Draft: Bez Curve

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft BezCurve and the translation is 9% complete.
Outdated translations are marked like this.

Draft BezCurve.svg Draft BezCurve

poziția meniului
Draft → BezCurve
Ateliere
Draft, Arch
scurtătură
B Z
Prezentat în versiune
-
A se vedea, de asemenea,
nici unul

Descriere

Instrumentul BezCurve creează o Bezier Curve (sau o curbă Bezier în bucăți) din mai multe puncte din planul curent work plane. Este nevoie de linewidth and color setată anterior pe fila Activități.

Obiectul este creat ca o singură curbă Bezier de grad (număr_de_ puncte - 1). Aceasta poate fi modificată la o curbă Bezier în parte, de un anumit grad după crearea folosind editor proprietăți. Bezier Curves poate fi editat folosind Draft Edit.png Editare proiect.

The Draft BezCurve and the Draft CubicBezCurve commands use control points to define the position and curvature of the spline. The Draft BSpline command, on the other hand, specifies the exact points through which the curve will pass.

Draft BezCurve Example.png

Bézier curve defined by multiple points

Draft BezCurve Example.png

Cum se folosește

See also: Draft Tray, Draft Snap and Draft Constrain.

 1. There are several ways to invoke the command:
 2. The Bézier curve task panel opens. See Options for more information.
 3. Pick the first point in the 3D view, or type coordinates and press the Draft AddPoint.svg Enter point button.
 4. Pick additional points in the 3D view, or type coordinates and press the Draft AddPoint.svg Enter point button.
 5. Press Esc or the Close button to finish the command.

Cum se foloseşte

 1. Apăsați butonul Draft BezCurve.png Draft BezCurve , sau apăsați W apoi tastele I
 2. Faceți clic pe un prim punct din vizualizarea 3D sau tastați un coordinate
 3. Faceți clic pe un punct suplimentar în vizualizarea 3D sau tastați un coordinate
 4. Apăsați F sau C sau faceți dublu clic pe ultimul punct sau faceți clic pe primul punct pentru a termina sau a închide filamentul/polilinia. Dacă filamentul este închis, acesta va fi, de asemenea, o fațetă, chiar dacă acesta apare ca o rețea wireframe.

The single character keyboard shortcuts available in the task panel can be changed. See Draft Preferences. The shortcuts mentioned here are the default shortcuts.

 • Apăsați tasta F sau butonul Draft FinishLine.png Finish pentru a finaliza funcția B spline, lăsând-o deschisă
 • Press C or the Draft CloseLine.png Close button or click on the first point to finish the spline, but making it closed by adding a last segment between the last point and the first one.
 • Press X, Y or Z after a point to constrain the next point on the given axis.
 • To enter coordinates manually, simply enter the numbers, then press ENTER between each X, Y and Z component.
 • Press R or click the checkbox to check/uncheck the Relative button. If relative mode is on, the coordinates of the next point are relative to the last one. If not, they are absolute, taken from the (0,0,0) origin point.
 • Press T or click the checkbox to check/uncheck the Continue button. If continue mode is on, the BezCurve tool will restart after you finish or close it, allowing you to draw another one without pressing the BezCurve button again.
 • Press CTRL while drawing to force snapping your point to the nearest snap location, independently of the distance.
 • Press SHIFT while drawing to constrain your next point horizontally or vertically in relation to the last one.
 • Press W or press the Draft Wipe.png Wipe button to remove the existing segments and start the spline from the last point.
 • Press CTRL+Z or press the Draft UndoLine.png Undo button to undo the last point.
 • Apăsați tasta ESC sau butonul Cancel penru a abandona comanda BezCurve .

Notes

Limitări

 • Acest instrument nu este disponibil înainte de versiunea FreeCAD 0.14
 • Proprietatea puncte nu apare încă în lista de proprietăți.
 • OpenCascade nu suportă Bezier Curve cu grad> 25. Aceasta nu ar trebui să fie o problemă în practică.

Preferences

See also: Preferences Editor and Draft Preferences.

 • To change the number of decimals used for the input of coordinates: Edit → Preferences... → General → Units → Units settings → Number of decimals.
 • To change the initial value of filled mode: Edit → Preferences... → Draft → General settings → Draft tools options → Fill objects with faces whenever possible. Changing the filled mode in a task panel will override this preference for the current FreeCAD session.

Proprietăți

See also: Property editor.

A Draft BezCurve object is derived from a Part Part2DObject and inherits all its properties. It also has the following additional properties:

Data

Draft

 • DateArea (Area): (read-only) specifies the area of the face of the curve. The value will be 0.0 if DateMake Face if false or the face cannot be created.
 • DateClosed (Bool): specifies if the curve is closed or not. If the curve is initially open this value is false, setting it to true will draw a segment to close the curve. If the curve is initially closed this value is true, setting it to false will remove the last segment and make the curve open.
 • DateContinuity (IntegerList): (read-only) specifies the continuity of the curve.
 • DateDegree (Integer): specifies the degree of the curve.
 • DateLength (Length): (read-only) specifies the total length of the curve.
 • DateMake Face (Bool): specifies if the curve makes a face or not. If it is true a face is created, otherwise only the perimeter is considered part of the object. This property only works if DateClosed is true and if the curve does not self-intersect.
 • DatePoints (VectorList): specifies the control points of the curve in its local coordinate system.

View

Draft

 • VizualizareArrow Size (Length): specifies the size of the symbol displayed at the end of the curve.
 • VizualizareArrow Type (Enumeration): specifies the type of symbol displayed at the end of the curve, which can be Dot, Circle, Arrow, Tick or Tick-2.
 • VizualizareEnd Arrow (Bool): specifies whether to show a symbol at the end of the curve, so it can be used as an annotation line.
 • VizualizarePattern (Enumeration): specifies the Draft Pattern with which to fill the face of the closed curve. This property only works if DateMake Face is true and if VizualizareDisplay Mode is Flat Lines.
 • VizualizarePattern Size (Float): specifies the size of the Draft Pattern.

Scripting

Scrip-Programare

Instrumentul BezCurve poate fi folosit în macros și din consola Python utilizând următoarea funcție:

bezcurve = make_bezcurve(pointslist, closed=False, placement=None, face=None, support=None, degree=None)
bezcurve = make_bezcurve(Part.Wire, closed=False, placement=None, face=None, support=None, degree=None)
 • Creați un obiect tip curbă Bezier din lista dată a vectorilor. În loc de o listă de puncte, puteți trece și o secțiune parțială.

Example:

import FreeCAD as App
import Draft

doc = App.newDocument()

p1 = App.Vector(0, 0, 0)
p2 = App.Vector(1000, 1000, 0)
p3 = App.Vector(2000, 0, 0)
p4 = App.Vector(1500, -2000, 0)

bezcurve1 = Draft.make_bezcurve([p1, p2, p3, p4], closed=True)
bezcurve2 = Draft.make_bezcurve([p4, 1.3*p2, p1, 4.1*p3], closed=True)
bezcurve3 = Draft.make_bezcurve([1.7*p3, 1.5*p4, 2.1*p2, p1], closed=True)

doc.recompute()