Zewnętrzne środowiska pracy

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page External workbenches and the translation is 100% complete.

Wprowadzenie

Zewnętrzne środowiska pracy to te stworzone przez power użytkowników, które nie zostały zintegrowane z głównym kodem źródłowym programu FreeCAD.

Te środowiska pracy nie są wspierane przez główny zespół programistów FreeCAD, dlatego nie są testowane z każdą wersją programu. Pytania, zgłoszenia błędów czy żądania ulepszeń powinny być kierowane wyłącznie do autorów tych środowisk pracy.

Środowiska oznaczone ikonką mogą być zainstalowane przez Menedżer dodatków. W celu ręcznej instalacji zobacz Instalowanie dodatkowych środowisk. Jeśli istnieją szczególne instrukcje lub wymagania do użycia zewnętrznego środowiska, to powinny zostać odnotowane na jego stronie domowej.

Środowiska oznaczone ikonką nie są rekomendowane dla nowych wersji programu FreeCAD. Są one przestarzałe, nieutrzymywane i zastąpione przez nowsze środowisko lub mogą nie działać z Pythonem 3 i Qt5. W większości przypadków powinny być unikane.

Środowiska złożeń

W chwili wydania programu FreeCAD w wersji 0.19 nie było oficjalnego środowiska złożeń. Jednak istnieje szereg zewnętrznych narzędzi tworzonych lub będących w czasie rozwoju, które służą manipulowaniu obiektami w celu budowy złożeń.

Zauważ, że środowiska złożeń są z reguły niekompatybilne między sobą. Jeśli stworzysz złożenie w jednym z nich, powinieneś trzymać się oryginalnego środowiska, i nie używać innego środowiska złożeń w tym samym dokumencie.

Istnieją też środowiska "pseudo złożeń" które nie używają więzów do utrzymania powiązań między częściami, ale po prostu pozycjonują je w przestrzeni.

Informacje ogólne

Poniższa tabela jest uporządkowana tematycznie, ale można zmienić jej układ klikając na dowolny nagłówek kolumny.

Ikonka Nazawa Temat Opis Autor Kod
ArchTextures Architektura i konstrukcja Pozwala dodać podstawowe, niefotorealistyczne tekstury do obiektów architektonicznych stworzonych za pomocą środowiska pracy Architektura. furti https://github.com/furti/FreeCAD-ArchTextures
BCFPlugin Architektura i konstrukcja Ma on na celu wspieranie formatu współpracy BIM (BCF). podestplatz https://github.com/podestplatz/BCF-Plugin-FreeCAD
BIM Architektura i konstrukcja Jego celem jest zaimplementowanie kompletnego przepływu pracy modelowania informacji o budynku (BIM) w programie FreeCAD. Rozszerza środowisko Architektura i gromadzi narzędzia z innych środowisk pracy, aby utworzyć środowisko pracy , które jest wygodne do modelowania budynków i pracy z plikami IFC. yorikvanhavre https://github.com/yorikvanhavre/BIM_Workbench
BIMBots Architektura i konstrukcja Pozwala na załadowanie modelu FreeCAD lub wybranych części modelu FreeCAD do instancji BIMBots (zwykle BIMServer z włączonymi usługami zewnętrznymi), wykonanie różnych usług i analiz na modelu oraz odczytanie wyników w programie FreeCAD, zwykle w formie raportu tekstowego lub pliku BCF. BIMBots https://github.com/opensourceBIM/BIMbots-FreeCAD
Dodo Architektura i konstrukcja Dostarcza narzędzi do tworzenia ram (kratownic, belek) i rurociągów (rur, kolan, kołnierzy), a także do odpytywania tych obiektów.

Jest to nowa wersja środowiska pracy Flamingo, przeznaczona dla środowiska Python 3 i Qt5.

oddtopus https://github.com/oddtopus/dodo
Flamingo Architektura i konstrukcja Dostarcza narzędzi do tworzenia ram (kratownic, belek) i rurociągów (rur, kolan, kołnierzy), oraz zadawania zapytań do tych obiektów.

To jest starszy odpowiednik środowiska Dodo, przeznaczony dla środowiska Python 2 i Qt4. Powinieneś preferować środowisko Dodo dla nowych modeli.

