Środowisko pracy Architektura

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Arch Workbench and the translation is 100% complete.
W wersji v1.0 środowiska pracy BIM, Native-IFC i Architektura zostały połączone w zintegrowane środowisko pracy BIM.
Ikonka FreeCAD dla środowiska pracy Architektura

Wprowadzenie

Środowisko pracy Architektura zapewnia nowoczesny przepływ pracy dla FreeCAD Building Information Modelling (BIM), z obsługą funkcji takich jak w pełni parametryczne obiekty architektoniczne, takie jak ściany, belki, dachy, okna, schody, rury i meble. Obsługuje pliki Industry Foundation Classes (IFC) oraz tworzenie planów pięter 2D w połączeniu z środowiskiem pracy Rysunek Techniczny.

Środowisko pracy Architektura importuje wszystkie narzędzia środowiska Rysunek Roboczy, ponieważ używa obiektów 2D do budowy swoich przestrzennych obiektów architektonicznych. Niemniej jednak Arch może używać kształtów brył utworzonych w innych środowiskach pracy, takich jak Część i Projekt Części.

Funkcjonalność BIM FreeCAD jest obecnie stopniowo poszerzana w obrębie środowiska pracy Architektura, które posiada podstawowe narzędzia architektoniczne, oraz środowisko pracy BIM, które można zainstalować za pomocą Menadżera dodatków. Środowisko BIM dodaje nową warstwę interfejsu nad narzędziami Arch, w celu uczynienia przepływu BIM bardziej intuicyjnym i przyjaznym dla użytkownika. Zobacz Przewodnik migracji FreeCAD BIM.

Twórcy Draft, Arch i BIM współpracują również z większą Społecznością OSArch, mając na uwadze ostateczny cel, jakim jest poprawa projektowania budynków przy użyciu całkowicie wolnego oprogramowania.

Przybory

Są to narzędzia służące do tworzenia obiektów architektonicznych.

 • Ściana: Tworzy ścianę od podstaw lub używając wybranego obiektu jako podstawy.
 • Konstrukcja: Tworzy element konstrukcyjny od podstaw lub używając wybranego obiektu jako podstawy.
 • Pręt zbrojeniowy: Tworzy niestandardowy pręt zbrojeniowy w wybranym elemencie konstrukcyjnym za pomocą szkicu.
 • Ściana kurtynowa: Tworzy ścianę kurtynową od podstaw lub używając wybranego obiektu jako bazy.
 • Projekt: Tworzy projekt zawierający wybrane obiekty.
 • Teren: Tworzy teren z uwzględnieniem wybranych obiektów.
 • Budynek: Tworzy budynek wraz z wybranymi obiektami.
 • Piętro: Tworzy piętro obejmujące wybrane obiekty.
 • Odniesienie: Łączy obiekty z innego pliku FreeCAD do bieżącego dokumentu.
 • Okno: Tworzy okno od podstaw lub używając wybranego obiektu jako bazy.
 • Dach: Tworzy spadzisty dach z wybranych linii łamanych.
 • Osie: Dodaje zestaw osi jednokierunkowych.
 • Układ osi: Dodaje układ osi składający się z kilku osi.
 • Siatka: Dodaje obiekt przypominający siatkę.
 • Schody: Tworzy obiekt schodów.
 • Panel: Tworzy obiekt panelu z wybranego obiektu 2D.
 • Arkusz panela: Tworzy arkusz cięcia 2D zawierający wycięcia paneli lub innych obiektów 2D.
 • Zagnieżdżanie: Umożliwia zagnieżdżenie kilku płaskich obiektów wewnątrz kształtu kontenera.
 • Ramy: Tworzy obiekt ramy na podstawie wybranego układu.
 • Ogrodzenie: Tworzy obiekt ogrodzenia z wybranego słupka i ścieżki.
 • Kratownica: Tworzy kratownicę na podstawie wybranej linii lub od podstaw.
 • Profil: Tworzy parametryczny profil 2D.
 • Materiał: Tworzy materiał i przypisuje go do wybranych obiektów, jeśli takie istnieją.
 • Materiał wielowarstwowy: Tworzy materiał złożony z wielu elementów i przypisuje go do wybranych obiektów, jeśli takie istnieją.
 • Obmiar: Tworzenie różnych typów obmiaru.
 • Rura: Tworzy rurę.
 • Kształtka: Tworzy połączenie kolankiem lub połączenie typu trójnik między dwoma lub trzema wybranymi rurami.

Narzędzia do modyfikacji

Są to narzędzia służące do modyfikowania obiektów architektonicznych.

Przydatne narzędzia

Są to dodatkowe narzędzia, które pomogą Ci w konkretnych zadaniach.

 • Komponent: Tworzy nieparametryczny komponent architektury.
 • Klonuj komponent: Tworzy komponenty architektury, które są klonami wybranych obiektów architektury (nie mylić z funkcją środowiska Rysunek Roboczy Klonuj).
 • Siatka na kształt: Przekształca siatkę w kształt, ujednolicając współpłaszczyznowe powierzchnie.
 • Usuń kształt: Zmienia obiekt architektury oparty na kształcie sześciennym w całkowicie parametryczny.
 • Zamknij otwory: Zamyka otwory w wybranym obiekcie opartym na kształcie.
 • Sprawdź: Sprawdza, czy wybrane obiekty są bryłami i nie zawierają defektów.

Ustawienia

 • Preferences: preferencje dotyczące domyślnego wyglądu ścian, konstrukcji, zbrojenia, okien, schodów, paneli, rur, siatek i osi.

Formaty plików

 • IFC : Industry foundation Classes.
 • DAE : format Collada dla siatek.
 • OBJ : format OBJ dla siatek (tylko eksport).
 • JSON : format zapisu obiektu w JavaScript (tylko eksport).
 • 3DS : format 3DS (tylko import).
 • SHP: GIS Shapefiles (tylko import).

API

Moduł Arch może być używany w skryptach Python i makrodefiniacjach za pomocą funkcji Arch Python API.

Poradniki