Architektura: Układ osi

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Arch AxisSystem and the translation is 100% complete.
POLECENIE TO JEST CZĘŚCIĄ ZINTEGROWANEGO środowiska pracy BIM w V1.0
Ta strona została zaktualizowana dla tej wersji.

Architektura: Układ osi

Lokalizacja w menu
Opisy → Układ osi
Środowisko pracy
BIM
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Osie, Siatka

Opis

Narzędzie Układ osi pozwala na połączenie dwóch lub trzech obiektów Osiami środowiska pracy Architektura.

Jest to przydatne do definiowania punktów przecięcia między różnymi osiami. Obiekty Architektury mogą następnie użyć tego systemu do powielenia swojego kształtu na różnych punktach przecięcia.

Trzy obiekty osi połączone w jeden układ osi. Obiekt konstrukcji używa tego systemu jako swojej właściwości DANEAxis, aby jego kształt był powielany w każdym punkcie przecięcia.

Użycie

  1. Opcjonalnie wybierz obiekty osi, które chcesz włączyć do tego systemu.
  2. Naciśnij przycisk Układ osi.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowo utworzony obiekt systemu osi w widoku drzewa, aby dodać / edytować obiekty osi zawarte w tym systemie.
  4. Wybierz dowolną istniejącą i naciśnij Połącz obiekty lub Usuń komponent, aby dodać lub usunąć ją do / z tego systemu.
  5. Ustaw właściwość DANEAxis dowolnego obiektu Architektury na ten system, aby jego kształt został zduplikowany w punktach przecięcia tego systemu.

Opcje

  • Ten sam obiekt osi może być częścią więcej niż jednego systemu.
  • Dowolny obiekt oparty na kształcie może być również użyty jako właściwość Axis obiektów Architektury. W takim przypadku kształt obiektu zostanie zduplikowany wzdłuż wierzchołków obiektu Oś.

Tworzenie skryptów

Zobacz również: API: Architektura i Podstawy tworzenia skryptów FreeCAD.

Narzędzie Układ osi może być używane w makrodefinicjach i z konsoli Python za pomocą następującej funkcji:

AxisSystem = makeAxisSystem(axes, name="Axis System")
  • Tworzy obiekt AxisSystem z podanego axes, który jest pojedynczą osią lub ich listą.

Przykład:

import Draft, Arch

Axes = Arch.makeAxis(5, 1000)

Axes.ViewObject.LineWidth = 3
Axes.ViewObject.BubbleSize = 200
Axes.ViewObject.FontSize = 150

Axes2 = Arch.makeAxis(6, 500)

Axes2.ViewObject.LineWidth = 2
Axes2.ViewObject.BubbleSize = 200
Axes2.ViewObject.FontSize = 150
Axes2.ViewObject.NumberingStyle = "A,B,C"
FreeCAD.ActiveDocument.recompute()

Axes2.Length = 6000
Draft.rotate(Axes2, -90)
Draft.move(Axes2, FreeCAD.Vector(-1000, 2500, 0))
FreeCAD.ActiveDocument.recompute()

AxisSystem = Arch.makeAxisSystem([Axes, Axes2])

Structure = Arch.makeStructure(length=200, width=200, height=100)
Draft.move(Structure, FreeCAD.Vector(-100, 0, 0))
Structure.Axis = AxisSystem
FreeCAD.ActiveDocument.recompute()