Kreslení TrasovéPole

  From FreeCAD Documentation
  This page is a translated version of the page Draft PathArray and the translation is 7% complete.
  Outdated translations are marked like this.

  Draft PathArray.svg Kreslení TrasovéPole

  Umístění Menu
  Draft → PathArray
  Pracovní stoly
  Kreslení, Architektura
  Výchozí zástupce
  Nikdo
  Představen ve verzi
  -
  Viz také
  Draft Array

  Popis

  Nástroj TrasovéPole umístí vybraný tvar na vybranou trasu. Trasa může být drát nebo jedna nebo více hran. Tvary na trase mohou být volitelně zarovnány podle trasy. Podle potřeby může být specifikován Vektor pro posunutí tvaru tak, že těžiště tvaru bude na trase. Pokud není vybrán žádný objekt, budete vyzváni k jeho výběru.

  Both commands can be used on 2D objects created with the Draft Workbench or Sketcher Workbench, but also on many 3D objects such as those created with the Part Workbench, PartDesign Workbench or Arch Workbench.

  Draft PathArray Example.png

  Draft PathArray

  Použití

  1. Vyberte objekt tvaru, který chcete kopírovat.
  2. Vyberte objekt trasy, po které chcete tvar kopírovat -nebo-
  3. Vyberte nějaké hrany pro určení trasy.
  4. Stiskněte tlačítko Draft PathArray.png Kreslení TrasovéPole.

  Alignment

  The alignment of the elements in a Draft PathArray depends on the properties of the array and the orientation of the source object. The position of the source object is ignored: for the purpose of the array the x, y and z are set to 0. If the ÚdajeAlign property of the array is set to false the orientation of the array elements is identical to that of the source object. If it is set to true the X axis of the local coordinate system of each element placement is tangent to the path. The Y and Z axes of the local coordinate systems depend on the ÚdajeAlign Mode property of the array. Other array properties involved in the alignment include ÚdajeTangent Vector, ÚdajeForce Vertical and ÚdajeVertical Vector.

  Draft PathArray example2.png

  3 arrays based on the same non-planar path. From left to right: Align is false, Align is true with Align Mode Original and Align is true with Align Mode Frenet

  .

  Align Mode

  Three modes are available:

  Original

  This mode comes closest to the single ÚdajeAlign Mode available in version 0.18. It relies on a fixed normal vector. If the path is planar this vector is perpendicular to the plane of the path, else a default vector, the positive Z axis, is used. From this normal vector and the local tangent vector (the local X axis) a cross product is calculated. This new vector is used as the local Z axis. The orientation of the local Y axis is determined from the local X and Z axes.

  Frenet

  This mode uses the local normal vector derived from the path at each element placement. If this vector cannot be determined (for example in the case of a straight segment) a default vector, again the positive Z axis, is used instead. With this vector and the local tangent vector the local coordinate system is determined using the same procedure as in the previous paragraph.

  Tangent

  This mode is similar to ÚdajeAlign Mode Original but includes the possibility to pre-rotate the source object by specifying a ÚdajeTangent Vector.

  Force Vertical and Vertical Vector

  These properties are only available if ÚdajeAlign Mode is Original or Tangent. If ÚdajeForce Vertical is set to true the local coordinate system is calculated in a different manner. The ÚdajeVertical Vector is used as a fixed normal vector. From this normal vector and the local tangent vector (the local X axis) again a cross product is calculated. But now this vector is used as the local Y axis. The orientation of the local Z axis is determined from the local X and Y axes.

  Using these properties can be required if one of the edged of the path is (almost) parallel to the default normal of the path.

  Vlastnosti

  See also: Property editor.

  A Draft PathArray object is derived from a Part Feature object and inherits all its properties (with the exception of some View properties that are not inherited by Link arrays). The following properties are additional unless otherwise stated:

  Data

  Link

  The properties in this group are only available for Link arrays. See Std LinkMake for more information.

