Architektura: Siatka

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Arch Grid and the translation is 100% complete.
POLECENIE TO JEST CZĘŚCIĄ ZINTEGROWANEGO środowiska pracy BIM w V1.0
Ta strona została zaktualizowana dla tej wersji.

Architektura: Siatka

Lokalizacja w menu
Opisy → Narzędzia osi → Siatka
Środowisko pracy
BIM
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Osie, Układ osi

Opis

Narzędzie Siatka pozwala na umieszczenie w dokumencie obiektu przypominającego siatkę. Obiekt ten ma służyć jako podstawa do budowania obiektów Architektury, które wymagają regularnej, ale złożonej ramy, takich jak okna, ściany osłonowe, siatki kolumn, balustrady itp. Obiekt Siatka jest edytowalny jak arkusz kalkulacyjny, w którym można dodawać lub usuwać kolumny i wiersze, definiować ich rozmiar i łączyć komórki.

Siatka jest obiektem 2D, a zatem może być używana wszędzie tam, gdzie potrzebny jest kształt 2D, taki jak rysunek roboczy lub szkic, ale może również zachowywać się jak układ osi i być używana do umieszczania innych obiektów Architektury.

Układ kolumn, system balustrad i okno, każdy oparty na obiekcie siatki.

Użycie

 1. Naciśnij przycisk Siatka.
 2. Ustaw Szerokość i Wysokość siatki we właściwościach.
 3. Przejdź do trybu edycji, klikając dwukrotnie obiekt siatki w widoku drzewa.
 4. Dodaj wiersze i kolumny.
 5. Ustaw żądaną szerokość i wysokość wierszy i kolumn, klikając dwukrotnie nagłówki wierszy lub kolumn.

Opcje

 • Szerokość kolumny lub wysokość wiersza równa 0 oznacza, że jej rozmiar zostanie automatycznie dostosowany do całkowitej szerokości / wysokości siatki.
 • Komórki można łączyć i rozdzielać, zaznaczając je i klikając odpowiedni przycisk.
 • W przypadku użycia jako właściwości DANE innych obiektów Architektury, siatka będzie sterować pozycjonowaniem tych obiektów. Właściwość DANEPPunkty wyjściowe definiuje sposób, w jaki inne obiekty są umieszczane na siatce: W wierzchołkach, punktach środkowych krawędzi lub środkach ścian.
 • Ustawiając właściwości DANEAutomatyczna wysokość lub DANEAutomatyczna szerokość na wartość niezerową, całkowita liczba wierszy/kolumn i ich indywidualne wysokości/szerokości są ignorowane. Zamiast tego automatycznie tworzona jest maksymalna liczba kolumn lub wierszy o podanej automatycznej szerokości/wysokości.

Właściwości

 • DANEWiersze: Ilość wierszy.
 • DANEKolumny: Ilość kolumn.
 • DANERozmiar Wierszy: Rozmiary wierszy.
 • DANERozmiar Kolumn: Rozmiary kolumn.
 • DANEPunkty wyjściowe: Typ punktów 3D generowanych przez ten obiekt siatki.
 • DANESzerokość: Całkowita szerokość tej siatki.
 • DANEWysokość: Całkowita wysokość tej siatki.
 • DANESzerokość automatycznie: Tworzy automatyczne podziały kolumn (ustaw na 0, aby wyłączyć).
 • DANEWysokość automatycznie: Tworzy automatyczne podziały wierszy (ustaw na 0, aby wyłączyć).
 • DANEReorient: W trybie punktu środkowego krawędzi, określa czy ta siatka musi zmienić orientację swoich elementów podrzędnych wzdłuż normalnych krawędzi, czy nie.
 • DANEUkryte ściany: Indeksy ścian do ukrycia.

Tworzenie skryptów

Zobacz również: API: Architektura i Podstawy tworzenia skryptów FreeCAD.

Narzędzie Siatka może być używane w makrodefinicjach i z konsoli Python za pomocą następującej funkcji:

Grid = makeGrid(name="Grid")
 • Tworzy obiekt Grid.

Atrybuty Width, Height, Rows i Columns mogą być zmieniane bezpośrednio w celu zdefiniowania wyglądu siatki.

import FreeCAD, Draft, Arch
Grid = Arch.makeGrid()

Grid.Width = 5000
Grid.Height = 5000
Grid.Rows = 4
Grid.Columns = 6
FreeCAD.ActiveDocument.recompute()

Structure = Arch.makeStructure(length=200, width=200, height=100)
Draft.move(Structure, FreeCAD.Vector(-100, 0, 0))
Structure.Axis = Grid
FreeCAD.ActiveDocument.recompute()