Architektura: Rama

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Arch Frame and the translation is 100% complete.
POLECENIE TO JEST CZĘŚCIĄ ZINTEGROWANEGO środowiska pracy BIM w V1.0
Ta strona została zaktualizowana dla tej wersji.

BIM: Rama

Lokalizacja w menu
3D / BIM → Rama
Środowisko pracy
BIM
Domyślny skrót
F R
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

Narzędzie Rama służy do tworzenia wszelkiego rodzaju obiektów ramowych na podstawie profilu i układu. Profil jest wyciągnięty wzdłuż krawędzi układu, który może być dowolnym obiektem 2D, takim jak szkic lub rysunek roboczy. Jest to szczególnie przydatne do tworzenia balustrad lub ścian szkieletowych. Obiekty szkieletowe można następnie łatwo przekształcić w obiekty ścian lub konstrukcji.

Obiekt Ramy utworzony z szyku ortogonalnego linii, przy użyciu okręgu jako profilu.

Użycie

 1. Utwórz obiekt układu i obiekt profilu, na przykład za pomocą środowiska Rysunek Roboczy lub Szkicownik.
 2. Wybierz najpierw obiekt układu, a następnie, przy wciśniętym przycisku Ctrl, wybierz obiekt profilu.
 3. Naciśnij przycisk Rama lub naciśnij F, a następnie R.

Opcje

 • Ramy dzielą wspólne właściwości i zachowania wszystkich komponentów.
 • Obiekt ramy można umieścić w pewnej odległości od obiektu układu, ustawiając jego właściwość Odsunięcie.
 • Profil zostanie skopiowany u podstawy każdej krawędzi obiektu układu, a następnie wyciągnięty wzdłuż niej. Można kontrolować sposób umieszczenia profilu u podstawy każdej krawędzi za pomocą właściwości Wyrównanie i Obrót.

Właściwości

 • DANEBaza: Układ, na którym oparta jest ta rama.
 • DANEProfil: Profil, na którym oparta jest rama.
 • DANEWyrównanie: Określa, czy profil musi zostać obrócony, aby jego oś normalna była wyrównana z każdą krawędzią.
 • DANEOdsunięcie: Opcjonalna odległość między obiektem układu a obiektem ramki.
 • DANEObrót: Obrót profilu wokół jego osi wytłaczania.

Tworzenie skryptów

Zobacz również: API: Architektura i Podstawy tworzenia skryptów FreeCAD.

Narzędzie Rama może być używane w makrodefinicjach i z konsoli Python za pomocą następujących funkcji:

Frame = makeFrame(baseobj, profile)
 • Tworzy obiekt Frame z podanego baseobj i profile.
  • baseobj jest dowolnym obiektem zawierającym polilinie, takim jak polilinia środowiska Rysunek Roboczy lub szyk ortogonalny z ich kolekcją.
  • profile jest wytłaczanym obiektem 2D zawierającym ściany lub zamknięte przewody.

Przykład:

import Draft, Arch

Line = Draft.makeLine(FreeCAD.Vector(0, 0, 0), FreeCAD.Vector(0, 0, 2000))
baseobj = Draft.makeArray(Line, FreeCAD.Vector(1000, 0, 0), FreeCAD.Vector(0, 1, 0), 6, 1)

profile = Draft.makeCircle(200)
Frame = Arch.makeFrame(baseobj, profile)
FreeCAD.ActiveDocument.recompute()