Rysunek Roboczy: Przyciąganie do najbliższego

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft Snap Near and the translation is 100% complete.

Draft Snap Near.svg Rysunek Roboczy: Przyciągnij do najbliższego

Lokalizacja w menu
brak
Środowisko pracy
Rysunek Roboczy, Architektura
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Przyciąganie, Przełącz przyciąganie

Opis

Opcja Draft Snap Endpoint.svg Przyciągnij do najbliższego powoduje przyciąganie do najbliższego punktu na powierzchniach oraz krawędziach. Ściany i krawędzie mogą należeć do obiektów środowiska pracy Rysunek Roboczy lub Architektura, ale także do obiektów stworzonych w innych środowiskach pracy.

Draft Snap Near example.png

Przyciąganie drugiego punktu prostej do najbliższego punktu na krawędzi

Użycie

Ogólne informacje na temat przyciągania można znaleźć na stronie Przyciąganie.

 1. Upewnij się, że przyciąganie jest włączone. Zobacz Draft Snap Lock.svg Przełącz przyciąganie.
 2. Jeśli opcja Przyciągnij do najbliższego nie jest aktywna, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Naciśnij przycisk Draft Snap Near.svg Przyciągania na pasku narzędzi.
  • Przytrzymaj wciśnięty przycisk Draft Snap Lock.svgToolbar flyout arrow.svg w widżecie przyciągania i w menu wybierz opcję Draft Snap Near.svg Przyciąganie do najbliższego.
 3. Wybierz polecenie Rysunek Roboczy lub Architektura, aby utworzyć geometrię.
 4. Uwaga: opcje przyciągania można zmieniać także wtedy, gdy polecenie jest aktywne.
 5. Przesuń kursor na ścianę lub krawędź.
 6. Ściana lub krawędź zostanie podświetlona.
 7. Jeśli zostanie znaleziony najbliższy punkt, zostanie on zaznaczony.
 8. Opcjonalnie przesuń kursor wzdłuż powierzchni lub krawędzi, aby wybrać inny najbliższy punkt.
 9. Kliknij, aby potwierdzić punkt.

Uwagi

 • Nie jest dobrym pomysłem, aby opcja Przyciągnij do najbliższego była stale aktywna, ponieważ ma ona pierwszeństwo przed wieloma innymi opcjami przyciągania.
 • W wersji wersja 0.20 i poniżej podczas przyciągania do krzywych, narzędzie Draft Snap Near przyciąga je do ich segmentów w oknie widoku 3D, co powoduje niedokładność. Aby uzyskać dokładny punkt na krzywej, w środowisku Rysunek Roboczy narysuj linię w poprzek krzywej, a następnie wytnij linię za pomocą narzędzia przytnij, używając krzywej jako narzędzia tnącego.

Ustawienia

Zobacz stronę Przyciąganie.