oddtopus https://github.com/oddtopus/flamingo
GeoData Architektura i konstrukcja Udostępnia narzędzie do importowania informacji geograficznych z danego punktu na Ziemi poprzez jego szerokość i długość geograficzną, z OpenStreetMap, Google Maps, Bing Map lub Here Map. microelly2 https://github.com/microelly2/geodata
Geomatics Architektura i konstrukcja Jest on częściowo oparty na GeoData. Zapewnia funkcjonalność specyficzną dla Geomatyki lub Inżynierii Geodezyjnej, w tym importowanie plików punktów, tworzenie powierzchni, tworzenie konturów i tworzenie przekrojów. Funkcjonalność ta jest częściowo przenoszona do środowiska Trails. HakanSeven12 https://github.com/HakanSeven12/FreeCAD-Geomatics-Workbench
OSE Piping Architektura i konstrukcja Tworzy różne złączki rurowe. Wspiera środowisko Dodo. Ruslan https://github.com/rkrenzler/ose-piping-workbench
Zbrojenie Architektura i konstrukcja Zawiera narzędzia do generowania i szczegółowego definiowania zbrojenia. To środowisko pracy zapewnia interfejs i ustawienia wstępne do tworzenia typowych typów prętów zbrojeniowych. Oraz narzędzia do generowania rachunku materiałowego prętów zbrojeniowych, listy cięć kształtu prętów zbrojeniowych, harmonogramu gięcia prętów oraz rysunków i wymiarów prętów zbrojeniowych. amrit3701 https://github.com/amrit3701/FreeCAD-Reinforcement
SteelColumn Architektura i konstrukcja Dostarcza narzędzi do tworzenia złożonych słupów stalowych montowanych z profili i blach IPE. ebrahimraeyat https://github.com/ebrahimraeyat/momen
SweetHome 3D Architektura i konstrukcja Zapewnia prosty importer plików Sweet Home 3D, aplikacji open-source do projektowania wnętrz. rostskadat https://github.com/rostskadat/FreeCAD-SH3D
Timber Architektura i konstrukcja Dostarcza narzędzi ułatwiających projektowanie i modelowanie konstrukcji szkieletowych i ścian konstrukcyjnych. To środowisko pracy nie jest już rozwijane ani utrzymywane przez jego autora. j-wiedemann https://github.com/j-wiedemann/FreeCAD-Timber
Trails Architektura i konstrukcja Zapewnia funkcjonalność specyficzną dla inżynierii transportu (drogowego i kolejowego). Zawiera komponenty do przeprowadzania analizy krzywizny. joelgraff https://github.com/joelgraff/freecad.trails
Konstrukcje drewniane Architektura i konstrukcja Zawiera narzędzia ułatwiające projektowanie i modelowanie drewnianych konstrukcji szkieletowych i ścian konstrukcyjnych, a także listy cięć dla belek. JeromeL63 https://github.com/JeromeL63/Wood-Frame
Woodworking Architektura i konstrukcje To stanowisko pracy jest dobrym punktem wyjścia dla wszystkich projektantów stolarki w programie FreeCAD. Darek L (dprojects) https://github.com/dprojects/Woodworking
A2plus Złożenie Dostarcza narzędzi do tworzenia wieloczęściowych złożeń. Jest forkiem i rozszerzeniem starszego środowiska Złożenie 2, ale nie jest z nim kompatybilny. kbwbe https://github.com/kbwbe/A2plus
Złożenie 2 Złożenie Dostarcza narzędzi do tworzenia wieloczęściowych złożeń. Nie jest utrzymywany od 2016 roku. Rozważ użycie środowiska A2plus zamiast niego. hamish2014 https://github.com/hamish2014/FreeCAD_assembly2
Złożenie 3 Złożenie Służy do wykonywania złożenia różnych obiektów zawartych w jednym pliku lub w wielu dokumentach. Był to poligon doświadczalny dla obiektu App: Link, który ostatecznie został włączony do kodu głównego. Jest to najbardziej złożone rozwiązanie i obsługuje takie rzeczy jak interaktywna kinematyka. realthunder https://github.com/realthunder/FreeCAD_assembly3
Złożenie 4 Złożenie Jest to rozwiązanie oparte na ulepszonym silniku wyrażeń oraz obiekcie App: Link opracowanym w gałęzi Złożenie 3. Złożenie 4 nie działa z właściwym solwerem wiązań, zamiast tego wykorzystuje silnik wyrażeń do pozycjonowania obiektów względem Lokalnych Układów Współrzędnych (LCS). Zolko https://github.com/Zolko-123/FreeCAD_Assembly4
Soczewka Ondsel Współpraca Zapewnia lokalne i zdalne przestrzenie robocze do organizowania projektów, udostępniania plików i współpracy. Ondsel. https://github.com/ondsel-Development/ondsel-lens
Autoload Personalizacja Jest to małe rozszerzenie, które pozwala na wybranie obszarów roboczych, które powinny być załadowane po uruchomieniu programu FreeCAD. Może być używane w połączeniu z innymi rozszerzeniami tego samego autora, takimi jak CommandPanel, PieMenu i ShortCuts. triplus https://github.com/triplus/Autoload
CommandPanel Personalizacja Jest to rozszerzenie, dzięki któremu uzyskujemy panel, służący do przechowywania narzędzi z różnych środowisk pracy. triplus https://github.com/triplus/CommandPanel
CubeMenu Personalizacja CubeMenu zapewnia możliwość zarządzania strukturą menu kostki nawigacyjnej FreeCAD oraz jej ogólnym wyglądem. triplus https://github.com/triplus/CubeMenu
Glass Personalizacja Jest to rozszerzenie, które pokazuje Widok połączony, (Widok drzewa i Edytor właściwości) jako przezroczystą nakładkę w oknie widoku 3D. triplus https://github.com/triplus/Glass
IconThemes Personalizacja Jest to rozszerzenie, które daje możliwość zmiany wyglądu domyślnych ikonek programu. Zestawy ikon nie są dostarczane z tym rozszerzeniem, należy je uzyskać oddzielnie. triplus https://github.com/triplus/IconThemes
