Kreslení Text

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Draft Text and the translation is 8% complete.
Outdated translations are marked like this.

Draft Text

Umístění Menu
Draft → Text
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
T E
Představen ve verzi
-
Viz také
Nikdo

Description

Popis

Nástroj Text vkládá text k zadanému bodu v aktuálnímu dokumentu. Použije se tloušťka čáry a barva předem zadaná v záložce Nástrojů.

To create a text element with an arrow use the Draft Label command instead.

Usage

See also: Draft Tray and Draft Snap.

Použití

 1. Stiskněte tlačítko Text nebo klávesy T a potom E
 2. Klikněte na bod ve 3D pohledu nebo zadejte jeho souřadnice
 3. Vložte požadovaný text, mezi každým řádkem stiskněte ENTER
 4. Klávesu ENTER stiskněte 2x pro ukončení operace.

Volby

The single character keyboard shortcuts available in the task panel can be changed. See Draft Preferences. The shortcuts mentioned here are the default shortcuts (for version 0.22).

 • Stisknutí klávesy CTRL přichytí Váš bod k nejbližšímu uchopovacímu místu, nezávisle na vzdálenosti od něho.
 • Pro zadání souřadnic ručně, jednoduše zadejte číslo a stiskněte ENTER mezi každou z komponent X, Y a Z.
 • Stiskněte klávesu ESC nebo tlačítko Cancel pro ukončení aktuálního příkazu
 • Stisknutím ENTER nebo Šipka dolu při úpravě textu můžete vložit nebo editovat další řádek textu.
 • Stisknutím klávesy Šipka nahoru můžete editovat předcházející řádek textu.
 • Dvojím stisknutím ENTER (t.j. nevyplnění posledního řádku) přidáte text do dokumentu a ukončíte editor.

Notes

Vlastnosti

 • ÚdajePozice: Základní bod textového bloku
 • ÚdajeŠtítek textu: Obsah textového bloku
 • PohledMód zobrazení: Specifikuje jestli je text zarovnán podle os nebo vždy míří směrem ke kameře
 • PohledVelikost fontu: Velikost písmen
 • PohledZarovnání: Specifikuje zda je text zarovnán vlevo, vpravo nebo na střed od základního bodu.
 • PohledMezera mezi řádky: Specifikuje mezeru mezi řádky textu.
 • PohledRotace: Specifikuje rotaci, která bude aplikována na text.
 • PohledOsa rotace: Specifikuje osu, která bude použita pro rotaci.
 • PohledNázev fontu: Font použitý pro kreslení textu. Může to být název fontu, jako např. "Arial", default styl jako je "sans", "serif" nebo "mono" nebo rodina jako je "Arial,Helvetica,sans" nebo jméno se stylem jako je "Arial:Bold". Není-li zadaný font nalezen v systému, je místo něj použit obecný font.

See also: Property editor.

A Draft Text object is derived from an App FeaturePython object and inherits all its properties. The following properties are additional unless otherwise stated.

Data

Base

 • ÚdajePlacement (Placement): specifies the position of the text in the 3D view. See Placement.
 • ÚdajeText (StringList): specifies the contents of the text. Each item in the list represents a new text line.

View

Annotation

 • PohledAnnotation Style (Enumeration): specifies the annotation style applied to the text. See Draft AnnotationStyleEditor.
 • PohledScale Multiplier (Float): specifies the general scaling factor applied to the text.

Display Options

 • PohledDisplay Mode (Enumeration): specifies how the text is displayed. If it is World the text will be displayed on a plane defined by its ÚdajePlacement. If it is Screen the text will always face the screen. This is an inherited property. The mentioned options are the renamed options (introduced in version 0.21).

Graphics

 • PohledLine Color (Color): not used.
 • PohledLine Width (Float): not used.

Text

 • PohledFont Name (Font): specifies the font used to draw the text. It can be a font name, such as Arial, a default style such as sans, serif or mono, a family such as Arial,Helvetica,sans, or a name with a style such as Arial:Bold. If the given font is not found on the system, a default font is used instead.
 • PohledFont Size (Length): specifies the size of the letters. The text can be invisible in the 3D view if this value is very small.
 • PohledJustification (Enumeration): specifies if the alignment of the text: Left, Center or Right.
 • PohledLine Spacing (Float): specifies the factor applied to the default line height of the text.
 • PohledText Color (Color): specifies the color of the text.

Scripting

Skriptování

Nástroj Text může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

To create a Draft Text use the make_text method (introduced in version 0.19) of the Draft module. This method replaces the deprecated makeText method.

text = make_text(string, placement=None, screen=False)
 • Vytvoří objekt Text na zadaném bodě, je-li poskytnut vektor, s textem obsahujícím řetězec nebo řetězce v seznamu list, jeden řetězec na jeden řádek. * Je použita aktuální barva a výška textu a font specifikovaný v přednastaveních.
 • Je-li screenmode True, text se vždy zobrazuje ve směru pohledu, jinak leží v rovině XY.
 • Vrací nově vytvořený objekt.

The view properties of text can be changed by overwriting its attributes; for example, overwrite ViewObject.FontSize with the new size in millimeters.

Příklad:

import FreeCAD as App
import Draft

doc = App.newDocument()

t1 = "This is a sample text"
p1 = App.Vector(0, 0, 0)

t2 = ["First line", "second line"]
p2 = App.Vector(1000, 1000, 0)

text1 = Draft.make_text(t1, p1)
text2 = Draft.make_text(t2, p2)
text1.ViewObject.FontSize = 200
text2.ViewObject.FontSize = 200

zaxis = App.Vector(0, 0, 1)

t3 = ["Upside", "down"]
p3 = App.Vector(-1000, -500, 0)
place3 = App.Placement(p3, App.Rotation(zaxis, 180))
text3 = Draft.make_text(t3, place3)
text3.ViewObject.FontSize = 200

doc.recompute()