  • ÚdajeScale (Float)
  • Údaje (Hidden)Scale Vector (Vector)
  • ÚdajeScale List (VectorList)
  • Údaje (Hidden)Visibility List (BoolList)
  • Údaje (Hidden)Placement List (PlacementList)
  • Údaje (Hidden)Element List (LinkList)
  • Údaje (Hidden)_ Link Touched (Bool)
  • Údaje (Hidden)_ Child Cache (LinkList)
  • Údaje (Hidden)Colored Elements (LinkSubHidden)
  • ÚdajeLink Transform (Bool)

  Alignment

  • ÚdajeBase: Objekt tvaru
  • ÚdajePathObj: Objekt trasy
  • ÚdajePathSubs: Subelementy(hrany) objektu trasy, které budou použity jako trasa
  • ÚdajeCount: Počet kopií tvaru
  • ÚdajeXlate: Vektor posunutí
  • ÚdajeAlign: Hodnota True pro zarovnání tvarů podle trasy, False pro ponechání tvarů podle jejich původní orientace.

  Objects

  • ÚdajeBase (LinkGlobal): specifies the object to duplicate in the array.
  • ÚdajeCount (Integer): specifies the number of elements in the array.
  • ÚdajeExpand Array (Bool): specifies whether to expand the array in the Tree view to enable the selection of its individual elements. Only available for Link arrays.
  • ÚdajePath Object (LinkGlobal): specifies the object to be used for the path. It must contain Edges in its Part TopoShape.
  • ÚdajePath Subelements (LinkSubListGlobal): specifies a list of edges of the ÚdajePath Object. If supplied only these edges are used for the path.

  View

  Link

  The properties in this group, with the exception of the inherited property, are only available for Link arrays. See Std LinkMake for more information.

  • PohledDraw Style (Enumeration)
  • PohledLine Width (FloatConstraint)
  • PohledOverride Material (Bool)
  • PohledPoint Size (FloatConstraint)
  • PohledSelectable (Bool): this is an inherited property that appears in the Selection group for other arrays
  • PohledShape Material (Material)

  Base

  The properties in this group, with the exception of the inherited property, are only available for Link arrays. See Std LinkMake for more information.

  • Pohled (Hidden)Child View Provider (PersistentObject)
  • Pohled (Hidden)Material List (MaterialList)
  • Pohled (Hidden)Override Color List (ColorList)
  • Pohled (Hidden)Override Material List (BoolList)
  • Pohled (Hidden)Proxy (PythonObject): this is an inherited property.

  Display Options

  The properties in this group are inherited properties. See Part Feature for more information.

  • PohledBounding Box (Bool): this property is not inherited by Link arrays.
  • PohledDisplay Mode (Enumeration): for Link arrays it can be Link or ChildView. For other arrays it can be: Flat Lines, Shaded, Wireframe or Points
  • PohledShow In Tree (Bool)
  • PohledVisibility (Bool)

  Draft

  • PohledPattern (Enumeration): not used.
  • PohledPattern Size (Float): not used.

  Object style

  The properties in this group are not inherited by Link arrays.

  Scripting

  Skriptování

  Nástroj TrasovéPole může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

  path_array = make_path_array(base_object, path_object,
                 count=4, extra=App.Vector(0, 0, 0), subelements=None,
                 align=False, align_mode="Original", tan_vector=App.Vector(1, 0, 0),
                 force_vertical=False, vertical_vector=App.Vector(0, 0, 1),
                 use_link=True)
  
  • Rozloží požadovaný počet (count) kopií objektu shapeobject podél trasy pathobject nebo subobject (vybrané hrany) pathobjectu. Volitelně posune každou kopii ve směru a vzdálenosti podle FreeCAD.Vectoru pro nastavení rozdílu mezi středem tvaru a referenčním bodem tvaru. Volitelně zarovná baseobject tangenciálně/normálně/binormálně k trase.

  Příklad:

  import FreeCAD as App
  import Draft
  
  doc = App.newDocument()
  
  p1 = App.Vector(500, -1000, 0)
  p2 = App.Vector(1500, 1000, 0)
  p3 = App.Vector(3000, 500, 0)
  p4 = App.Vector(4500, 100, 0)
  spline = Draft.make_bspline([p1, p2, p3, p4])
  obj = Draft.make_polygon(3, 500)
  
  path_array = Draft.make_path_array(obj, spline, 6)
  doc.recompute()
  
  wire = Draft.make_wire([p1, -p2, -p3, -p4])
  path_array2 = Draft.make_path_array(obj, wire, count=3, extra=App.Vector(0, -500, 0), subelements=["Edge2", "Edge3"], align=True, force_vertical=True)
  doc.recompute()