Launcher Personalizacja Jest to małe rozszerzenie, które zapewnia dedykowane okno dialogowe do wyszukiwania i uruchamiania poleceń. Zamiast klikania na przycisk paska narzędzi lub pozycję menu, ta metoda wykonywania poleceń może być szybsza dla niektórych użytkowników. triplus https://github.com/triplus/Launcher
ModernUI Personalizacja Zastępuje standardowy interfejs użytkownika (UI) z funkcjami takimi jak menu wstążkowe i zwijanie / rozwijanie paneli po wskazaniu kursorem myszki. HakanSeven12 https://github.com/HakanSeven12/Modern-UI
NavigationIndicator Personalizacja Jest to rozszerzenie, które dodaje wskaźnik dla stylu nawigacji myszką na pasku stanu. Od wersji FreeCAD 0.17 to rozszerzenie jest przestarzałe, ponieważ wskaźnik został wbudowany do programu FreeCAD. triplus https://github.com/triplus/NavigationIndicator
PersistentToolbars Personalizacja Jest to małe rozszerzenie, które utrzymuje paski narzędzi w ich lokalizacji. Od wersji FreeCAD 0.17 rozszerzenie to jest przestarzałe, ponieważ funkcjonalność ta została wbudowana do programu FreeCAD. triplus https://github.com/triplus/PersistentToolbars
Menu kołowe Personalizacja Jest to małe rozszerzenie, które pokazuje menu kołowe do wyboru narzędzi lub poleceń, gdy naciśnięty zostanie klawisz Tab lub sekwencja klawiszy ustalona przez użytkownika. Menu kołowe to interfejs, który pojawia się w Blenderze i innych systemach, takich jak telefony komórkowe z systemem Android, aby uruchamiać polecenia. triplus https://github.com/triplus/PieMenu
Pluginloader Personalizacja Jest to małe rozszerzenie, które pozwala użytkownikowi na instalowanie makr, zewnętrznych grup roboczych i innych rozszerzeń w programie FreeCAD. Od wersji FreeCAD 0.17 narzędzie to jest przestarzałe, ponieważ ta funkcjonalność jest już zapewniona przez Menadżer dodatków. microelly2 https://github.com/microelly2/freecad-pluginloader
RemBench Personalizacja Jest to małe rozszerzenie, które zapamiętuje i automatycznie aktywuje stół roboczy w oparciu o wybraną kartę dokumentu. triplus https://github.com/triplus/RemBench
Pasek wyszukiwania Personalizacja Jest to rozszerzenie, które dodaje pasek wyszukiwania obok narzędzia Co to jest?. Wyniki wyszukiwania zawierają narzędzia, obiekty i preferencje. Inne mody mogą go rozszerzyć, rejestrując dostawcę wyników. Suzanne Soy https://github.com/SuzanneSoy/SearchBar
SelectorToolbar Personalizacja Jest to niewielkie rozszerzenie, które umożliwia przełączanie stołów roboczych za pomocą metody "wskaż i kliknij". triplus https://github.com/triplus/SelectorToolbar
ShortCuts Personalizacja Jest to małe rozszerzenie, które zapewnia menedżera i nakładkę dla skrótów. triplus https://github.com/triplus/ShortCuts
TabBar Personalizacja Jest to małe rozszerzenie, które dodaje okno z zakładkami w celu wybrania środowisk pracy. triplus https://github.com/triplus/TabBar
ToolbarStyle Personalizacja Jest to małe rozszerzenie, które pozwala na konfigurację pasków narzędzi, z ikonami, tekstem lub jednym i drugim. triplus https://github.com/triplus/ToolbarStyle
WorkbenchOrganizer Personalizacja Umożliwia organizowanie środowisk pracy w grupy i zmianę ich nazw w celu usprawnienia przepływu pracy. WorkbenchOrganizer. Palmstroem https://github.com/Palmstroemen/WB_Organizer
MOOC Edukacja Zapewnia interaktywny samouczek do nauki programu FreeCAD bezpośrednio w nim. Pozwala na ocenę efektów samodzielnego uczenia się. rockn https://framagit.org/freecad-france/mooc-workbench
AirPlaneDesign Inżynieria Jest to eksperymentalne środowisko pracy do projektowania konstrukcji skrzydeł i obiektów lotniczych.. FredsFactory (a179308) https://github.com/FredsFactory/FreeCAD_AirPlaneDesign
Beltrami Inżynieria Projektuje łopatki, wirnik i stojan maszyn wirnikowych. Z oryginalnego profilu dostarczonego przez Beltrami lub istniejącego, można wprowadzić modyfikacje, aby dopasować je do specyfikacji projektu. Wykorzystuje sterowniki geometryczne zgodne z analizą dynamiki płynów. Do turbin, pomp, sprężarek i wentylatorów. SimTurb https://github.com/Simturb/Beltrami
FreeCADTools Inżynieria Zawiera narzędzia do tworzenia profili metalowych, rur kwadratowych, profili z, palety, rotacji, rysowania i wiele innych. Siardeni https://github.com/Siardeni/FreeCADTools
GDML Inżynieria Zawiera narzędzia do obsługi języka znaczników definicji geometrii (GDML). KeithSloan https://github.com/KeithSloan/GDML
GDT Inżynieria Jest to zbiór narzędzi do dodawania etykiet wymiarowania geometrycznego i tolerancji (GDT) w rysunkach technicznych 2D i 3D. Implementuje normę ISO 16792. juanvanyo https://github.com/juanvanyo/FreeCAD-GDT
Glider Inżynieria Zawiera narzędzia do projektowania paralotni i latawców z wykorzystaniem biblioteki OpenGlider. booya https://github.com/booya-at/OpenGlider
KicadStepUp Inżynieria Ma on na celu pomóc użytkownikom KiCad i FreeCAD we współpracy przy projektowaniu elektrycznym (ECAD) i mechanicznym (MCAD). W FreeCAD można zaprojektować płytkę drukowaną i wepchnąć ją do KiCad; alternatywnie, płytka może być zaprojektowana w KiCad, może być zaimportowana przez FreeCAD, może być edytowana za pomocą środowiska pracy Szkicownik i wepchnięta z powrotem do KiCad. Model 3D, płyty i obudowa, mogą być wyeksportowane do VRML z właściwościami materiałów do użycia w KiCad lub Blenderze.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa).

