Kreslení Otočit

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Draft Rotate and the translation is 17% complete.
Outdated translations are marked like this.

Kreslení Otočit

Umístění Menu
Kreslení → Otočit
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
R O
Představen ve verzi
-
Viz také
Nikdo

Popis

Nástroj Otočit otáčí nebo kopíruje vybrané objekty o zadaný úhel kolem bodu v aktuální pracovní rovině. Není-li vybrán žádný objekt, budete vyzváni k výběru objektu.

The command can be used on 2D objects created with the Draft Workbench or Sketcher Workbench, but also on many 3D objects such as those created with the Part Workbench, PartDesign Workbench or Arch Workbench.

Rotating an object around a center point

Použití

See also: Draft Snap and Draft Constrain.

 1. Vyberte objekt, který chcete otočit nebo zkopírovat
 2. Stiskněte tlačítko Kreslení Otočit nebo klávesy R potom O
 3. Klikněte na střed ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice
 4. Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte referenční úhel
 5. Klikněte na třetí bod ve 3D pohledu nebo zadejte úhel otočení

Volby

The single character keyboard shortcuts available in the task panel can be changed. See Draft Preferences. The shortcuts mentioned here are the default shortcuts (for version 0.22).

 • Stiskněte klávesu X, Y nebo Z po prvním bodu pokud chcete uplatnit vazbu dalšího bodu v příslušné ose.
 • Chcete-li zadat souřadnice ručně jednoduše zadejte číslo a potom stiskněte ENTER mezi každou z komponent X, Y a Z.
 • Stiskněte klávesu T nebo zaklikněte/odklikněte políčko Pokračovat. Je-li nastaven pokračovací mód, bude nástroj Otočit hned po ukončení připraven k otočení nebo kopírování bez nutnosti stisknout znovu tlačítko Otočit.
 • Stisknutí klávesy ALT nebo C nebo kliknutí na tlačítko Kopie vytvoří kopii objektu místo jeho otočení. Podržíte-li stisknutou klávesu ALT po kliknutí na druhý bod, budete moci umístit několik kopií, až dokud neuvolníte klávesu ALT.
 • Stisknutím klávesy CTRL během kreslení vynutíte přichycení vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu nezávisle na vzálenosti od něho.
 • Stisknutím klávesy SHIFT během kreslení nastavíte vazbu vašeho bodu svisle nebo vodorovně v relaci předchozímu bodu.
 • Stisknutím tlačítka ESC nebo Zrušit zrušíte právě probíhající příkaz.

Notes

 • An Object that is attached cannot be rotated with the Draft Rotate command. To rotate it either its ÚdajeSupport object has to be rotated, or its ÚdajeAttachment Offset has to be changed.
 • The base angle concept can be somewhat confusing. Especially since it works only when selecting points, not when specifying the angle using the input field. An explanation of how it works, with an example, can be found in this forum thread.

Preferences

See also: Preferences Editor and Draft Preferences.

 • To reselect the base objects after copying objects: Edit → Preferences... → Draft → General → Select base objects after copying.

Scripting

Skriptování

Nástroj Otočit může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

rotated_list = rotate(objectslist, angle, center=Vector(0,0,0), axis=Vector(0,0,1), copy=False)
 • Otočí zadaný objekt nebo objekty obsažené v zadaném seznamum (list) o daný úhel (angle) kolem středu (je-li zadán) s použitím osy jako osy rotace.
 • Chybí-li osa (axis), bude otočení provedeno podle svislé osy Z.
 • Je-li copymode True, aktuální objekty se nepohnou, ale místo toho jsou vytvořeny jejich kopie.
 • Vrací objekty (nebo jejich kopie, pokud bylo copymode True).

Příklad:

import FreeCAD as App
import Draft

doc = App.newDocument()

polygon1 = Draft.make_polygon(3, radius=300)
Draft.move(polygon1, App.Vector(1000, 0, 0))

# Rotation around the origin
angle1 = 45
rot2 = Draft.rotate(polygon1, angle1, copy=True)
rot3 = Draft.rotate(polygon1, 2*angle1, copy=True)
rot4 = Draft.rotate(polygon1, 4*angle1, copy=True)

polygon2 = Draft.make_polygon(3, radius=1000)
polygon3 = Draft.make_polygon(5, radius=500)
Draft.move(polygon2, App.Vector(2000, 0, 0))
Draft.move(polygon3, App.Vector(2000, 0, 0))

# Rotation around another point
angle2 = 60
cen = App.Vector(3100, 0, 0)
list2 = [polygon2, polygon3]
rot_list2 = Draft.rotate(list2, angle2, center=cen, copy=True)
rot_list3 = Draft.rotate(list2, 2*angle2, center=cen, copy=True)
rot_list4 = Draft.rotate(list2, 4*angle2, center=cen, copy=True)

doc.recompute()