Rysunek Roboczy: Edytor stylu opisu

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Draft AnnotationStyleEditor and the translation is 100% complete.

Rysunek Roboczy: Edytor stylu opisu

Lokalizacja w menu
Opis → Edytor stylu opisu ...
Środowisko pracy
Rysunek Roboczy
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.19
Zobacz także
Tekst, Etykieta, Wymiar

Opis

Polecenie Edytor stylu opisu umożliwia definiowanie stylów, które wpływają na właściwości wizualne obiektów podobnych do adnotacji, takich jak te tworzone za pomocą poleceń Tekst, Wymiar i Etykieta.

Okno dialogowe Edytor stylu opisu.

Użycie

 1. Polecenie można wywołać na kilka sposobów:
  • Naciśnij przycisk Edytor stylu opisu.
  • Wybierz opcję z menu Opisy → Edytor stylu opisu ....
 2. Otworzy się okno dialogowe Edytor stylów opisów.
 3. Wybierz styl z listy rozwijanej Nazwa stylu lub wybierz Dodaj nowy ..., aby zdefiniować nowy styl.
 4. Opcjonalnie dostosuj właściwości stylu.
 5. Opcjonalnie naciśnij przycisk Zmień nazwę, aby zmienić nazwę stylu.
 6. Opcjonalnie naciśnij przycisk Usuń, aby usunąć styl.
 7. Opcjonalnie naciśnij przycisk , aby zaimportować wszystkie style z pliku .json. Spowoduje to nadpisanie istniejących stylów o tej samej nazwie.
 8. Opcjonalnie naciśnij przycisk , aby wyeksportować wszystkie style do pliku .json.
 9. Naciśnij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe i zakończyć polecenie.

Tworzenie skryptów

Zobacz również stronę: Dokumentacja API generowana automatycznie oraz Podstawy pisania skryptów dla FreeCAD.

Style adnotacji są zapisywane jako serializowane słowniki w atrybucie Meta dokumentu. Atrybut ten jest sprawdzany przez edytor stylów adnotacji po jego otwarciu.

>>> print(App.ActiveDocument.Meta["Draft_Style_Text red"])
{"ArrowSize": 2.0, "ArrowType": 0, "Decimals": 2, "DimOvershoot": 4.0, "ExtLines": 0.0, "ExtOvershoot": 4.0, "FontName": "DejaVu Sans", "FontSize": 10.0, "LineColor": 255, "LineSpacing": 1.0, "LineWidth": 2, "ScaleMultiplier": 1.0, "ShowLine": true, "ShowUnit": false, "TextColor": 4278190335, "TextSpacing": 3.0, "UnitOverride": ""}

Każdy styl pojawiający się w edytorze jest wewnętrznie zapisywany z nazwą stylu poprzedzoną Draft_Style_; zapobiegnie to kolizji nazw z innymi kluczami, które mogą być zapisane w Meta, który może przechowywać dowolne informacje.

Możesz zdefiniować dowolny nowy styl, dodając niezbędne informacje do klucza zaczynającego się od Draft_Style_. Odpowiednią wartością tego klucza musi być słownik serializowany przy użyciu json.

import json

meta = App.ActiveDocument.Meta
props = {"ArrowSize": 7.0, "LineWidth": 6}
meta["Draft_Style_Thick_lines"] = json.dumps(props)
App.ActiveDocument.Meta = meta

Niewprowadzone właściwości zostaną wypełnione automatycznie po wybraniu tego stylu w edytorze stylów i naciśnięciu przycisku OK.

W podobny sposób, każdy serializowany słownik może zostać rozpakowany do edycji.

import json

meta = App.ActiveDocument.Meta
new_dict = json.loads(meta["Draft_Style_Thick_lines"])

Właściwości muszą mieć następujące typy:

Ciąg znaków:

props = {
  "FontName": "DejaVu Sans",
  "UnitOverride": ""
}

Liczby zmiennoprzecinkowe (muszą być podawane z kropką dziesiętną):

props = {
  "ArrowSize": 2.0,
  "DimOvershoot": 4.0,
  "ExtLines": 0.0,
  "ExtOvershoot": 4.0
  "FontSize": 10.0,
  "LineSpacing": 1.0,
  "ScaleMultiplier": 1.0,
  "TextSpacing": 3.0
}

Liczby całkowite:

props = {
  "ArrowType": 0,
  "Decimals": 2,
  "LineColor": 255,
  "LineWidth": 2,
  "TextColor": 4278190335
}

KolorTekstu i KolorLinii odpowiadają 32-bitowej liczbie całkowitej, z której można wyodrębnić poszczególne wartości RGBA. TypStrzałki jest typem listy.

Wartości logiczne:

props = {
  "ShowLine": true
  "ShowUnit": false,
}