easyw https://github.com/easyw/kicadStepUpMod
LCInterlocking Inżynieria Zawiera narzędzia do tworzenia zazębiających się części, które mogą być cięte laserem. Można dodać zakładki i zawiasy, a szkic można wyeksportować do SVG. execuc https://github.com/execuc/LCInterlocking
Środowisko pracy Maker Inżynieria Środowisko pracy Maker składa się z systemu komponentów mechatronicznych i systemu komponentów optycznych. Użytkownik może modyfikować te komponenty, aby dostosować swój własny system. David Muñoz https://github.com/URJCMakerGroup/MakerWorkbench
OSE 3D Printer Inżynieria Środowisko pracy do projektowania drukarek 3D autorstwa Open Source Ecology dla Distributive Enterprise. G Roques https://github.com/gbroques/ose-3d-printer-workbench
Pyrate Inżynieria Jest on używany do projektowania soczewek optycznych. Celem projektu jest stworzenie raytracera optycznego dla izotropowych, jednorodnych anizotropowych i niejednorodnych izotropowych ośrodków GRIN. mess42, joha2 https://github.com/mess42/pyrate
Rocket Inżynieria Dostarcza narzędzi do projektowania modeli i amatorskich rakiet. Użytkownicy mogą szybko i łatwo tworzyć elementy rakiet nadające się do druku 3D, frezowania CNC lub cięcia laserowego. DavesRocketShop https://github.com/davesrocketshop/Rocket.git
SheetMetal Inżynieria Dostarcza narzędzi do projektowania obiektu wykonanego z arkusza zagiętego, takiego jak metalowa pokrywa lub obudowa. Użytkownik rozpoczyna pracę z płaskim arkuszem, a następnie używa narzędzi do wytłaczania i zginania powierzchni obiektu, aż do uzyskania pożądanego kształtu. Korpus może być następnie rozłożony w celu uzyskania wymaganego płaskiego materiału i wykorzystania go jako materiału wejściowego dla frezarek lub wycinarek laserowych. Shai Seger and Ulrich Brammer https://github.com/shaise/FreeCAD_SheetMetal
Ship Inżynieria Jest używany do tworzenia struktur, które są wspólne dla statków. Obecnie poszukuje opiekuna. Jose Luis Cercós Pita https://github.com/FreeCAD/freecad.ship
CADExchanger Informacje i dane Jest to rozszerzenie, które pozwala programowi FreeCAD importować i eksportować formaty plików obsługiwane przez komercyjną aplikację "CAD Exchanger", takie jak Rhino 3dm lub ACIS sat, oraz formaty siatek takie jak OBJ i STL. yorikvanhavre https://github.com/yorikvanhavre/CADExchanger
dxf_library Informacje i dane Instaluje importer i eksporter DXF Python. Było to wymagane w wersjach FreeCAD v0.15 i niższych. Nie jest już potrzebne, gdy używasz wbudowanego importera DXF w wersji v0.16 i wyższej. Ta biblioteka jest nadal potrzebna, jeśli chcesz jawnie używać importera Python lub jeśli chcesz eksportować bezpośrednio z modelu 3D. Proszę zauważyć, że wbudowany importer jest szybszy niż importer Python, ale w wielu przypadkach importer Python daje lepsze rezultaty. yorikvanhavre https://github.com/yorikvanhavre/Draft-dxf-importer
DynamicData Informacje i dane Jest to rozszerzenie, które pozwala na tworzenie obiektów kontenerowych do przechowywania niestandardowych właściwości dowolnego typu obsługiwanego przez FreeCAD, na przykład długości lub umiejscowienia. Te niestandardowe właściwości mogą być następnie użyte w wyrażeniach matematycznych tak jak inne właściwości w środowisku Szkicownik lub Arkusz kalkulacyjny. mwganson https://github.com/mwganson/DynamicData
InventorLoader Informacje i dane Jest to rozszerzenie przeznaczone do importu plików programu Autodesk Inventor. Obecnie można wyświetlać tylko części (IPT), nie można wyświetlać zespołów (IAM) ani rysunków (IDW). Ponieważ pliki Inventor zawierają kompletną reprezentację modelu ACIS, można również importować pliki SAT i SAB. Eksport nie będzie obsługiwany, ani do formatu IPT, ani do SAT. jmplonka https://github.com/jmplonka/InventorLoader
ImportNURBS Informacje i dane Narzędzie do dodania wsparcia dla importu plików 3dm przy użyciu otwartej biblioteki rhino3dm Uwagaː To narzędzie jest wciąż w fazie rozwoju. keithsloan52 https://github.com/KeithSloan/ImportNURBS
