FreeCAD i import DWG

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page FreeCAD and DWG Import and the translation is 100% complete.


Dlaczego trudno jest obsługiwać pliki DWG w FreeCAD?

Format DWG jest zamkniętym formatem plików binarnych, który nie jest bezpośrednio obsługiwany przez FreeCAD. Wymaga zewnętrznego konwertera plików do konwersji plików DWG na DXF i odwrotnie.

Czego potrzebuję, aby móc importować pliki DWG?

LibreDWG

GNU LibreDWG to darmowa biblioteka C do obsługi plików DWG. Ma ona być darmowym zamiennikiem bibliotek Open Design Alliance Drawings SDK. Należy pamiętać, że ponieważ libreDWG jest w trakcie opracowywania, nie obsługuje niektórych elementów DWG.

Instalacja Windows

Pobierz i rozpakuj odpowiedni prekompilowany plik binarny Windows. Umieść plik wykonywalny w ścieżce wyszukiwania systemu operacyjnego, os.getenv("PATH"), w celu automatycznego wykrycia (dostępne w wersji 0.21), lub ustaw ścieżkę ręcznie. Zobacz stronę Ustawienia Importu i Eksportu.

Instalacja w systemach Linux / Unix

git clone --recurse-submodules https://git.savannah.gnu.org/git/libredwg.git
cd libredwg
mkdir build
cd build
cmake ..
make
make install # lub użyj checkinstall, lub po prostu zlokalizuj i skopiuj dwg2dxf
             # do lokalizacji plików wykonywalnych, zostanie ono automatycznie wykryte przez FreeCAD

Umieść plik wykonywalny w ścieżce wyszukiwania systemu operacyjnego, os.getenv("PATH"), w celu automatycznego wykrywania (dostępne w wersji 0.21), lub ustaw ścieżkę ręcznie. Zobacz stronę Ustawienia Importu i Eksportu.

Instalacja openSUSE

Aby uniknąć problemów, należy użyć pakietu LibreDWG skompilowanego dla zainstalowanej dystrybucji openSUSE OS. LibreDWG jest zwykle instalowany z YAST (skrót od Yet another Setup Tool), narzędziem instalacyjnym i konfiguracyjnym systemu operacyjnego Linux.

Bardziej doświadczony użytkownik otrzymuje najpierw przegląd możliwych pakietów. Uwaga: openSUSE ma kilka opcji do wyboru podczas pobierania LibreDWG. Aby zobaczyć te opcje, przejdź na stronę Survey of provided LibreDWG packages on openSUSE.

W przypadku np. 64-bitowych komputerów stacjonarnych, laptopów i serwerów Intel lub AMD należy wybrać wersję (x86_64). Tak więc libredwg0 i libredwg-tools są właściwym wyborem do zainstalowania.

Zaleca się, aby bezpośrednio pobrać pakiety binarne. Następnie wybierz właściwą dystrybucję dla zainstalowanego openSUSE OS.

W dowolnym terminalu / konsoli (wymagane prawa roota) instalacja zostanie przeprowadzona za pomocą:

zypper install libredwg0 libredwg-tools

Umieść plik wykonywalny w ścieżce wyszukiwania systemu operacyjnego, os.getenv("PATH"), w celu automatycznego wykrywania (dostępne w wersji 0.21), lub ustaw ścieżkę ręcznie. Zobacz stronę Ustawienia Importu i Eksportu.

Konwerter plików ODA

Konwerter plików ODA to małe, swobodnie dostępne narzędzie, które umożliwia konwersję między kilkoma wersjami plików DWG i DXF. FreeCAD może go używać do oferowania importu i eksportu DWG, konwertując pliki DWG do formatu DXF w tle, a następnie używając standardowego importera DXF do importowania zawartości pliku. Obowiązują ograniczenia importera DXF.

Instalacja

Jeśli narzędzie nie zostanie znalezione automatycznie przez FreeCAD po instalacji, należy ręcznie ustawić ścieżkę do pliku wykonywalnego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Ustawienia Importu i Eksportu.

QCAD Pro

dostępne w wersji 0.20

QCAD to dobrze znana platforma CAD 2D oparta na formacie DXF. Oferuje również płatną wersję pro, która jest w zasadzie wersją open-source plus wsparcie dla formatu DWG. Kupując wersję pro, QCAD zawiera również narzędzie do konwersji DWG na DXF, które może być używane przez FreeCAD.

Instalacja

Jeśli narzędzie nie zostanie znalezione automatycznie przez FreeCAD po instalacji (dostępne w wersji 0.21), należy ręcznie ustawić ścieżkę do pliku bash (Linux i macOS) lub pliku wsadowego (Windows). Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Ustawienia Importu i Eksportu.

Środowisko pracy CADExchanger

Instalacja środowiska CADExchanger umożliwia pracę z plikami DWG poprzez integrację z płatnym komercyjnym produktem do konwersji plików CADExchanger. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w repozytorium GitHub. Możesz omówić to środowisko pracy na jego wątku na forum.

W chwili obecnej CADExchanger jest jedynym programem, który pozwala na pracę z plikami 3D DWG, konwertując je do innych formatów 3D.

Jakie są alternatywy?

DoubleCAD XT

Dostępny jest również DoubleCAD XT (https://www.turbocad.com/content/doublecad-xt-v5). Program jest darmowy do użytku osobistego i komercyjnego. Wymaga bezpłatnej rejestracji w celu otrzymania kodu aktywacyjnego pocztą elektroniczną. Ten program jest przeznaczony tylko dla systemu Windows. Uwaga: wydaje się, że nie był aktualizowany od lat.

NanoCAD 5.0

Dostępny jest również nanoCAD 5.0 (https://nanocad.com/products/nanoCAD/download/). Program jest darmowy do użytku osobistego i komercyjnego. Wymaga bezpłatnej rejestracji w celu otrzymania kodu aktywacyjnego pocztą elektroniczną. Ten program jest przeznaczony tylko dla systemu Windows.

Eksportuj pliki AutoCAD w przyjaznym formacie

Eksportowanie plików AutoCAD w formacie bardziej przyjaznym dla FreeCAD, takim jak DXF R12 lub R14, SVG i IGES, jeśli wersja go obsługuje. Wszystkie są lepszą alternatywą dla formatu DWG podczas korzystania z FreeCAD.

Ważne jest, aby pamiętać, że nie ma różnicy między zawartością pliku zapisanego w formacie DWG lub DXF, pod warunkiem, że jest to ta sama wersja (np. DWG 2014 vs. DXF 2014). Oba formaty są utrzymywane przez Autodesk i obsługują dokładnie te same funkcje. Różnica polega na tym, że DWG jest zamknięty (kodowany maszynowo), podczas gdy DXF jest otwarty.

Co mogę zrobić, aby pomóc?

Promowanie alternatywnych formatów

Mówiąc najprościej, przestań akceptować pracę wykonaną w formacie DWG. W praktyce często łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Mimo to nie byłoby złą praktyką dla użytkowników i zwolenników FreeCAD unikanie i odrzucanie formatu DWG, gdy tylko jest to możliwe.

Korzystaj z biblioteki LibreDWG i zgłaszaj błędy

W wersji rozwojowej, jak wspomniano powyżej, można przełączyć się z własnościowego konwertera ODA na darmową bibliotekę LibreDWG dla plików DWG (i DXF). Prosimy o zrobienie tego i zgłaszanie wszelkich napotkanych problemów.