MES: Ustawienia

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page FEM Preferences and the translation is 100% complete.

Ekran preferencji środowiska pracy MES znajduje się w Edytorze ustawień, Edycja → Preferencje ... → MES.

W preferencjach środowiska pracy MES znajduje się kilka zakładek, poczynając od Ogólnej konfiguracji środowiska. Pozostałe zakładki określają sposób współpracy MES z obsługiwanymi zewnętrznymi solverami.

Obecnie obsługiwane są następujące solvery zewnętrzne:

Ogólne

W zakładce Ogólne można wybrać następujące opcje:

Nazwa Opis
Katalog roboczy Miejsce w systemie plików gdzie powinny być przechowywane pliki siatki i solvera.
Utwórz grupy siatek Jeśli istnieje kilka siatek, zostaną one pogrupowane.
Zachowanie wyników przy ponownym uruchomieniu obliczeń Istniejące obiekty wyników zostaną zachowane, w przeciwnym razie zostaną nadpisane przez nowy przebieg solvera.
Przywróć ustawienia okna dialogowego wyników Jeżeli opcja jest zaznaczona, to okno dialogowe Pokaż wyniki zostanie otwarte z ostatnio używanymi ustawieniami okna.
Ukryj wiązania przy otwartym oknie dialogowym wyników Wiązania zostaną ukryte w widoku modelu, gdy otwarte zostanie okno dialogowe Pokaż wyniki.
Ustawienia domyślne solvera Domyślne użyty solver podczas dodawania nowej Analizy. (dostępne w wersji 0.21)

Preference Fem Tab 01.png

Gmsh

W zakładce Gmsh można wybrać następujące opcje:

Nazwa Opis
Szukaj w znanych katalogach binarnych Jeśli jest zaznaczone, FreeCAD będzie szukał pliku binarnego Gmsh w znanych (zwykłych) katalogach.
Ścieżka do pliku binarnego Gmsh Ścieżka do pliku binarnego Gmsh.

Preference Fem Tab 03.png

CalculiX

W zakładce CalculiX można wybrać następujące opcje:

Preference Fem Tab 02.png

Elmer

W zakładce Elmer można wybrać następujące opcje:

Nazwa Opis
ElmerGrid: Szukaj w znanych katalogach binarnych Jeśli opcja ta jest zaznaczona, FreeCAD będzie szukał plików binarnych narzędzia do zapisu siatki Elmer w znanych (zwykłych) katalogach.
Ścieżka pliku binarnego ElmerGrid Ścieżka do pliku binarnego narzędzia do tworzenia siatki Elmer.
ElmerSolver: Szukaj w znanych katalogach binarnych Jeśli opcja ta jest zaznaczona, FreeCAD będzie szukał plików binarnych solvera Elmer w znanych (zwykłych) katalogach.
Ścieżka pliku binarnego ElmerSolver Ścieżka do binarnego solvera Elmer.
Liczba rdzeni procesora, do użycia Liczba rdzeni CPU, które zostaną użyte do wykonania rozwiązania.

'Ważne: Elmer dzieli siatkę na porcje. Liczba porcji jest równa liczbie używanych rdzeni procesora. Może to skutkować efektami ubocznymi:

  • W zależności od złożoności Twojej siatki mniejsza liczba rdzeni procesora może działać szybciej niż użycie większej liczby rdzeni.
  • W niektórych przypadkach użycie np. 12 rdzeni nie zapewnia zbieżności, podczas gdy 8 rdzeni będzie działać dobrze. Powodem jest to, że w pewnym momencie części siatki stają się zbyt małe.

Tak więc często konieczne jest dostosowanie liczby rdzeni, w zależności od siatki.

Znane ograniczenia: Dla niektórych typów symulacji trzeba najpierw zainstalować moduły Elmera, aby umożliwić wielowątkowość. Sprawdź raport Elmera, aby uzyskać informacje na ten temat. Typowym przypadkiem jest to, że do rozwiązywania bezpośredniego trzeba zainstalować moduł MUMPS.

Wyniki filtrowania Regiony objętości siatki przetwarzane przez każdy rdzeń procesora zostaną połączone, aby uczynić granice objętości niewidocznymi.

Preference Fem Tab 05.png

Mystran

W zakładce Mystran można wybrać następujące opcje:

Nazwa Opis
Szukaj w znanych katalogach binarnych Jeśli jest zaznaczone, FreeCAD będzie szukał pliku binarnego Mystran w znanych (zwykłych) katalogach.
Ścieżka do pliku binarnego Gmsh Ścieżka do pliku binarnego Mystran.

Preference Fem Tab Mystran.png

Z88

W zakładce Z88 można wybrać następujące opcje:

Nazwa Opis
Szukaj w znanych katalogach binarnych Jeśli jest zaznaczone, FreeCAD będzie szukał pliku binarnego solvera Z88 w znanych (zwykłych) katalogach.
Ścieżka do pliku binarnego Gmsh Ścieżka do pliku binarnego solvera Z88.
Metoda Solvera Metoda solvera używana przez solver Z88 dla nowych symulacji.
Maksymalna ilość miejsc w macierzy sztywności Jest to istotne, gdy używana jest metoda solvera Simple Cholesky. Po uruchomieniu solvera może pojawić się informacja, że należy zwiększyć wartość parametru MAXGS. W takim przypadku należy zwiększyć maksymalną liczbę miejsc i ponownie uruchomić solver.
Maksymalna ilość miejsc w wektorze zbieżności Jest to istotne, gdy używana jest jedna z metod iteracyjnych solvera. Po uruchomieniu solvera może pojawić się informacja o konieczności zwiększenia wartości MAXKOI. W takim przypadku należy zwiększyć maksymalną liczbę miejsc i ponownie uruchomić solver.

Preference Fem Tab 04.png

Materiał

W zakładce Materiał można wybrać następujące opcje:

Nazwa Opis
Użyj materiałów dołączonych Karty wbudowane w program FreeCAD zostaną wyświetlone jako dostępne.
Użyj materiałów z katalogu programu FreeCAD - "Materials" w preferowanej lokalizacji użytkownika Karty z katalogu określonego w ustawieniach programu FreeCAD będą wyświetlone jako dostępne. W systemie Windows będzie to na przykład ten folder:

C:\Users\<username>\AppData\Roaming\FreeCAD\Material

Użyj materiałów z katalogu zdefiniowanego przez użytkownika Karty materiałowe z określonego katalogu również będą wyświetlane jako dostępne.
Usuń duplikaty kart Duplikaty kart zostaną usunięte z wyświetlanej listy kart materiałowych.
Sortuj według katalogów Karty materiałów będą wyświetlane posortowane według ich źródeł (lokalizacji). Jeśli opcja ta nie zostanie zaznaczona, będą one sortowane według nazwy.

Preference Fem Tab Material.png