Automatyczna dokumentacja OSH Informacje i dane Generowanie zestawień BOM i wysokiej jakości obrazów do instrukcji montażu. Pieter Hijma, JC Mariscal-Melgar https://codeberg.org/osh-autodoc/osh-autodoc-workbench
Plot Informacje i dane Jest to warstwa na warstwie modułu Matplotlib Pythona służąca do tworzenia wykresów funkcji matematycznych i wektorów punktów. Jose Luis Cercós Pita https://github.com/FreeCAD/freecad.plot
Reporting Informacje i dane Dodaje narzędzia do wyodrębniania informacji z dokumentu FreeCAD przy użyciu poleceń SQL i wyświetlania wyników w arkuszu kalkulacyjnym. Polecenia SQL mogą być używane z poziomu graficznego interfejsu użytkownika lub skryptów Pythona. Działa w podobny sposób jak harmonogram środowiska Architektura, ale jest bardziej rozbudowany dzięki elastyczności, którą zapewnia SQL. furti https://github.com/furti/FreeCAD-Reporting
WebTools Informacje i dane Zawiera szereg narzędzi do komunikacji z usługami sieciowymi, takimi jak Git, serwer BIM i Sketchfab. yorikvanhavre https://github.com/yorikvanhavre/WebTools
YAML Informacje i dane Jest to rozszerzenie, które dodaje importer do ładowania i manipulowania obiektami z plików YAML. W ten sposób łatwiej jest projektować i sprawdzać części 3D przed produkcją. Mambix https://github.com/Mambix/FreeCAD-yaml-workspace
3DfindIT Części 3DfindIT.com, wyszukiwarka inżynierska komponentów 3D od CADENAS, zapewnia użytkownikom łatwy dostęp do milionów modeli CAD od tysięcy międzynarodowych producentów oraz szereg intuicyjnych metod wyszukiwania. tsielaff, berndhahnebach https://github.com/cadenasgmbh/3dfindit-freecad-integration
BOLTSFC Części Jest to rozszerzenie, które pozwala na korzystanie z "Otwartej biblioteki specyfikacji technicznych" BOLTS, która jest zbiorem obiektów takich jak nakrętki, śruby, wkręty i tak dalej, zdefiniowanych parametrycznie. jreinhardt, berndhahnebach https://github.com/berndhahnebach/BOLTSFC
CadQuery Części Pozwala użytkownikom na projektowanie parametrycznych modeli 3D CAD zdefiniowanych przez CadQuery CAD scripting API. Zawiera w pełni funkcjonalny edytor z autouzupełnianiem, kolorowaniem składni, numerowaniem linii i składaniem kodu. Dołączone są przykładowe skrypty. Zmienne skryptu mogą być edytowane dynamicznie poprzez użycie okna dialogowego parametrów. To środowisko robocze zawiera również cqparts, która jest biblioteką dodającą wsparcie dla części i złożeń z wiązaniami na wierzchu CadQuery. jmwright https://github.com/jmwright/cadquery-freecad-module
Fasteners Workbench Części Jest to środowisko pracy, które zapewnia różne elementy złączne, śruby, wkręty, nakrętki itp. mocowane do modelu zgodnie z normami ISO. Ulrich Bramar (@ulrich1a) oraz Shai Seger (@shais) https://github.com/shaise/FreeCAD_FastenersWB
FCGear Części Jest to rozszerzenie, które dodaje wiele różnych kół zębatych, takich jak cylindryczne ewolwentowe, ewolwentowe zębate, cylindryczne cykloidalne, sferyczne ewolwentowe stożkowe i koronowe. looooo https://github.com/looooo/freecad.gears
Frametools Części Jest to rozszerzenie z narzędziami do tworzenia ram i belek, w tym dwóch przecinających się belek, w których jedna belka jest przecinana przez płaszczyznę lub przez inną belkę. looooo https://github.com/looooo/freecad.frametools
Marz Guitar Design Części IUmożliwia on projektowanie parametrycznych gitar typu "bryła", importując pliki svg 2D w celu uzyskania niestandardowych kształtów i funkcji. mnesarco Github
Parts Library Części Jest to rozszerzenie, które pobiera bibliotekę części w formacie STEP .step lub w formacie FreeCAD .FCStd, które można zaimportować do dokumentu. Użytkownicy mogą dodać zawartość do tej biblioteki poprzez rozwidlenie repozytorium, dodanie własnych części na dozwolonej licencji CC-BY 3.0 i przesłanie pull requestu w celu połączenia nowych obiektów. Community https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-library
