Nie zapomnij pobrać zaktualizowanych list pakietów:
sudo apt update
3.Następnie zainstaluj FreeCAD wraz z dokumentacją offline:
sudo apt install freecad freecad-doc

Note: Z powodu problemów z pakowaniem, w niektórych wersjach Ubuntu pakiet freecad-doc kolidował z instalacją pakietu FreeCAD lub jednej z jego zależności; jeśli tak jest, usuń pakiet freecad-doc i instaluj tylko pakiet freecad. Jeśli pakiet freecad-doc nie istnieje, to go zignoruj.

Weryfikacja instalacji

4. Po dodaniu stabilnego PPA do źródeł, pakiet freecad zainstaluje tę wersję PPA nad zamiast wersji dostarczonej przez repozytorium Ubuntu Universe. Możesz zobaczyć dostępne wersje za pomocą polecenia apt-cache.
apt-cache policy freecad
Wynik powinien wyglądać podobnie do poniższego (oczywiście informacje o wersji będą się różnić):
freecad:
 Installed: (none)
 Candidate: 2:0.18.4+dfsg1~201911060029~ubuntu18.04.1
 Version table:
   2:0.18.4+dfsg1~201911060029~ubuntu18.04.1 500
    500 http://ppa.launchpad.net/freecad-maintainers/freecad-stable/ubuntu bionic/main amd64 Packages
   0.16.6712+dfsg1-1ubuntu2 500
    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
ubuntu@ubuntu:~$ apt-cache policy freecad-doc
5. Wywołaj stabilną (PPA) wersję programu FreeCAD z GUI lub CLI. Ta ostatnia metoda jest następująca:
./freecad

Wersja PPA rozwojowa (dzienna)

Ponieważ FreeCAD jest ciągle rozwijany, możesz chcieć zainstalować pakiet daily, aby być na bieżąco z najnowszymi ulepszeniami i poprawkami błędów. Repozytorium jest również hostowane na Launchpadzie i nazywa się freecad-daily.

Ta wersja jest codziennie kompilowana z oficjalnego repozytorium Master. Należy pamiętać, że chociaż będzie ona zawierać nowe funkcje i poprawki błędów, może mieć nowsze błędy i być niestabilna.

Dodaj PPA daily do źródeł oprogramowania, zaktualizuj listę pakietów i zainstaluj pakiet daily:

sudo add-apt-repository ppa:freecad-maintainers/freecad-daily
sudo apt-get update
sudo apt-get install freecad-daily

Każdego dnia możesz wykonać aktualizacje do najnowszej wersji daily za pomocą:

sudo apt-get update
sudo apt-get install freecad-daily

Note: W niektórych przypadkach nowy kod lub zależności dodane do FreeCAD powodują błędy w pakietach. Jeśli tak się stanie, pakiet daily może nie zostać wygenerowany, dopóki opiekunowie nie rozwiążą problemów ręcznie. Jeśli chcesz kontynuować testowanie najnowszego kodu, powinieneś otrzymać kod źródłowy i skompilować FreeCAD bezpośrednio. Instrukcje znajdują się na stronie kompilacja.

Uruchamianie wersji daily (PPA) FreeCAD:

freecad-daily

Note: Możliwe jest zainstalowanie pakietów -stable i -daily w tym samym systemie. Jest to użyteczne, jeśli chcesz pracować z wersją stabilną i nadal być w stanie testować najnowsze funkcje w rozwoju. Zauważ, że plik wykonywalny dla wersji dziennej to freecad-daily, ale dla wersji stabilnej jest to po prostu freecad.

Debian i inne systemy pokrewne

Od czasu Debiana Lenny, FreeCAD jest dostępny bezpośrednio z repozytoriów oprogramowania Debiana i może być zainstalowany poprzez synaptic lub po prostu za pomocą:

sudo apt-get install freecad

OpenSUSE

FreeCAD jest zazwyczaj instalowany z YAST (skrót od "Jeszcze jedno narzędzie konfiguracyjne"), narzędzia do instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego Linux, lub też za pomocą dowolnego terminala (wymagane są prawa administratora):

zypper install FreeCAD

Uwaga: Ta procedura obejmuje tylko instalację oficjalnie wydanych stabilnych' wersji programu FreeCAD, w zależności od zainstalowanych linków do repozytoriów pakietów programu w Twojej wersji systemu operacyjnego. Pakiet openSUSE może być przestarzały, ponieważ jego pakiety mogą być opóźnione w stosunku do najnowszego stabilnego kodu źródłowego. W takim przypadku sugeruje się ręczną instalację pakietu z poniżej wskazanych (Rozwiń) repozytoriów źródłowych.

Oferowany jest obszerny program wydawniczy dla pakietów FreeCAD. Zapraszamy na stronę w celu przeprowadzenia ankiety:

Ankieta dotycząca repozytoriów na openSUSE

Ogólnie rzecz biorąc, aby wybrać odpowiednią dystrybucję openSUSE, należy kliknąć przycisk View.

