Środowisko pracy Architektura

  From FreeCAD Documentation
  This page is a translated version of the page Arch Workbench and the translation is 100% complete.
  Ikonka FreeCAD dla środowiska pracy Architektura

  Wprowadzenie

  Środowisko pracy Workbench Arch.svg Architektura zapewnia modelowanie informacji o budynku (BIM) nowoczesny przepływ pracy programu FreeCAD, z obsługą funkcjonalności takich jak w pełni parametryczne struktury architektoniczne obejmujące: ściany, elementy konstrukcyjne, dachy, okna, schody, rury i meble. Obsługuje on dane branżowe klasy fundamentów plików (IFC) oraz produkcję rzutów poziomych 2D w połączeniu z Środowiskiem pracy Workbench TechDraw.svg Rysunek Techniczny.

  Środowisko pracy Architektura importuje wszystkie narzędzia środowiska Workbench Draft.svg Rysunek Roboczy, ponieważ używa obiektów 2D do budowy swoich przestrzennych obiektów architektonicznych. Niemniej jednak Arch może używać kształtów brył utworzonych w innych środowiskach pracy, takich jak Workbench Part.svg Część i Workbench PartDesign.svg Projekt Części.

  Funkcjonalność BIM FreeCAD jest obecnie stopniowo poszerzana w obrębie środowiska pracy Architektura, które posiada podstawowe narzędzia architektoniczne, oraz Workbench BIM.svg środowisko pracy BIM, które można zainstalować za pomocą Std AddonMgr.svg Menadżera dodatków. Środowisko BIM dodaje nową warstwę interfejsu nad narzędziami Arch, w celu uczynienia przepływu BIM bardziej intuicyjnym i przyjaznym dla użytkownika. Zobacz Przewodnik migracji FreeCAD BIM.

  Twórcy Draft, Arch i BIM współpracują również z większą Społecznością OSArch, mając na uwadze ostateczny cel, jakim jest poprawa projektowania budynków przy użyciu całkowicie wolnego oprogramowania.

  Screenshot arch window.jpg

  Przybory

  Są to narzędzia służące do tworzenia obiektów architektonicznych.

  • Arch Wall.svg Ściana: Tworzy ścianę od podstaw lub używając wybranego obiektu jako podstawy.
  • Arch Structure.svg Konstrukcja: Tworzy element konstrukcyjny od podstaw lub używając wybranego obiektu jako podstawy.
  • Arch Rebar.svg Pręt zbrojeniowy: Tworzy niestandardowy pręt zbrojeniowy w wybranym elemencie konstrukcyjnym za pomocą szkicu.
  • Arch CurtainWall.svg Ściana kurtynowa: Tworzy ścianę kurtynową od podstaw lub używając wybranego obiektu jako bazy.
  • Arch Project.svg Projekt: Tworzy projekt zawierający wybrane obiekty.
  • Arch Site.svg Teren: Tworzy teren z uwzględnieniem wybranych obiektów.
  • Arch Building.svg Budynek: Tworzy budynek wraz z wybranymi obiektami.
  • Arch Floor.svg Piętro: Tworzy piętro obejmujące wybrane obiekty.
  • Arch Reference.svg Odniesienie: Łączy obiekty z innego pliku FreeCAD do bieżącego dokumentu.
  • Arch Window.svg Okno: Tworzy okno od podstaw lub używając wybranego obiektu jako bazy.
  • Arch Roof.svg Dach: Tworzy spadzisty dach z wybranych linii łamanych.
  • Arch Axis.svg Osie: Dodaje zestaw osi jednokierunkowych.
  • Arch AxisSystem.svg Układ osi: Dodaje układ osi składający się z kilku osi.
  • Arch Grid.svg Siatka: Dodaje obiekt przypominający siatkę.
  • Arch Stairs.svg Schody: Tworzy obiekt schodów.
  • Arch Panel.svg Panel: Tworzy obiekt panelu z wybranego obiektu 2D.
  • Arch Panel Sheet.svg Arkusz panela: Tworzy arkusz cięcia 2D zawierający wycięcia paneli lub innych obiektów 2D.
  • Arch Nest.svg Zagnieżdżanie: Umożliwia zagnieżdżenie kilku płaskich obiektów wewnątrz kształtu kontenera.
  • Arch Frame.svg Ramy: Tworzy obiekt ramy na podstawie wybranego układu.
  • Arch Fence.svg Ogrodzenie: Tworzy obiekt ogrodzenia z wybranego słupka i ścieżki.
  • Arch Truss.svg Kratownica: Tworzy kratownicę na podstawie wybranej linii lub od podstaw.
  • Arch Profile.svg Profil: Tworzy parametryczny profil 2D.
  • Arch SetMaterial.svg Materiał: Tworzy materiał i przypisuje go do wybranych obiektów, jeśli takie istnieją.
  • Arch MultiMaterial.svg Materiał złożony: Tworzy materiał złożony z wielu elementów i przypisuje go do wybranych obiektów, jeśli takie istnieją.
  • Arch Schedule.svg Obmiar: Tworzenie różnych typów obmiaru.
  • Arch Pipe.svg Rura: Tworzy rurę.
  • Arch PipeConnector.svg Kształtka: Tworzy połączenie kolankiem lub połączenie typu trójnik między dwoma lub trzema wybranymi rurami.

  Narzędzia do modyfikacji

  Są to narzędzia służące do modyfikowania obiektów architektonicznych.

  Przydatne narzędzia

  Są to dodatkowe narzędzia, które pomogą Ci w konkretnych zadaniach.

  • Arch Component.svg Komponent: Tworzy nieparametryczny komponent architektury.
  • Arch CloneComponent.svg Klonuj komponent: Tworzy komponenty architektury, które są klonami wybranych obiektów architektury (nie mylić z funkcją środowiska Rysunek Roboczy Klonuj).
  • Arch MeshToShape.svg Siatka na kształt: Przekształca siatkę w kształt, ujednolicając współpłaszczyznowe powierzchnie.
  • Arch RemoveShape.svg Usuń kształt: Zmienia obiekt architektury oparty na kształcie sześciennym w całkowicie parametryczny.
  • Arch CloseHoles.svg Zamknij otwory: Zamyka otwory w wybranym obiekcie opartym na kształcie.
  • Arch Check.svg Sprawdź: Sprawdza, czy wybrane obiekty są bryłami i nie zawierają defektów.

  Ustawienia

  • Preferences-arch.svg Preferences: preferencje dotyczące domyślnego wyglądu ścian, konstrukcji, zbrojenia, okien, schodów, paneli, rur, siatek i osi.

  Formaty plików

  • IFC : Industry foundation Classes.
  • DAE : format Collada dla siatek.
  • OBJ : format OBJ dla siatek (tylko eksport).
  • JSON : format zapisu obiektu w JavaScript (tylko eksport).
  • 3DS : format 3DS (tylko import).
  • SHP: GIS Shapefiles (tylko import).

  API

  Moduł Arch może być używany w skryptach Python i makrodefiniacjach za pomocą funkcji Arch Python API.

  Poradniki