Struktura dokumentu

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Document structure and the translation is 100% complete.

Dokument FreeCADa zawiera wszystkie obiekty twojej sceny. Może zawierać grupy i obiekty wykonane w dowolnym Środowisku pracy. Dlatego możesz przełączać się między nimi, ciągle pracując z tym samym dokumentem. Dokument jest tym co zostaje zapisane na dysku kiedy zachowujesz swoją pracę. Możesz także uruchomić kilka dokumentów jednocześnie i kilka widoków tego samego dokumentu.

W środku dokumentu obiekty mogą być łączone w grupy i posiadać unikalną nazwę. Zarządzanie grupami, obiektami i nazwami obiektów dokonywane jest głównie z poziomu drzewa widoku (Tree view). Uwaga: Jak wszystko w programie FreeCAD, można dokonać tego przez interpreter Python. W Drzewie widoku możesz tworzyć grupy, łączyć obiekty w grupy, usuwać obiekty lub grupy przez kliknięcie prawym przyciskiem na drzewo lub obiekt, zmieniać nazwy przez podwójne kliknięcie na ich nazwy lub dokonywać innych operacji - zależnie od Środowiska pracy.

Wewnątrz dokumentu FreeCAD mogą znajdować się obiekty różnych typów. Każde Środowisko pracy może tworzyć własne typy obiektów, np Mesh tworzy obiekty siatki, Part tworzy obiekty Part, Draft także tworzy obiekty Part, itp.

Jeśli w FreeCAD jest przynajmniej jeden dokument otwarty, zawsze jest jeden i tylko jeden aktywny dokument. Jest to dokument, który pojawia się w bieżącym widoku 3D, dokument nad którym aktualnie pracujesz.

Aplikacja i Interfejs Użytkownika

Jak niemal wszystko w programie FreeCAD, interfejs użytkownika (Gui) jest odseparowany od programu bazowego (App). Dotyczy to także dokumentów. Dokumenty złożone są z dwóch części:
dokument Aplikacji, który zawiera nasze obiekty i dokument Widoku, który zawiera reprezentację naszych obiektów na ekranie.

Myśl o tym jako o dwóch miejscach, gdzie są zdefiniowane obiekty. Ich parametry konstrukcyjne (to sześcian? stożek? o jakim rozmiarze?) są zmagazynowane w dokumencie Aplikacji, podczas gdy ich reprezentacja graficzna (jest narysowany przy pomocy czarnych linii? z niebieskimi ścianami?) są zmagazynowane w dokumencie Widoku. Dlaczego tak jest? Ponieważ FreeCAD może być także uruchamiany BEZ interfejsu graficznego, np. wewnątrz innych programów i musimy mieć nadal możliwość manipulowania naszymi obiektami, pomimo że nic nie jest ryzowane na ekranie.

Kolejną rzeczą zawartą w dokumencie Widoku są widoki 3D. Jeden dokument może być otwarty w kilku widokach, więc możesz kontrolować obiekt w kilku punktach widoku w tym samym czasie. Może chcesz zobaczyć widok z góry i z przodu twojej pracy w tym samym czasie? Wtedy masz dwa widoki tego samego dokumentu, oba zmagazynowane w dokumencie Widoku,. Tworzenie nowych lub zamykanie widoków może być dokonywane przez menu Widoku lub kliknięcie prawym przyciskiem w zakładkę widoków.

Tworzenie skryptów

Dokumenty mogą być łatwo tworzone, otwierane and modyfikowane przez interpreter Python. Na przykład:

FreeCAD.ActiveDocument

Zwróci aktualny (aktywny) dokument

FreeCAD.ActiveDocument.Blob

Uzyskanie dostępu do obiektu nazwanego "Blob" w twoim dokumencie

FreeCADGui.ActiveDocument

Zwróci dokument widoku powiązany z aktualnym dokumentem

FreeCADGui.ActiveDocument.Blob

Uzyskanie dostępu do graficznej reprezentacji (widoku) naszego obiektu Blob

FreeCADGui.ActiveDocument.ActiveView

Zwróci aktualny widok