MES: Analiza

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page FEM Analysis and the translation is 100% complete.

FEM Analysis.svg MES Analiza

Lokalizacja w menu
Model → Analiza MES
Środowisko pracy
MES
Domyślny skrót
S A
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Poradnik MES

Opis

Analiza MES może być postrzegana jako kontener, który przechowuje wszystkie obiekty analizy elementów skończonych. Konieczne jest posiadanie kontenera analizy, który przechowuje wszystkie potrzebne obiekty. Przynajmniej jeden z poniższych obiektów jest potrzebny do analizy mechanicznej:

Użycie

 1. Istnieje kilka sposobów na wywołanie polecenia:
  • Naciśnij przycisk FEM Analysis.svg Analiza MES.
  • Wybierz z menu Model → FEM Analysis.svg Analiza MES.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: S następnie A.
 2. Zostanie utworzona nowa Analiza i ustawiona jako aktywna.
 3. Inne obiekty mogą być dodawane lub usuwane do kontenera analizy metodą "przeciągnij i upuść".
 4. Aby dodać nowe obiekty MES do dokumentu, analiza musi być aktywna. Podwójne kliknięcie na analizie powoduje jej aktywację.

Opcje

 • Do chwili obecnej nie ma możliwości wyboru.

Właściwości

 • DANEOutpuDir: Określa katalog roboczy dla analizy.

Tworzenie skryptów

większość kodu tutaj jest przestarzała w wersji 0.17.

 • Utworzenie nowej analizy:
MechanicalAnalysis.makeMechanicalAnalysis( name )
 • Dodanie obiektu do analizy:
App.ActiveDocument.MechanicalAnalysis.Member = App.ActiveDocument.MechanicalAnalysis.Member + [ (object) ]
 • Usunięcie obiektu z analizy:
member = App.ActiveDocument.MechanicalAnalysis.Member
member.remove( documentobject )
 App.ActiveDocument.MechanicalAnalysis.Member = member

Przykład:

import MechanicalAnalysis
analysis = MechanicalAnalysis.makeMechanicalAnalysis("MechanicalAnalysis")
FemGui.setActiveAnalysis(analysis)

addobj = App.ActiveDocument.getObject("MechanicalMaterial")
App.ActiveDocument.MechanicalAnalysis.Member = App.ActiveDocument.MechanicalAnalysis.Member + [addobj]

removeobj = App.ActiveDocument.getObject("MechanicalMaterial")
member = App.ActiveDocument.MechanicalAnalysis.Member
member.remove(removeobj)
App.ActiveDocument.MechanicalAnalysis.Member = member