Architektura: Materiał wielowarstwowy

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Arch MultiMaterial and the translation is 100% complete.

Architektura: Narzędzia materiałowe

Lokalizacja w menu
Architektura → Narzędzia materiałowe → Materiał wielowarstwowy
Środowisko pracy
Architektura, BIM
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.17
Zobacz także
Materiał, Narzędzia materiałowe

Opis

Narzędzie Materiał wielowarstwowy definiuje listę materiały z nazwą i wartością grubości dla każdego materiału. Taką listę materiałów można następnie dodać do obiektu Architektury zamiast pojedynczego materiału.

Nie wszystkie obiekty Architektury mogą obecnie korzystać z materiałów wielowarstwowych, a sposób ich wykorzystania jest różny. Obecnie:

 • Ściana z materiałem wielowarstwowym użyje definicji materiału i grubości do stworzenia wielowarstwowej ściany.
 • Okno z materiałem wielowarstwowym przypisze materiały o danej nazwie zdefiniowanej wewnątrz materiału wielowarstwowego do komponentów okna o tej samej nazwie lub typie (patrz poniżej). Grubość materiału nie jest brana pod uwagę.
 • Panel z materiałem wielowarstwowym użyje definicji i grubości materiału do utworzenia wielowarstwowego panelu.

Użycie

 1. Stwórz najpierw serię materiałów, które będą potrzebne w twoim materiale wielowarstwowym.
 2. Opcjonalnie, wybierz obiekt Architektury, któremu chcesz przypisać nowy materiał wielowarstwowy.
 3. Naciśnij przycisk Materiał wielowarstwowy.
 4. Ustaw żądane warstwy materiału.

Opcje

Po utworzeniu lub edycji materiału wielowarstwowego poprzez dwukrotne kliknięcie go w drzewie, dostępne są następujące opcje:

 • Duplikuj inny istniejący Materiał wielowarstwowy z tego samego dokumentu. Kopiuje to tylko wartości i nie łączy w żaden sposób tych dwóch materiałów.
 • Pole Nazwa ustawi również etykietę obiektu materiału.
 • Lista Kompozycja to lista różnych warstw materiału, które składają się na ten materiał. Każda warstwa ma nazwę, materiał i wartość grubości.
 • Kliknij Dodaj, aby dodać nową warstwę, Up, aby przesunąć wybraną warstwę w górę, Down, aby przesunąć wybraną warstwę w dół lub Del, aby usunąć wybraną warstwę.
 • Dwukrotne kliknięcie na nazwę warstwy umożliwia jej edycję, obiekt materiał wyświetli rozwijaną listę dostępnych materiałów w tym samym dokumencie, a grubość można ustawić na dowolną wartość w dowolnej jednostce.
 • Pola Nazwa i Materiał są obowiązkowe. Grubość może pozostać pusta (przyjmie wtedy wartość 0).
 • Gdy Materiał wielowarstwowy zawiera warstwy o grubości równej zero, grubość ta jest uważana za zmienną. Obiekty Architektury, które używają tego materiału, takie jak Ściany i Panele, potraktują to odpowiednio i dadzą tej warstwie pozostałą dostępną przestrzeń, biorąc pod uwagę ich własną szerokość lub grubość.
 • Jeśli nazwiesz różne komponenty Materiału wielowarstwowego "Rama", "Panel pełny", "Panel szklany" lub "Żaluzja" i zastosujesz ten materiał do okna, podane materiały zostaną zastosowane do odpowiednich komponentów okna.

Powiązania z IFC

Z grubsza odpowiada to kombinacji IfcMaterialLayerSet i IfcMaterialLayer.

Ograniczenia

Tworzenie skryptów