PCB Części Jest to narzędzie pozwalające użytkownikowi na import i tworzenie obwodów drukowanych (PCB) w programie FreeCAD. Obsługuje warstwy, kolory, folie, importuje modele Step i Iges oraz wyświetla otwory i przelotki. marmni https://github.com/marmni/FreeCAD-PCB
Retr3d Części Jest to framework zaprojektowany do modelowania i produkcji części do druku 3D z odpadów elektronicznych. Intencją tego projektu jest recykling e-odpadów i promocja druku 3D, szczególnie w rozwijających się gospodarkach. Maaphoo https://github.com/Maaphoo/Retr3d
Stemfie Części Jest to środowisko pracy, które generuje zestaw parametrycznych części dla Stemfie Project. Stemfie Community https://github.com/bilbaomakers/StemfieWB
Symbols Library Części Jest to rozszerzenie, które pobiera bibliotekę symboli SVG, które mogą być używane w programie FreeCAD, szczególnie w środowisku pracy TechDraw do tworzenia dokumentacji technicznej. Użytkownicy mogą dodawać zawartość do tej biblioteki poprzez rozwidlenie repozytorium, dodanie własnych symboli na dozwolonej licencji CC-BY 3.0 i wysłanie pull requestu w celu połączenia nowych obiektów. Community https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-symbols
ThreadProfile Części Dostarcza narzędzi do tworzenia parametrycznych profili gwintów 2D kompatybilnych z narzędziami do wyciągania w środowiskach Część i Projekt Części. mwganson https://github.com/mwganson/ThreadProfile
Nodes Programowanie Wizualne narzędzie do tworzenia skryptów dla FreeCAD z wykorzystaniem pyqt-node-editor. j8sr0230 https://github.com/j8sr0230/Nodes
Pivy_trackers Programowanie Pivy_trackery zapewniają programiście Pythona łatwy sposób na bezpośrednie manipulowanie scenografią Coin3D poprzez generowanie określonych struktur węzłów scenograficznych, które są następnie wstawiane i dostępne poprzez klasy pivy_tracker. joelgraff https://github.com/joelgraff/pivy_trackers
Animacja Pseudo-złożenie Zawiera wiele narzędzi do symulowania ruchu części, tworzenia sekwencji obrazów, a tym samym tworzenia animacji. Pozycja i obrót obiektów mogą być zmieniane w różnym czasie, ale także inne właściwości, takie jak widoczność, przezroczystość, kolor kształtu i pozycja kamery. microelly2 https://github.com/microelly2/Animation
ExplodedAssembly Pseudo-złożenie Umożliwia tworzenie widoków rozstrzelonych i animacji złożeń. Wcześniej był znany jako „ExplodedAnimation”. JMG1 https://github.com/JMG1/ExplodedAssembly
Fcmcua Pseudo-złożenie Połącz sterownik ruchu ze złożeniem FreeCAD za pomocą OPC UA. Środowisko pracy dostarcza funkcji do symulacji maszyn, które są sterowane np. przez programowalny sterownik logiczny (PLC), pod warunkiem, że PLC obsługuje OPC UA. Heissgetraenk https://github.com/heissgetraenk/fcmcua
Lattice2 Pseudo-złożenie Dostarcza narzędzi do pracy z umieszczeniami i tablicami umieszczeń. Jest to rodzaj warsztatu montażowego, ale nie ma tam żadnych wiązań ani relacji. Zamiast tego, środowisko pracy skupia się na tablicach rozmieszczeń, które mogą być generowane, łączone, przekształcane, nakładane i wypełniane kształtami. Może również tworzyć zespoły rozbite DeepSOIC https://github.com/DeepSOIC/Lattice2
Manipulator Pseudo-złożenie Jego celem jest pomoc użytkownikom w wyrównywaniu, przesuwaniu, obracaniu i mierzeniu obiektów 3D poprzez przyjazny interfejs graficzny. easyw https://github.com/easyw/Manipulator
Part-o-magic Pseudo-złożenie Jest to eksperymentalne środowisko pracy, które dostarcza pewnych ulepszeń do kontenerów Std: Część i Projekt Części: Zawartość (automatyczne grupowanie, automatyzacja widoczności, itp.), w celu pracy z dokumentami, które mają wiele części z głęboką hierarchią cech. Dostarcza pojemnik podobny do Zawartości środowiska pracy Część i dla innych środowisk pracy, które produkują kształty bryłowe. Part-o-magic nie dostarcza wiązań montażowych, ale zawarte narzędzia mogą być użyteczne w połączeniu z prawdziwym środowiskiem złożeń.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

