Architektura Struktury

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Arch Structure and the translation is 18% complete.
Outdated translations are marked like this.
THIS COMMAND IS PART OF THE INTEGRATED BIM WORKBENCH IN V1.0
This page has been updated for that version.

Struktury

Umístění Menu
Arch → Struktura
Pracovní stoly
Arch
Výchozí zástupce
S T
Představen ve verzi
-
Viz také
Zed'

Popis

Tento nástroj Vám umožní stavět strukturované prvky jako jsou sloupy nebo příčníky specifikováním jejich šířky, délky a výšky nebo jejich založením na 2D profilu.

If no profile is given, a set of presets are available to quickly build a structural element from a predefined standard profile.

Obrázek nahoře zobrazuje sloup založený na 2D profilu, sloup a příčník založený na ne-profilu (definovaný rozměry výšky, délky a šířky) a kovový profil založený na 2D obrysu (plocha, lomená čára nebo náčrt)

Použití

 1. Vyberte 2D tvar (nakreslený objekt, povrch nebo náčrt) (volitelné)
 2. Stiskněte tlačítko Arch Struktura nebo stiskněte klávesy S a T
 3. Nastavte požadované vlastnosti

Volby

 • Není-li vybrán žádný objekt, je vytvořen 3-rozměrný blok
 • Výška, šířka a délka struktury může být nastavena po vytvoření
 • Stiskněte klávesu ESC nebo Cancel pro ukončení aktuálního příkazu.
 • Dvojkliknutí na strukturu v pohledu stromu po jejím vytvoření Vám umožní přejít do editovacího režimu a upravovat vlastnosti
 • V editovacím módu je také možné přidat osový systém do strukturálního prvku. Pokud je přidán osový systém, strukturální prvek bude kopírován jednou na každou osu systému. Budou-li přídány 2 osové systémy, strukturální prvek bude kopírován na každý průsečík těchto dvou osových systémů.

Vlastnosti

Data

 • ÚdajeDélka: Délka struktury (použito pouze v případě, že struktura není založena na profilu)
 • ÚdajeŠířka: Šířka struktury (použito pouze v případě, že struktura není založena na profilu)
 • ÚdajeVýška: Výška struktury (nebo vysunutí pokud je struktura založena na profilu)

View

 • PohledNodes Type: The type of structural nodes of this object, linear or area.
 • PohledShow Nodes: Shows or hides the structural nodes.

Presets

The Structure tool also features a series of presets that allow to quickly build standard metallic profiles or precast concrete elements.

Some presets for steel structures

The presets are obtained by choosing a Category from the structure options panel. Available categories are Precast concrete or any of the industry-standard metallic profiles such as HEA, HEB or INP. For each of these categories, a number of presets are available. Once a preset is chosen, its individual parameters such as Length, Width or Height can be adjusted. However, for metallic profiles, the profile size is set by the preset and cannot be changed.

The Switch L/H button can be used to switch Length and Height values, and therefore building a horizontal beam rather than a vertical column.

Some presets for precast concrete structures

Structural nodes

Structural objects also have the ability to display structural nodes. Structural nodes are a sequence of 3D points stored in a "Nodes" property. By switching the "Show Nodes" view property on/off, one can see the structural nodes of a structural element:

Structural nodes made visible for a set of structures

 • Nodes are calculated and updated automatically, as long as you don't modify them manually. If you did, they won't be updated if the shape of the structural object changes, unless you use the "Reset nodes" tool below.
 • Arch structures can have not only linear nodes, but also planar nodes. For this, 1- There must be at least 3 vectors in the "Nodes" property of the object, 2- the "NodesType" property of their ViewObject must be set to "Area".
 • When the nodes calculation is automatic (that is, if you never touched them manually), when setting the Role property of a structure to "Slab", it will automatically become a planar node (there will be more than 3 vectors and the NodesType will be set to "Area").
 • When editing a structure object (double-click), a couple of node tools are available in the task view:
  • Reset the nodes to automatic calculation, in case you modified them manually
  • Edit the nodes graphically, works the same way as Draft Edit
  • Extend the nodes of the edited object until it touches the node of another object
  • Make the node of this object and another one coincident
  • Toggle the display of all nodes of all structural objects of the document on/off

Scripting

Skriptování

Nástroj Struktura může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

Structure = makeStructure(baseobj=None, height=None)
Structure = makeStructure(baseobj=None, length=None, width=None, height=None, name="Structure")
vytvoří strukturální prvek založený na daném profilu a daném vysunutí do výšky. Není-li zadán žádný profil, můžete specifikovat délku a šířku trojrozměrného objektu.

Příklad:

import FreeCAD, Draft, Arch

Rect = Draft.makeRectangle(200, 300)
Structure1 = Arch.makeStructure(Rect, height=2000)
FreeCAD.ActiveDocument.recompute()

Structure2 = Arch.makeStructure(None, length=500, width=1000, height=3000)
Draft.move(Structure2, FreeCAD.Vector(2000, 0, 0))
FreeCAD.ActiveDocument.recompute()