Instalacja dodatkowych komponentów

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Installing additional components and the translation is 100% complete.

Wprowadzenie

Po zainstalowaniu FreeCAD w swoim systemie operacyjnym (Linux, Mac, lub Windows), możesz rozważyć zainstalowanie jednego lub więcej z następujących dodatkowych komponentów.

Pliki pomocy

Zobacz dokument Instalacja dokumentacji pomocy aby uzyskać więcej informacji.

Zewnętrzne środowiska pracy

Poza standardowymi Środowiskami pracy dołączonymi do programu FreeCAD, dostępna jest coraz większa kolekcja użytecznych dodatkowych Środowisk pracy wykonanych przez członków społeczności.

Oprogramowanie zewnętrzne

FreeCAD obsługuje kilka pakietów oprogramowania pochodzących od innych deweloperów. W wielu przypadkach wystarczy zainstalować oprogramowanie, a gdy FreeCAD zostanie zrestartowany, automatycznie znajdzie i będzie mógł z niego korzystać.
Ta sekcja ma na celu dostarczenie listy wszystkich takich pakietów oprogramowania wraz z informacjami, gdzie jest ono używane we FreeCAD i gdzie można je pobrać.

Wspierane

GitPython

GitPython jest biblioteką do interakcji z repozytoriami Git. Menadżer dodatków może korzystać z tej biblioteki. GitPython jest zawarty w instalatorach FreeCAD dla systemów Windows i Mac.

GraphViz

GraphViz to oprogramowanie typu open source, służące do wizualizacji wykresów. We FreeCAD służy do generowania wykresów zależności narzędziem Dependency Graph.

OpenCAMLib

OpenCAMLib to biblioteka open source algorytmów produkcji wspomaganej komputerowo (CAM). Jest ona używana w Środowisku pracy CAM programu FreeCAD . Zobacz jego stronę, aby uzyskać instrukcje instalacji.

OpenSCAD

OpenSCAD jest stabilnym modułem do modelowania 3D. Od tego oprogramowania jest zależne środowisko pracy OpenSCAD, a środowisko Siatka używa go dla swoich narzędzi logicznych. Jest on również wymagany do importu plików SCAD za pomocą narzędzia Std: Import.

Formaty plików

Wszystkie programy w tej sekcji będą używane przez narzędzia Std: Import lub Std: Export.

CAD Exchanger

Komercyjna aplikacja CADExchanger z zamkniętym źródłem kodu, do wymiany danych w różnych formatach plików używanych w CAD. Istnieje zewnętrzne Środowisko pracy do korzystania z tej aplikacji w programie FreeCAD.

DXF Importer

FreeCAD posiada własnego importera i eksportera plików DXF, który zaprogramowano w C++. Obecnie importer ten nie implementuje wszystkich funkcji formatu DXF. Dla tych funkcji dostępny jest nadal starszy importer eksporter Python. Wymaga on biblioteki Draft-dxf-importer Python. Zobacz stronę FreeCAD i Import DXF aby uzyskać więcej informacji.

Konwerter DWG

FreeCAD nie może bezpośrednio odczytywać i zapisywać plików DWG. Aby przekonwertować pliki DXF na pliki DWG i odwrotnie, FreeCAD polega na zewnętrznych konwerterach. Istnieje wbudowane wsparcie dla następujących konwerterów DWG:

Zobacz strony Ustawienia Importu i Eksportu i FreeCAD i import DWG, aby uzyskać więcej informacji.

IfcOpenShell

IfcOpenShell jest biblioteką pracującą z plikami Industry Foundation Classes (IFC) używanymi w projektowaniu architektonicznym. Biblioteka ta jest również używana przez Arch: IfcExplorer. (wersja 0.18 i poniżej) oraz narzędzia BIM: IfcExplorer. IfcOpenShell jest zawarty w instalatorach FreeCAD dla Windows i Mac.

IfcJson

IfcJson jest to biblioteka wymagana przy eksporcie do pliku w formacie IFCJSON. IFCJSON jest nowym formatem IFC, który nie jest jeszcze obsługiwany przez wiele aplikacji.

Pycollada

Pycollada, znana również jako python-collada, jest biblioteką Pythona do czytania i tworzenia plikówów COLLADA (DAE). Pycollada jest zawarta w instalatorach FreeCAD dla systemów Windows i Mac.

Renderowanie

LuxCoreRender

LuxCoreRender jest silnikiem renderującym, stanowiącym odrodzenie projektu LuxRender. Oficjalnie nie jest wspierany przez środowisko Raytracing, ale może warto spróbować. Oficjalnie jest wspierany przez nowe środowisko Render, mające w przyszłości zastąpić środowisko pracy Raytracing. Zobacz stronę LuxRender po więcej informacji i instrukcje instalacji.

LuxRender

LuxRender jest jednym z dwóch silników renderujących obsługiwanych przez środowisko pracy Raytracing. W 2013 roku projekt został reaktywowany jako LuxCoreRender, z gruntownym przepisaniem kodu i zmianami naruszającymi kompatybilność. Oficjalnie środowisko pracy Raytracing obsługuje tylko porzucony LuxRender (najnowsza wersja to 1.6, 2017-12-28), podczas gdy nowe środowisko Render (przeznaczone jako przyszły następca środowiska Raytracing) obsługuje zamiast tego LuxCoreRender i porzuca wsparcie dla LuxRender. Tak czy inaczej, nawet jeśli oficjalnie nie jest wspierany, LuxCoreRender może działać ze środowiskiem Raytracing, może warto spróbować. Zobacz stronę LuxRender po więcej informacji i instrukcje instalacji, oraz LuxCoreRender jeśli chcesz wypróbować bardziej nowoczesne oprogramowanie.

POVRay

POV-Ray jest znanym ray-trakerem, który potrafi oddać fotorealistyczne obrazy. Jest to jeden z dwóch silników renderowania obecnie wspieranych przez FreeCAD w środowisku pracy Raytracing. Więcej informacji i instrukcje instalacji można znaleźć na stronie POV-Ray.

Element końcowy

CalculiX

CalculiX jest zestawem dwóch kompletnych pakietów elementów skończonych: CalculiX CrunchiX, solwer FEM i CalculiX GraphiX, nakładka GUI. FreeCAD obsługuje tylko solver. Jest używany przez narzędzie SolverCalculixCxxtools.

Gmsh

Gmsh to automatyczny generator siatki elementów skończonych. Może być używany w FreeCAD z poziomu Środowiska pracy FEM i narzędzia Mesh: FromPartShape.

Elmer

Elmer to symulator wykorzystujący wiele analiz fizycznych, uruchomiono go w 2005 roku. W FreeCAD jego moduły Grid i Solver mogą być używane przez narzędzia FEM: SolverElmer.

FEniCS

FEniCS jest platformą obliczeniową do rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych (PDE), które są szeroko stosowane przy rozwiązywaniu problemów MES. Wykorzystuje go Środowisko pracy MES.

Z88

Z88 jest kolejnym programem FEM, zawierający mesher, solwer i konwertery. Jest on używany przez narzędzie FEM: SolverZ88. FreeCAD wymaga pakietu otwarto źródłowego Z88OS.

OpenFOAM

OpenFOAM to duży zbiór bibliotek do symulacji obliczeniowej dynamiki płynów (Computational Fluid Dynamics CFD). OpenFOAM jest używany przez Cfd i CfdOF zewnętrzne Środowiska pracy.

Warto odwiedzić