DeepSOIC https://github.com/DeepSOIC/Part-o-magic
Workfeature Pseudo-złożenie Dostarcza on narzędzi do tworzenia różnych punktów, osi i płaszczyzn, aby ułatwić tworzenie złożeń. Jest to środowisko pracy oparte na starszej makrodefinicji Właściwości użytkowe, która znajdowała się na stronie Przepisy na makropolecenia. Obecnie makro ma nieco więcej funkcji niż środowisko pracy, ale docelowo środowisko robocze będzie integrować wszystkie istniejące narzędzia makra. Różnią się także graficznym interfejsem użytkownika, makro tworzy panel obok widoku drzewa i panelu zadań, podczas gdy środowisko pracy udostępnia swoje narzędzia w paskach narzędziowych, tak jak inne środowiska pracy. Rentlau https://github.com/Rentlau/WorkFeature-WB
Kerkythea Renderowanie Dodaje prosty eksporter do tworzenia plików XML do użytku z darmowym rendererem Kerkythea. marmni https://github.com/marmni/FreeCAD-Kerkythea/blob/master/exportToKerkythea.FCMacro
Movie Rendering Animowanie ujęć z kamer i obiektów, nagrywanie i odtwarzanie wideo. Francisco Rosa https://github.com/Francisco-Rosa/FreeCAD-Movie
POV-Ray-Rendering Renderowanie Tworzy renderingi Twojego modelu FreeCAD i jest bardzo łatwy w użyciu, ale oferuje również wszystkie opcje dla zaawansowanych użytkowników. The_Raytracers https://github.com/TheRaytracers/freecad-povray-render
Render Renderowanie Może produkować wysokiej jakości renderowane obrazy, używając zewnętrznych silników renderujących open-source, takich jak Pov-ray, Luxrender i Appleseed. Render jest zamiennikiem dla środowiska pracyRaytracing, i używa tych samych szablonów, więc są kompatybilne. W przyszłości Render może również wspierać silniki Kerkythea, EEVEE Blendera i CadRays OpenCascade. yorikvanhavre https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-render
3D Printing Tools Kształty Posiada narzędzia do wykonywania drobnych zmian w siatkach importowanych z zewnętrznych plików, takich jak STL. mark1791 https://github.com/mark1791/3D_Printing_Tools
Cura Engine Kształty Jest to rozszerzenie, które integruje CuraEngine z FreeCAD w celu ułatwienia generowania gcode dla druku 3D. Ten dodatek nie jest utrzymywany od 2014 roku i nie działa już z ostatnimi wersjami CuraEngine. cblt2l https://github.com/cblt2l/FreeCAD-CuraEngine-Plugin
CurvedShapes Kształty Posiada narzędzia do tworzenia krzywych przestrzennych z profili 2D chbergmann https://github.com/chbergmann/CurvedShapesWorkbench
Curves Kształty Jest to zbiór narzędzi do tworzenia i edycji krzywych i powierzchni NURBS. tomate44 (Chris_G) https://github.com/tomate44/CurvesWB
Defeaturing Kształty Udostępnia narzędzia do edycji obiektów STEP w celu usunięcia cech takich jak otwory, powierzchnie i krawędzie oraz wykonania pewnych operacji na uproszczonych obiektach. easyw https://github.com/easyw/Defeaturing_WB
Design456 Kształt Bezpośrednie narzędzia do modelowania dla FreeCAD. Mariwan Jalal https://github.com/MariwanJ/Design456
Lithophane Kształty Jest to rozszerzenie umożliwiające konwersję dostarczonego obrazu do postaci "litofanu" na potrzeby druku 3D. Litofan jest obrazem, który może być prawidłowo widziany tylko wtedy, gdy jest oświetlony od tyłu. Dodatek został rozwinięty i od pewnego czasu jest dostępny w Menadżerze dodatków jako środowisko pracy. furti https://github.com/furti/FreeCAD-Lithophane
