Kreslení TělesoDo2D

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Draft Shape2DView and the translation is 18% complete.
Outdated translations are marked like this.

Kreslení TělesoDo2DPohledu

Umístění Menu
Kreslení -> TělesoDo2D
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
Nikdo
Představen ve verzi
-
Viz také
Nikdo

Popis

Tento nástroj umístí do dokumentu 2D objekt, který vznikne zploštěním pohledu vybraného tvaru založeného na objektu díl.

Draft Shape2DView projections can be displayed on a TechDraw Workbench page using the TechDraw DraftView command. Alternatively the TechDraw Workbench offer its own projection commands. But these create projections that are only displayed on the drawing page and not in the 3D view.

Projection of solid shapes onto the XY plane

Použití

  1. Vyberte objekt, ze kterého chcete extrahovat 2D pohled
  2. Stiskněte tlačítko Kreslení TělesoDo2D

How to produce plans and sections with different linewidths

Drawings with different linewidths for viewed and cut lines can easily be produced by using two shape2Dview objects from a same Arch SectionPlane. One of the shape2Dview objects has its projection mode set to Solid, which renders the viewed lines, and another set to Cut lines or Cut faces to render the cut lines. The two shape2Dviews are then placed at the same location, one on top of the other.

Vlastnosti

See also: Property editor.

A Draft Shape2DView object is derived from a Part Part2DObject and inherits all its properties. It also has the following additional properties:

Data

Draft

  • ÚdajeProjection: Směr projekce.
  • ÚdajeProjection Mode: Projekční mód: těleso, individuální plochy nebo řezné čáry.

View

Draft

  • PohledPattern (Enumeration): not used.
  • PohledPattern Size (Float): not used.

Scripting

Skriptování

Nástroj TělesoDo2D může být použit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

shape2dview = make_shape2dview(baseobj, projectionVector=None, facenumbers=[])
  • Přidá 2D tvar do dokumentu, tvar je 2D projekce zadaného objektu.
  • Může být specifikován projekční vektor.
  • Vrací vygenerovaný objekt.
  • Může být zadán seznam čísel ploch, které mají být použity.

Change the ProjectionMode property of the created object if required. It can be: "Solid", "Individual Faces", "Cutlines", "Cutfaces" or "Solid faces".

Příklad:

import FreeCAD as App
import Draft

doc = App.newDocument()

box = doc.addObject("Part::Box", "Box")
box.Length = 2300
box.Width = 500
box.Height = 1000

shape1 = Draft.make_shape2dview(box)

shape2 = Draft.make_shape2dview(box, App.Vector(1, -1, 1))

shape3 = Draft.make_shape2dview(box, App.Vector(-1, 1, 1), [0, 5])
shape3.ProjectionMode = "Individual Faces"

doc.recompute()