Kreslení kružnice

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Draft Circle and the translation is 6% complete.
Outdated translations are marked like this.

Kreslení_Kružnice

Umístění Menu
Kreslení -> Kružnice
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
C I
Představen ve verzi
-
Viz také
Kreslení oblouk

Description

Popis

Nástroj Kružnice vytváří kružnici v aktuální pracovní rovině zadáním dvou bodů: střed a poloměr nebo zadáním tečen nebo kombinací obou způsobů. Použije se tloušťka čáry a barva předem zadaná v záložce Nástrojů. Tento nástroj pracuje stejně jako nástroj Oblouk, kromě toho, že se končí po zadání poloměru.

A Draft Circle can be turned into an arc by setting its ÚdajeFirst Angle and ÚdajeLast Angle properties to different values.

Usage

See also: Draft Tray, Draft Snap and Draft Constrain.

Použití

 1. Stiskněte tlačítko Kružnice nebo klávesy C pak I
 2. Klikněte na první bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice
 3. Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte hodnotu poloměru.

Options

The single character keyboard shortcuts available in the task panel can be changed. See Draft Preferences. The shortcuts mentioned here are the default shortcuts (for version 0.22).

Volby

 • Základní způsob použití nástrije Kružnice je zadáním dvou bodů, středu a bodu na obvodu kružnice, který definuje poloměr.
 • Stiskem ALT můžete vybrat tečnu místo zadání druhého bodu. Můžete tak zkonstruovat několik typů kružnic výběrem jedné dvou nebo tří tečen.
 • Chcete-li zadat souřadnice ručně, jdenoduše vkládejte čísla a stiskněte ENTER mezi každou z komponent X, Y a Z.
 • Stiskněte klávesu T nebo klikněte na zaklikávací políčko pro zatrhnutí nebo odtrhnutí tlačítka Pokračovat. Je-li nastaven pokračovací mód, bude nástroj Kružnice hned po zadání druhého bodu připraven ke kreslení další kružnice bez nutnosti stisknout znovu tlačítko Kružnice.
 • Stisknutím klávesy CTRL během kreslení vynutíte přichycení vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu nezávisle na vzálenosti od něho.
 • Stisknutím klávesy SHIFT během kreslení nastavíte vazbu vašeho bodu svisle nebo vodorovně v relaci ke středu.
 • Stisknutím klávesy I nebo tlačítka Filled zajistíte, že se kružnice tváří jako plocha (musí být uzavřená). Jednoduše se to nastavuje Pohled->Vlastnost Kružnice na "Otevřené čáry" nebo "Drátový model", toto také může být snadno změněno později.
 • Stiskněte klávesu ESC nebo tlačítko Cancel pro ukončení aktuálního příkazu.
 • Kružnice může být po vytvoření změněna na oblouk nastavením počátečního a koncového úhlu na jiné hodnoty.
 • Když je Kružnice v zobrazovacím módu "Jednoduché čáry" může zobrazovat šrafovací vzor nastavením vlastnosti "Vzor" dole.

Notes

 • A Draft Circle can be edited with the Draft Edit command.

Preferences

See also: Preferences Editor and Draft Preferences.

 • If the Edit → Preferences... → Draft → General → Create Part primitives if possible option is checked, the command will create a Part Circle instead of a Draft Circle.

Properties

See also: Property editor.

A Draft Circle object is derived from a Part Part2DObject and inherits all its properties. It also has the following additional properties:

Data

Draft

 • ÚdajeArea (Area): (read-only) specifies the area of the face of the circle. The value will be 0.0 if ÚdajeMake Face if false or the face cannot be created.
 • ÚdajeFirst Angle (Angle): specifies the start angle of the circle, normally .
 • ÚdajeLast Angle (Angle): specifies the end angle of the circle, normally .
 • ÚdajeMake Face (Bool): specifies if the circle makes a face or not. If it is true a face is created, otherwise only the perimeter is considered part of the object. This property only works if the ÚdajeFirst Angle and ÚdajeLast Angle have the same value. Note that and 360° are not considered the same.
 • ÚdajeRadius (Length): specifies the radius of the circle.

View

Draft

 • PohledPattern (Enumeration): specifies the Draft Pattern with which to fill the face of the circle. This property only works if ÚdajeMake Face is true and if PohledDisplay Mode is Flat Lines.
 • PohledPattern Size (Float): specifies the size of the Draft Pattern.

Scripting

Skriptování

Nástroj Kružnice může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

To create a Draft Circle use the make_circle method (introduced in version 0.19) of the Draft module. This method replaces the deprecated makeCircle method.

circle = make_circle(radius, placement=None, face=None, startangle=None, endangle=None, support=None)
circle = make_circle(Part.Edge, placement=None, face=None, startangle=None, endangle=None, support=None)
 • Vytvoří objekt kružnice podle daného poloměru.
 • Je-li zadáno placement (umístění), je využito.
 • Je-li facemode (mód plochy) False, bude kružnice zobrazena jako drát, jinak jako plocha.
 • Jsou-li zadány počáteční a koncový úhel (startangle a endangle) (ve stupních), jsou využity a objekt se zobrazí jako oblouk.
 • Výstupem je nově vytvořený objekt.

Příklad:

import FreeCAD as App
import Draft

doc = App.newDocument()

circle1 = Draft.make_circle(200)

zaxis = App.Vector(0, 0, 1)
p2 = App.Vector(1000, 1000, 0)
place2 = App.Placement(p2, App.Rotation(zaxis, 0))
circle2 = Draft.make_circle(500, placement=place2)

p3 = App.Vector(-1000, -1000, 0)
place3 = App.Placement(p3, App.Rotation(zaxis, 0))
circle3 = Draft.make_circle(750, placement=place3)

doc.recompute()