Rysunek Roboczy: Rozbij kształt

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Draft Downgrade and the translation is 100% complete.

Rysunek Roboczy: Rozbij kształt

Lokalizacja w menu
Modyfikacja → Rozbij kształt
Środowisko pracy
Rysunek Roboczy, Architektura
Domyślny skrót
D N
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Ulepsz kształt, Wytnij

Opis

Polecenie Rozbij kształt spowoduje rozbicie wybranych obiektów. Wynik zależy od liczby wybranych obiektów i ich typu. Polecenie może na przykład zdekomponować bryłę 3D na osobne ściany, a linie łamaną na osobne krawędzie. Jeśli wybrane są dwie ściany, to tworzony jest z nich obiekt środowiska Część - Wytnij. Zauważ, że nie wszystkie obiekty mogą zostać zdekomponowane. To polecenie jest odpowiednikiem polecenia środowiska Rysunek Roboczy Ulepsz kształt.

Dwie nakładające się powierzchnie są degradowane do obiektu Part Cut, który jest degradowany do powierzchni. Ta ściana jest następnie zdekomponowana do zamkniętej linii łamanej, która jest ostatecznie rozbita do oddzielnych krawędzi.

Użycie

 1. Opcjonalnie wybierz jeden lub więcej obiektów.
 2. Polecenie można wywołać na kilka sposobów:
  • Naciśnij przycisk Rozbij kształt,
  • Z menu wybierz opcję Modyfikacja → Rozbij kształt
  • Użyj skrótu klawiszowego D, a następnie N,
 3. Jeśli nie wybrałeś jeszcze obiektu: wybierz obiekt w oknie widoku 3D.

Tworzenie skryptów

Zobacz również: Dokumentacja API generowana automatycznie oraz

Podstawy pisania skryptów dla FreeCAD.

Do obracania obiektów służy metoda downgrade środowiska Rysunek Roboczy.

downgrade_list = downgrade(objects, delete=False, force=None)
 • objects zawiera obiekty, które mają zostać zdegradowane. Może to być pojedynczy obiekt lub lista obiektów.
 • Jeśli parametr delete ma wartość True, obiekty źródłowe są usuwane.
 • force wymusza określony sposób obniżania klasyfikacji poprzez wywołanie określonej funkcji wewnętrznej. Może to być: "explode", "shapify", "subtr", "splitFaces", "cut2", "getWire", "splitWires" lub "splitCompounds".
 • Zwracana jest lista downgrade_list. Jest to lista zawierająca dwie listy: listę nowych obiektów i listę obiektów do usunięcia. Jeśli parametr delete ma wartość True, to druga lista jest pusta.

Przykład:

import FreeCAD as App
import Draft

doc = App.newDocument()

circle = Draft.make_circle(1000)
rectangle = Draft.make_rectangle(2000, 800)
doc.recompute()

add_list1, delete_list1 = Draft.upgrade([circle, rectangle], delete=True)

compound = add_list1[0]
add_list2, delete_list2 = Draft.downgrade(compound, delete=False)
face = add_list2[0]
add_list3, delete_list3 = Draft.downgrade(face, delete=False)

box = doc.addObject("Part::Box", "Box")
box.Length = 2300
box.Width = 800
box.Height = 1000

add_list4, delete_list4 = Draft.downgrade(box, delete=True)

doc.recompute()