MeshRemodel Kształty Zapewnia narzędzia, które pomagają ponownie utworzyć lub przemodelować importowane obiekty siatkowe w celu uzyskania bryłowego kształtu. Przepływ pracy polega na tworzeniu punktów z wierzchołków siatki i używaniu ich do tworzenia szkiców, które następnie mogą być wytłaczane. mwganson https://github.com/mwganson/MeshRemodel
Nurbs Kształty Jest to zbiór skryptów do zarządzania dowolnie ukształtowanymi powierzchniami i krzywymi. microelly2 https://github.com/microelly2/freecad-nurbs
Piramidy i wielościany Kształty Posiada narzędzia do generowania piramid, wielościanów foremnych i sfer geodezyjnych, w pełni skalowalnych i użytecznych jak bryły foremne. eddyverl https://github.com/eddyverl/FreeCAD-Pyramids-and-Polyhedrons
Reconstruction Kształty Udostępnia narzędzia do rekonstrukcji modeli z obrazów. microelly2 https://github.com/microelly2/reconstruction
Tkanina Kształty Jest to zbiór narzędzi do modelowania powierzchniowego NURBS skoncentrowanych na niskich stopniach i ciągłości szwów. Tkanina (Silk) to nowa nazwa projektu NURBSlib-EVM. edwardvmills https://github.com/edwardvmills/Silk
Slic3r-tools Kształty Umożliwia eksport części, oraz otwarcie wynikowego STL w Slic3r. Można ustawić domyślny profil wydruku i bezpośrednio uzyskać informacje o zasobach, które zostaną użyte do jego wydrukowania 3D, a także szybko wygenerować plik .gcode. limikael https://github.com/limikael/freecad-slic3r-tools
SlopedPlanesMacro Kształty Pozwala budować figury kontrolujące nachylenie powierzchni obiektów. Damian Caceres Moreno https://github.com/luzpaz/SlopedPlanesMacro
Cfd Symulacja Zapewnia graficzny interfejs do solvera OpenFOAM do wykonywania symulacji obliczeniowej dynamiki płynów (CFD). qingfengxia https://github.com/qingfengxia/Cfd
CfdOF Symulacja Jest to rozwinięcie środowiska pracy CFD, które skupia się na łatwości użycia. Jest przeznaczone dla osób, które dopiero zaczynają pracę w świecie CFD i OpenFOAM. jaheyns https://github.com/jaheyns/CfdOF
DesignSPHysics Symulacja Zapewnia graficzny interfejs użytkownika do DualSPHysics, solvera dynamiki płynów wykorzystującego model wygładzonej hydrodynamiki cząstek (SPH). ndrs92 https://github.com/DualSPHysics/DesignSPHysics
EM Symulacja Zapewnia on interfejs graficzny dla różnych solverów poprzez FastFieldSolvers. W chwili obecnej obsługuje solwer impedancji magneto-quasistatycznej 3D FastHenry. Wsparcie dla elektrostatycznego solvera 3D FasterCap jest realizowane. FastFieldSolvers S.R.L. https://github.com/ediloren/EM-Workbench-for-FreeCAD
FEM FrontISTR Symulacja Stanowi on interfejs graficzny dla FrontISTR, otwartego, wielkoskalowego, równoległego programu MES do nieliniowej analizy strukturalnej. kinagaki https://github.com/FrontISTR/FEM_FrontISTR
FEMbyGEN Symulacja Zapewnia prosty interfejs do wyboru najlepszego rozwiązania, pokazując zachowanie strukturalne Twoich projektów na ekranie dla analizy parametrycznej i wielu sytuacji obciążenia. Serdar Ince, Ögeday Yavuz, Rahul Jhuree https://github.com/Serince/FEMbyGEN

Tłumaczenie interfejsu zewnętrznych środowisk pracy

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Wiki Tłumaczenie interfejsu zewnętrznych Środowisk pracy.