Taslak Tezgahı

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Draft Workbench and the translation is 4% complete.
Outdated translations are marked like this.
Draft workbench icon

Introduction

Giriş

Taslak Tezgahı, basit 2D nesneler çizmenize izin verir ve daha sonra bunları değiştirmek için birkaç araç sunar. Ayrıca, geometrinizin konumunu tam olarak kontrol etmek için bir çalışma düzlemi, bir ızgara ve bir bağlama sistemi tanımlamak için araçlar sağlar.

Oluşturulan 2D nesneler genel çizim için Inkscape veya Autocad'e benzer bir şekilde kullanılabilir. Bu 2D şekiller ayrıca diğer tezgahlarla oluşturulan 3D nesnelerin temel bileşenleri olarak da kullanılabilir, örneğin, Parça tezgahı ve Mimari tezgah gibi. Taslak nesnelerin Eskiz tezgahı 'na dönüştürülmesi de mümkündür; bu, şekillerden katı cisimlerin oluşturulması için Parça tasarım tezgahı ile de kullanılabileceği anlamına gelir.

The Draft Workbench also provides tools to define a working plane, a grid, and a snapping system to precisely control the position of geometry.

FreeCAD öncelikle bir 3D modelleme uygulamasıdır ve bu nedenle 2D araçları diğer çizim programlarındaki kadar gelişmiş değildir. Öncelikli hedefiniz karmaşık 2D çizimler ve DXF dosyalarının üretimi ise ve 3D modellemeye gerek duymuyorsanız, teknik taslaklar için LibreCAD, QCad,TurboCad ve diğerleri gibi özel bir yazılım programı düşünebilirsiniz.

The image shows the grid aligned with the XY plane.
On the left, in white, several planar objects.
On the right a non-planar Draft Wire used as the Path Object of a Draft PathArray.

Drafting

 • Line: creates a straight line.
 • Polyline: creates a polyline (also called wire), a sequence of several connected line segments.
 • Fillet: creates a fillet, a rounded corner, or a chamfer, a straight edge, between two Draft Lines.
 • Arc tools:
 • Arc: creates a circular arc from a center, a radius, a start angle and an aperture angle.
 • Arc by 3 points: creates a circular arc from three points that define its circumference.
 • Circle: creates a circle from a center and a radius.
 • Ellipse: creates an ellipse from two points defining a rectangle in which the ellipse will fit.
 • Rectangle: creates a rectangle from two points.
 • Polygon: creates a regular polygon from a center and a radius.
 • B-spline: creates a B-spline curve from several points.
 • Bézier tools:
 • Point: creates a simple point.
 • Facebinder: creates a surface object from selected faces.
 • ShapeString: creates a compound shape that represents a text string.

Annotation

 • Text: creates a multi-line text at a given point.
 • Dimension: creates a linear dimension, a radial dimension or an angular dimension.
 • Label: creates a multi-line text with a 2-segment leader line and an arrow.
 • Annotation styles...: allows you to define styles that affect the visual properties of annotation-like objects.

Modification

 • Move: moves or copies selected objects from one point to another.
 • Rotate: rotates or copies selected objects around a center point by a given angle.
 • Scale: scales or copies selected objects around a base point.
 • Mirror: creates mirrored copies from selected objects.
 • Offset: offsets each segment of a selected object over a given distance, or creates an offset copy of the selected object.
 • Trimex: trims or extends a selected object.
 • Stretch: stretches objects by moving selected points.
 • Clone: creates linked copies, clones, of selected objects.
 • Array tools:
 • Array: creates an orthogonal array from a selected object. It can optionally create a Link array.
 • Polar array: creates an array from a selected object by placing copies along a circumference. It can optionally create a Link array.
 • Circular array: creates an array from a selected object by placing copies along concentric circumferences. It can optionally create a Link array.
 • Path array: creates an array from a selected object by placing copies along a path.
 • Point Array: creates an array from a selected object by placing copies at the points from a point compound.
 • Edit: puts selected objects in Draft Edit mode. In this mode the properties of objects can be edited graphically.
 • Subelement highlight: temporarily highlights selected objects, or the base objects of selected objects.
 • Upgrade: upgrades selected objects.

