Kompilacja

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Compiling and the translation is 100% complete.

Każdy system operacyjny ma swoją własną stronę wprowadzającą w proces kompilacji programu FreeCAD w Spisie treści pomocy online.

'Docker'

'Linux' 'MacOS'

'Windows'

Kompilacja w kontenerze Docker Kompilacja w systemie Linux Kompilacja w systemie MacOS Kompilacja w systemie Windows

Aby skompilować kod na BSD i innych systemach uniksowych, możesz postępować zgodnie z ogólną instrukcją zawartą w dokumencie Kompilacja w systemie Linux, ale używając odpowiednich zależności w tych systemach.

Możliwe jest również skompilowanie FreeCAD w systemie Windows postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w Kompilacja w systemie Windows lub używając MSYS2/MinGWc kompilacji w MinGW.

Aby skompilować FreeCAD bez graficznego interfejsu użytkownika, użyj obrazu dokera FreeCAD Docker CLI mode.

Aby sporządzić dokumentację programowania, patrz Dokumentacja źródłowa.

Aby nauczyć się korzystać z systemu kontroli rewizji i kodu źródłowego, przeczytaj dokument Zarządzanie kodem źródłowym.