Widok DAG

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page DAG view and the translation is 100% complete.

Wprowadzenie

Widok DAG jest skierowanym grafem acyklicznym (Directed Acyclic Graph), który pokazuje relacje między różnymi obiektami w dokumencie. Służy przede wszystkim do pokazania, w jaki sposób niektóre obiekty zależą od innych w złożonym modelu z wieloma funkcjami i odniesieniami, takimi jak te, które można utworzyć za pomocą środowiska pracy Projekt Części.

Widok DAG przypomina graf, który można utworzyć z repozytorium Git i jego gałęzi. Wraz ze standardowym widokiem drzewa i grafem zależności, widok DAG jest narzędziem do sprawdzania parametrycznej historii obiektów w dokumencie.

Przykład

Przedstawiony zostanie prosty model z różnymi widokami.

Modelowanie za pomocą kształtów 2D i 3D.

Po lewej: obiekty pokazane w standardowym widoku drzewa. Po prawej: obiekty pokazane w widoku DAG.

Relacje między obiektami pokazanymi w grafie zależności.

Aktywowanie widoku DAG

Widok DAG został wprowadzony w wersji 0.17 jako funkcja eksperymentalna dla zaawansowanych użytkowników i programistów, aby mogli rozwiązywać problemy ze złożonymi modelami; dlatego widok DAG nie jest domyślnie dostępny.

Aby użyć tego widoku, użyj edytora parametrów. Utwórz następującą podgrupę, jeśli jeszcze nie istnieje

 • BaseApp/Preferences/DockWindows/DAGView.

następnie dodaj parametr Enabled typu Boolean, i ustaw jego wartość na PRAWDA.

Uruchom ponownie FreeCAD i aktywuj widok DAG: Widok → Panele → Widok DAG.

W edytorze parametrów można również zmienić niektóre właściwości w następującej podgrupie

 • BaseApp/Preferences/DAGView
 • FontPointSize - Ustawia rozmiar czcionki tekstu i może pomóc w czytelności na wyświetlaczach o wysokim DPI. Ustaw na 0 dla domyślnego rozmiaru czcionki.
 • SelectionMode
  • 0 - pojedyncze kliknięcie zaznacza element. Kliknięcie z wciśniętym klawiszem Ctrl dodaje elementy do zaznaczenia.
  • 1 - każde kliknięcie dodaje/usuwa element do zaznaczenia.
 • Direction - kolejność wyświetlania elementów.
  • 1 - element podrzędny na górze, element nadrzędny pod nim
  • -1 - element nadrzędny na górze, dzieci pod nim

Odnośniki internetowe