Draft Tray

The Draft Tray allows selecting the working plane, defining style settings, toggling construction mode, and specifying the active layer or group.

 • Select Plane: defines the current Draft working plane. Also available in the menu: Draft → Utilities → Select Plane.
 • Set style: sets the default style for new objects. Also available in the menu: Draft → Utilities → Set style.
 • Toggle construction mode: switches Draft construction mode on or off. Also available in the menu: Draft → Utilities → Toggle construction mode.

Draft annotation scale widget

With the Draft annotation scale widget the Draft annotation scale can be specified.

Draft snap widget

The Draft snap widget can be used as an alternative for the Draft snap toolbar.

Draft snap toolbar

The Draft snap toolbar allows selecting the active snap options. The buttons belonging to active options stay depressed. For general information about snapping see: Draft Snap.

 • Snap lock: enables or disables snapping globally.
 • Snap angle: snaps to the special cardinal points on circular edges, at multiples of 30° and 45°.
 • Snap extension: snaps to an imaginary line that extends beyond the endpoints of straight edges.
 • Snap parallel: snaps to an imaginary line parallel to straight edges.
 • Snap special: snaps to special points defined by the object.
 • Snap near: snaps to the nearest point on faces and edges.
 • Snap ortho: snaps to imaginary lines that cross the previous point at multiples of 45°.
 • Snap grid: snaps to the intersections of grid lines.

Yararlı ek araçlar

Additional tools

Seçilen nesneye bağlı olarak ek araçlar, Taslak → Araçlar yoluyla veya sağ tıklama menüsünden ulaşılabilir.

 • Heal: heals problematic Draft objects found in very old files.

Ek özellikler

 • Koordinatlar: Yeni bir nokta tanımlamak için 3B görünüme tıklamak yerine koordinatları girer.
 • Constraining: imleci bir önceki noktaya göre yatay veya dikey hareketlerle sınırlandırır.
 • Yakalama: Mevcut nesnelerdeki veya ızgaradaki özel yerlere yeni noktalar yerleştirir.

Tree view context menu

The following additional options are available in the Tree view context menu:

Default options

For most Draft objects the following option is available:

If there is an active document the context menu contains an additional sub-menu:

 • Utilities: a subset of the tools available in the main Draft Utilities menu.

Layer container options

For a Draft LayerContainer these additional options are available:

Layer options

For a Draft Layer these additional options are available:

Text options

For a Draft Text and a Draft Label that contains one or more hyperlinks, to a local or remote file or an URL, this additional option is available:

 • Open hyperlinks: the hyperlinks are opened in the appropriate application (as defined by the OS). There is a warning in the case of multiple hyperlinks. introduced in version 0.22

Wire options

For a Draft Line and a Draft Wire this additional option is available:

 • Flatten: flattens the wire on the current Draft working plane. This option does not work properly in version 0.19 and below.

Working plane proxy options

For a Draft WorkingPlaneProxy these additional options are available:

 • Write objects state: updates the GörünümVisibility Map property of the working plane proxy with the current visibility state of objects in the document.

3D view context menu

The following additional options are available in the 3D view context menu:

Default options

If there is an active document the context menu contains one additional sub-menu:

 • Utilities: a subset of the tools available in the main Draft Utilities menu.

Text options

See above.

Obsolete tools

 • Array: creates an orthogonal array from a selected object. The created array can be turned into a polar array or a circular array by changing its VeriArray Type property. Not available in version 0.21 and above.
 • Drawing: inserts views of selected objects into a drawing page. Not available in version 0.21 and above.

Seçenekler

Dosya formatları

Taslak modül, FreeCAD'e aşağıdaki dosya formatları için içe aktarıcı ve dışa aktarıcı sağlar:

Unit tests

See also: Test Workbench.

To run the unit tests of the workbench execute the following from the operating system terminal:

freecad -t TestDraft

Betik

Taslak modulu Taslak API kullanarak, Python konsolunda ve makrolar da kullanabilirsiniz.

The workbench includes a module to create samples of all objects in a new document.

Use this to test that all objects are produced correctly:

import drafttests.draft_test_objects as dto
doc = dto.create_test_file()

Inspecting the code of this module can help to understand the programming interface.

Tutorials