Architektura Zeď

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Arch Wall and the translation is 23% complete.
Outdated translations are marked like this.
THIS COMMAND IS PART OF THE INTEGRATED BIM WORKBENCH IN V1.0
This page has been updated for that version.

Zed'

Umístění Menu
Arch → Zed'
Pracovní stoly
Architettura
Výchozí zástupce
W A
Představen ve verzi
-
Viz také
Struktura

Popis

Tento nástroj staví objekt Zeď od začátku nebo na vrchní části jakéhokoliv objektu založeného na tvaru nebo síti. Zeď může být postavena i bez jakéhokoliv základního objektu, v takovém případě se chová jako trojrozměrné těleso, které má vlastnosti délka, šířka a výška. Pokud je postavena na vrchní části existujícího tvaru, může být založena na:

 • 2D lineárním objektu, jako jsou přímky, lomené čáry, úhly nebo náčrty, v takovém případě můžete měnit tloušťku, zarovnání (vlevo, vpravo nebo na střed) a výšku. Vlastnost délka nemá žádný vliv.
 • rovné ploše, v takovém případě můžete měnit pouze výšku. Vlastnosti délka a šířka nemají žádný vliv. Je-li plocha svislá, bude se používat vlastnost šířka místo výšky, což umožňuje vytvořit zeď z jakoby prostorových objektů nebo hmotových studií.
 • tělese, kdy vlastnosti délka šířka a výška nemají žádný vliv. Zeď jednoduše přebírá tvary podkladového tělesa.
 • síti, v takovém případě musí být podkladová síť uzavřená bez mezer.

Walls built from a line, a wire, a face, a solid, and a sketch

Zdi také mohou být přidávány nebo odebírány. Přídavky jsou další objekty jejichž tvary jsou připojeny ke tvaru zdi, zatímco odebírání jsou tvary odebírané ze zdi. Přidávání a odebírání se dělá pomocí nástrojů Přidat and Odebrat. Přidávání a odebírání nemá žádný vliv na parametry zdi jako jsou výška a šířka, které mohou být dále měněny. Zeď může mít také automatickou výšku, a to v případě když je včleněna do výškově daného objektu jako je podlaží. Výška pak musí být nastavena na 0, zeď pak přebírá výšku specifikovanou v rodičovském objektu.

Pokud se má několik zdí protínat, musíte je umístit do podlaží aby se protínaly v jeho konstrukci.

Použití

Kreslení zdi z náčrtu

 1. Stiskněte tlačítko Zeď nebo klávesy W a A
 2. Klikněte na první bod v 3D pohledu nebo zadejte koordináty
 3. Klikněte na druhý bod v 3D pohledu nebo zadejte koordináty

Nakreslení zdi na vybraném objektu

 1. Vyberte jeden nebo více geometrických objektů(Nakreslený objekt, nákres, atd.)
 2. Stiskněte tlačítko Zeď nebo stiskněte klávesy W a A
 3. Nastavte požadované vlastnosti jako je výška nebo šířka.

Volby

 • Výška, šířka a zarovnání zdi může být nastavena během kreslení pomocí zadávacího panelu
 • Připojením zdi na existující zeď budou obě zdi spojeny do jedné. Způsob jakým budou obě zdi spojeny závisí na jejich vlastnostech: mají-li stejnou šířku, výšku a zarovnání a je-li povolena volba "spojit základní náčrty" ve volbách Architektury, výsledná zeď bude jeden objekt založený na náčrtu vytvořeného z několik segmentů. V ostatních případech bude druhá zeď přidána k první zdi jako přídavek.
 • Po prvním bodu tiskněte klávesu X, Y nebo Z k určení druhého bodu v požadované ose.
 • Pro zadání koordinátů ručně jednoduše vložte číslo a stiskněte klávesu ENTER mezi každou z komponent X, Y a Z.
 • Stiskněte klávesu R nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko Relativně. Je-li nastaven relativní mód, budou koordináty druhého bodu relativní k prvnímu bodu. Není-li nastaven, koordiánty jsou absolutní k základnímu bodu (0,0,0).
 • Stiskněte klávesu SHIFT při zadávání druhého bodu horizontálně nebo vertikálně v relaci k prvnímu bodu.
 • Stiskněte klávesu ESC nebo Cancel pro zrušení probíhajícího příkazu.
 • Dvojklik na zeď v panelu stromu po jejím vytvoření Vám umožňuje přejít do editačního módu a modifikovat ji

