CAM: Symulator

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page CAM Simulator and the translation is 100% complete.

Ta dokumentacja nie jest ukończona. Prosimy o pomoc w tworzeniu dokumentacji.

Strona Model polecenia GUI wyjaśnia jak powinny być dokumentowane polecenia. Przejrzyj stronę Category:UnfinishedDocu, aby zobaczyć więcej niekompletnych stron, takich jak ta. Zobacz stronę Category:Command Reference aby poznać wszystkie komendy.

Zobacz stronę wytycznych Wikidla FreeCAD aby dowiedzieć się, jak edytować strony Wiki, i przejdź do strony Pomóż w rozwoju FreeCAD, aby dowiedzieć się o innych sposobach, w jakie możesz wnieść swój wkład.

CAM: Symulator

Lokalizacja w menu
CAM → Symulator CAM
Środowisko pracy
CAM
Domyślny skrót
P M
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Sprawdź ścieżkę narzędzia

Opis

Narzędzie Symulator CAM umożliwia symulację procesu obróbki poprzez przemieszczanie modeli 3D narzędzi po ścieżkach G-Code, odejmując materiał obrabiany tam gdzie narzędzie go przecina, zapewniając wizualizację zadania obróbki. Umożliwia to wykrywanie i eliminowanie błędów przed uruchomieniem zadania obróbki na maszynie.

Użycie

 1. Jest kilka sposobów na uruchomienie tego polecenia:
  • Wciśnij przycisk Symulator CAM.
  • Wybierz opcję z menu CAM → Symulator CAM.
  • Użyj skrótu klawiszowego: P a następnie M.
 2. Odznacz wszelkie Operacje, które nie mają być symulowane
 3. Dostosuj ustawienia Prędkość i Dokładność.
 4. Wybierz Zadanie do zasymulowania z listy rozwijanej.
 5. Użyj paska narzędzi Symulator CAM aby wywołać różne polecenia:
  • Wciśnij przycisk (Aktywuj / wznów symulację) aby uruchomić lub wznowić animację operacji.
  • Wciśnij przycisk (Uruchom całą symulację bez animacji) aby znacznie zwiększyć prędkość (żeby szybko obejrzeć skomplikowane ścieżki).
  • Wciśnij przycisk File:PCAM BPause.svg (Wstrzymaj symulację) aby zatrzymać animację do rozwiązania problemów
  • Wciśnij przycisk (Symulacja pojedynczym krokiem) aby spowolnić animację, co ułatwia rozwiązywanie problemów i przyglądanie się konkretnym cięciom i/lub ruchom.
  • Wciśnij przycisk (Zatrzymaj aktywną symulację) aby zatrzymać animację.
 6. Wciśnięcie przycisku Anuluj usunie materiał obrabiany utworzony dla symulacji. Wciśnięcie OK spowoduje jego zachowanie w Twoim zadaniu obróbki.

Właściwości

 • DANEPrędkość: Prędkość odtwarzania symulacji, w liniach G-code na sekundę.
 • DANEDokładność: Dokładność symulacji wyrażona jako procent wskazujący rozbieżność symulacji od zadania obróbki. W przypadku interaktywnych symulacji, redukcja dokładności do 0.3 działa znacznie szybciej.
 • DANEZadanie: Zadanie obróbki używane jako podstawa symulacji
 • DANELista operacji: Lista operacji wybranych do uwzględnienia w symulacji.