Rysunek Roboczy: Przyciągnij specjalnie

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Draft Snap Special and the translation is 100% complete.

Rysunek Roboczy: Przyciągnij specjalnie

Lokalizacja w menu
brak
Środowisko pracy
Rysunek Roboczy, Architektura
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.17
Zobacz także
Przyciąganie, Przełącz przyciąganie

Opis

Polecenie Draft Snap Special przyciąga do punktów specjalnych zdefiniowanych przez obiekt. Obsługiwane obiekty to Architektura: Ściana, Architektura: Konstrukcja i Architektura: Wyposażenie.

Przyciąganie drugiego punktu linii do specjalnego punktu ściany, który jest wierzchołkiem obiektu bazowego.

Użycie

Ogólne informacje na temat przyciągania można znaleźć na stronie Przyciąganie.

 1. Upewnij się, że przyciąganie jest włączone. Zobacz stronę Przełącz przyciąganie.
 2. Jeśli opcja Przyciągnij specjalnie nie jest aktywna, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Naciśnij przycisk na pasku narzędzi przyciągania.
  • Przytrzymaj przycisk na pasku narzędzi Widżet przyciągania i w otwartym menu wybierz opcję Przyciągnij specjalnie.
 3. Wybierz polecenia środowiska Rysunku Roboczego lub Architektury, aby utworzyć geometrię.
 4. Uwaga: opcje przyciągania można również zmieniać, gdy polecenie jest aktywne.
 5. Przesuń kursor nad obsługiwany obiekt.
 6. Obiekt zostanie podświetlony.
 7. Jeśli znaleziony zostanie punkt specjalny, zostanie on zaznaczony, a w pobliżu kursora wyświetlona zostanie ikona .
 8. Jeśli obiekt ma wiele punktów specjalnych: opcjonalnie przesuń kursor bliżej innego punktu specjalnego.
 9. Kliknij, aby potwierdzić punkt.

Obsługiwane punkty specjalne

Ustawienia

Zobacz stronę Przyciąganie aby uzyskać więcej informacji.