Elementy Złączne: Utwórz zestawienie

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Fasteners BOM and the translation is 100% complete.

Elementy Złączne: Utwórz zestawienie

Lokalizacja w menu
Elementy Złączne → Utwórz zestawienie
Środowisko pracy
Elementy Złączne
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Arkusz Kalkulacyjny

Opis

Polecenie Utwórz zestawienie tworzy arkusz kalkulacyjny z zestawieniem materiałów (BOM - Bill of Materials) dla elementów złącznych zawartych w dokumencie.

Model z arkuszem kalkulacyjnym zestawienia elementów złącznych

Użycie

  1. Istnieje kilka sposobów wywołania polecenia:
    • Naciśnij przycisk z menu Utwórz zestawienie.
    • Wybierz opcję Elementy złączne → Utwórz zestawienie.
  2. Zostanie utworzony arkusz listy elementów złącznych.

Uwagi

  • Arkusz kalkulacyjny listy elementów złącznych nie aktualizuje się, jeśli elementy złączne ulegną zmianie lub jeśli elementy złączne zostaną dodane lub usunięte. W takich przypadkach należy użyć polecenia, aby utworzyć nowy arkusz kalkulacyjny.
  • Arkusz listy elementów złącznych można wyeksportować za pomocą polecenia Eksportuj arkusz środowiska Arkusz Kalkulacyjny.