Architektura: Komponent

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Arch Component and the translation is 100% complete.
POLECENIE TO JEST CZĘŚCIĄ ZINTEGROWANEGO środowiska pracy BIM w V1.0
Ta strona została zaktualizowana dla tej wersji.

Architektura: Komponent‎‏‎

Lokalizacja w menu
3D/BIM → Narzędzia ogólne 3D → Komponent‎‏‎
Środowisko pracy
BIM
Domyślny skrót
C M
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

Tworzy nieparametryczny komponent Architektury z dowolnego obiektu opartego na Części. Daje to obiektowi opartemu na części te same atrybuty i właściwości co innym obiektom Architektury i pozwala określić, w jaki sposób powinien być eksportowany do IFC poprzez ustawienie jego właściwości DANETyp IFC.

Użycie

 1. Wybierz obiekt oparty na Części.
 2. Istnieje kilka sposobów wywołania polecenia:
  • Naciśnij przycisk Komponent.
  • Wybierz z menu opcję 3D/BIM → Narzędzia ogólne 3D → Komponent.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: C, a następnie M.

Właściwości

Obiekt komponent Architektury jest również bazą współdzieloną przez wszystkie inne obiekty Architektury (ścina, konstrukcja itd.) Dlatego niektóre z jego właściwości i zachowań są wspólne dla wszystkich obiektów Architektury (z wyjątkiem narzędzi, które nie tworzą obiektów bryłowych, takich jak Płaszczyzna przekroju lub Osie).

Dane

Komponent

 • DANEDodatki (LinkList): Komponenty architektury mają właściwość obiektu dodanego, która może zawierać odniesienie do dowolnej liczby innych obiektów opartych na kształcie. Kształt tych dodatków zostanie połączony z podstawowym kształtem komponentu, aby uzyskać ostateczny kształt. Zobacz akapit Uwagi
 • DANE (Link): An optional axis or axis system on which this object should be duplicated.
 • DANEKształt bazowy (Link): Komponenty architektury są zawsze oparte na obiekcie bazowym kształtu. Niektóre typy obiektów będą po prostu używać kształtu bazowego, inne (na przykład ściana) wykonają na nim dodatkowe operacje, takie jak wyciągnięcie. W przypadku niektórych typów, posiadanie obiektu bazowego nie jest obowiązkowe ( konstrukcja).
 • DANEKlon z (Link): Każdy komponent Architektury może być klonem innego komponentu Architektury tego samego typu (Ściana może być tylko klonem innej Ściany, itd.). Jedynym wyjątkiem jest generyczny komponent architektury (generowany przez to polecenie), który może być klonem dowolnego innego typu (ściana, struktura, okno itp.). Pozwala to na użycie generycznego komponentu Architektury do nadpisania typu innego komponentu.
 • DANEWysoka rozdzielczość (Link): Komponenty Architektury mogą używać kształtu innego obiektu jako wersji o wyższej rozdzielczości. W tym celu należy ustawić zarówno właściwość Wysoka rozdzielczość, jak i tryb wyświetlania Wysokiej rozdzielczości. Pozwala to na przykład na stworzenie prostej ściany, a następnie wymodelowanie każdej cegły, która ją tworzy, na przykład za pomocą Sześcian. Następnie użyj złożenia tych cegieł jako wersji ściany w wysokiej rozdzielczości. Kształt ściany nie jest modyfikowany przez dodanie obiektu wysokiej rozdzielczości. Zmieni się tylko jego reprezentacja w oknie widoku 3D, przyjmując reprezentację wersji wysokiej rozdzielczości zamiast własnej.
 • DANEObszar poziomy (Area): Obszar rzutu tego obiektu na płaszczyznę XY (tylko do odczytu).
 • DANEMateriał (Link): Wszystkie komponenty Architektury posiadają miejsce na materiał, który może zawierać Material lub Materiał wielowarstwowy (nie wszystkie typy obiektów Architektury wspierają użycie Materiału wielowarstwowego). Właściwości Rozproszony kolor i Przezroczystość dołączonego materiału zdefiniują kolor kształtu i przezroczystość komponentu Architektury. Materiał będzie importowany i eksportowany do IFC, OBJ i DAE.
 • DANEPrzesuń bazę (Bool): Określa, czy przeniesienie tego obiektu spowoduje przeniesienie jego podstawy.
 • DANEPrzesuń z obiektem nadrzędnym (Bool): Gdy komponent jest osadzony wewnątrz innego (na przykład okno wewnątrz ściany), ustawienie tej właściwości na Prawda sprawi, że obiekt przesunie się i obróci razem, gdy jego obiekt nadrzędny zostanie przesunięty lub obrócony za pomocą narzędzi Przesuń lub Obróć.
 • DANEDługość obwodu (Length): Długość obwodu obszaru poziomego (tylko do odczytu).
 • DANEKod standardowy (String): Opcjonalny kod standardowy (OmniClass itp.) dla tego komponentu.
 • DANEOdjęcia (LinkList): Komponenty architektury mają właściwość obiektu odjęcia, która może zawierać odniesienie do dowolnej liczby innych obiektów opartych na kształcie. Kształt tych obiektów zostanie odjęty od bazowego kształtu komponentu, aby uzyskać ostateczny kształt. Zobacz akapit Uwagi.
 • DANEObszar pionowy (Area): Obszar wszystkich pionowych powierzchni tego obiektu (tylko do odczytu).

IFC

 • DANE (Hidden)Dane IFC (Map):
 • DANE (Hidden)Właściwości IFC (Map):
 • DANETyp IFC (Enumeration): Każdy komponent architektury, oprócz funkcji zdefiniowanej przez jego typ (ściana, okno itp.), posiada również właściwość Rola, która może dodatkowo definiować rodzaj pełnionej przez niego funkcji. Na przykład konstrukcja może pełnić rolę belki lub słupa. Generyczne komponenty Architektury (generowane przez to polecenie) mogą mieć dowolną rolę dostępną w całym środowisku roboczym Architektury. Rola jest używana do definiowania typu obiektu IFC, który ma zostać wyeksportowany podczas eksport do IFC.

Atrybuty IFC

 • DANEOpis (String): Wszystkie komponenty Architektury mają pole Opis, które może zawierać dowolny tekst. Jest ono używane podczas eksportu do IFC.
 • DANEId Globalny (String):
 • DANETyp Obiektu (String):
 • DANETyp predefiniowany (Enumeration):
 • DANETag (Enumeration): Właściwość Tag jest kolejnym polem tekstowym, które może być użyte do nadania dodatkowej niestandardowej tożsamości obiektom.

Uwagi

 • Umieszczenie komponentu archiektury jest stosowane po wykonaniu dodawania i odejmowania, więc są one wykonywane względem obiektu bazowego w jego lokalizacji bazowej. Następnie wynik jest przenoszony do lokalizacji Umiejscowienia.
 • Obiekty mogą być dodawane lub usuwane z list dodawania i odejmowania komponentów poprzez zaznaczenie zarówno obiektu, jak i komponentu, a następnie użycie przycisku Połącz obiekty lub Usuń komponent lub z panelu zadań poprzez dwukrotne kliknięcie komponentu w Widoku drzewa. Panel zadań pozwala również sprawdzić, który obiekt jest aktualnie częścią tych list.