Wersja stabilna

Wersja pakietu stabilnego: Stabilne repozytoria na openSUSE. W dole strony internetowej należy wybrać właściwą wersję dystrybucji openSUSE.

Uwaga: openSUSE ma kilka opcji do wyboru przy pobieraniu programu FreeCAD. Aby zobaczyć te opcje, odwiedź Badanie stabilnych repozytoriów na openSUSE.

Wersja rozwojowa

Najnowsze wydania rozwojowe AKA unstable: Listy repozytoriów unstable na openSUSE.

Zaleca się, aby bezpośrednio pobrać pakiety binarne. Następnie wybierz właściwą dystrybucję dla zainstalowanego openSUSE OS.

Gentoo

FreeCAD może być zbudowany/zainstalowany po prostu przez wykonanie:

emerge freecad

Fedora

FreeCAD jest włączany do oficjalnych pakietów Fedory od czasów Fedory 20. Może być zainstalowany z linii poleceń za pomocą:

sudo dnf install freecad

Na starszych wydaniach Fedory, tak to było:

sudo yum install freecad

Można również używać menedżerów pakietów gui. Szukaj "freecad". "freecad". Oficjalna wersja wydania ma tendencję do pozostawania daleko w tyle za wydaniami FreeCAD. Package: freecad pokazuje wersje zawarte w repozytoriach Fedory z czasem i z wersjami.

Więcej aktualnych wersji można uzyskać, pobierając obraz .AppImagez repozytorium Githuba. Działają one dobrze na Fedorze.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi codziennymi kompilacjami, FreeCAD jest również dostępny na copr. Aby zainstalować kompilację stamtąd, w sesji terminala wpisz:

sudo dnf copr enable @freecad/nightly
sudo dnf install freecad

Pozostaje jeszcze copr repozytorium aktywne, więc

sudo dnf upgrade

lub odpowiednik, zaktualizuje do najnowszej wersji FreeCAD wraz z aktualizacjami z innych aktywnych repozytoriów. Jeśli chcesz, aby było coś bardziej stabilnego, możesz wyłączyć @freecad/nightly ponownie po wstępnej instalacji. copr W repozytorium przechowuje się tylko kompilacje z ostatnich 2 tygodni. Rozwiązanie to nie jest wystarczające, jeśli chcesz wybrać konkretną starszą wersję.

Instrukcje są również dostępne na stronie Kompilacja w systemie Linux, w tym skrypt specjalnie dla Fedory. Z drobną zmianą, aby sprawdzić konkretny commit z Git, każda wersja od czasu FreeCAD 0.15 może być zbudowana na dowolnej dystrybucji od Fedory 21.

Arch

Instalacja FreeCAD na Arch Linux i jego pochodnych (np. Manjaro):

pacman -S freecad

Pozostałe

Jeśli dowiesz się, że Twój system posiada FreeCAD, a nie jest to udokumentowane na tej stronie, powiedz nam o tym na forum [1]!

Wiele alternatywnych, nieoficjalnych pakietów FreeCAD jest dostępnych w sieci, na przykład dla systemów takich jak Slackware lub Fedora. Wyszukiwanie w sieci może szybko przynieść oczekiwane rezultaty.

Instalacja w systemach pokrewnych Linux / Unix

Wiele popularnych dystrybucji Linuksa zawiera teraz prekompilowany FreeCAD jako część standardowych pakietów. Jest on często nieaktualne, jednak jest to dobre na początek. Sprawdź standardowe menadżery pakietów swojego systemu. Jedna z poniższych (częściowych) list poleceń może zainstalować z terminala oficjalną wersję FreeCAD dla twojej dystrybucji. Prawdopodobnie potrzebują one uprawnień administratora.

apt-get install freecad
dnf install freecad
emerge freecad
slackpkg install freecad
yum install freecad
zypper install freecad
pacman -Sy freecad

Nazwa pakietu uwzględnia wielkość liter, więc spróbuj zarówno FreeCAD jak i freecad. Jeśli to nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, to prawdopodobnie dlatego, że twój menedżer pakietów nie posiada prekompilowanej wersji FreeCAD. Albo dlatego, że dostępna wersja jest zbyt stara względem oczekiwań. Wtedy możesz możesz spróbować zainstalować pakiety Flatpak lub Snap (działają one na większości dystrybucji Linuksa x86_64) lub spróbować pobrać jedną z następujących wersji: .AppImage z repozytoriów Githuba. Działają one na większości x86_64 dystrybucji Linuksa, bez żadnej specjalnej instalacji. Upewnij się tylko, że pobrany plik jest oznaczony jako wykonywalny, a następnie uruchom go.

Jeśli to nadal nie jest satysfakcjonujące, a nie możesz znaleźć innego źródła prekompilowanego pakietu spełniającego Twoje wymagania, będziesz musiał skompilować FreeCAD sam.

Następny krok

Po zainstalowaniu FreeCAD, nadszedł czas na rozpoczęcie pracy!