Uchopování

Uchopování pracuje trochu odlišně ve Zdech než v jiných objektech Architektury nebo Kreslení. Pokud má zeď podkladový objekt, bude vázána na základový objekt místo na konstrukci zdi, což Vám umožní snadněji vyrovant zdi k jejich základně. Nicméně, pokud specifikujete, že chcete uchopovat podle konstrukce zdi stisknutím klávesy CTRL bude uchopování přepnuto na objekt zdi.

Vlastnosti

Wall objects inherit the properties of Part objects, and also have the following extra properties:

Data

Blocks

 • ÚdajeBlock Height: The height of each block.
 • ÚdajeBlock Length: The length of each block.
 • ÚdajeCount Broken: The number of broken blocks (read-only).
 • ÚdajeCount Entire: The number of entire blocks (read-only).
 • ÚdajeJoint: The size of the joints, the empty space, between blocks.
 • ÚdajeMake Blocks: Enables block generation.
 • ÚdajeOffset First: The horizontal offset of the first and every uneven line of blocks.
 • ÚdajeOffset Second: The horizontal offset of the second and every even line of blocks.

Component

See Arch Component.

IFC

See Arch Component.

IFC Attributes

See Arch Component.

Wall

Objekt zdi dědí vlastnosti objektů Modul Díl a má ještě následující zvláštní vlastnosti:

 • ÚdajeZarovnání: Zarovnání zdi k její základně: Vlevo, vpravo nebo na střed
 • ÚdajeZákladna: Základový objekt, na kterém je postavena
 • ÚdajePlocha: Index plochy, která je použita ze základového objektu. Není-li hodnota nastavena nebo je 0, je použit celý objekt
 • ÚdajeVynucená lomená čára: Je-li True a zeď je založena na ploše, je využit pouze obvodová čára plochy a výsledkem je zeď ohraničující plochu
 • ÚdajeDélka: Délka zdi (není využito pokud je zeď založena na objektu)
 • ÚdajeŠířka: Šířka zdi (není využito pokud je zeď založena na ploše)
 • ÚdajeVýška: Výška zdi (není využito pokud je zeď založena na tělese)
 • ÚdajeNormal: Směr vysunutí pro zeď. Je-li nastaveno na (0,0,0) je vysunutí zdi automatické.
 • ÚdajeWidth: The width of the wall. Ignored if the wall is based on a face or a solid.

Scripting

Skriptování

Nástroj Zeď může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

Wall = makeWall(baseobj=None, length=None, width=None, height=None, align="Center", face=None, name="Wall")
 • Vytvoří zeď založenou na zadaném objektu, což může být náčrt, nakreslený objekt, plocha nebo těleso. Zarovnání může být "Center","Left" or "Right". Není-li zadán žádný podkladový objekt, pak musíte použít číslené hodnoty pro délku, šířku a výšku. Face může být použito pro zadání indexu použité plochy podkladového objektu, na kterém je zeď stavěna, místo použití celého objektu.
 • Vrací vytvořenou zeď nebo None když operace skončila neúspěšně.

Příklad:

import FreeCAD, Draft, Arch

p1 = FreeCAD.Vector(0, 0, 0)
p2 = FreeCAD.Vector(2000, 0, 0)
baseline = Draft.makeLine(p1, p2)
Wall1 = Arch.makeWall(baseline, length=None, width=150, height=2000)
FreeCAD.ActiveDocument.recompute()

Wall2 = Arch.makeWall(None, length=2000, width=200, height=1000)
Draft.move(Wall2, FreeCAD.Vector(0, -1000, 0))
FreeCAD.ActiveDocument.recompute()